Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: NET-013
Zabbix
Giá:1.000 đ Còn hàng
Số lượng:

Zabbix

Hãng sản xuất Zabbix LLC Phiên bản: 3.4
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Quản trị mạng
Đối tượng tác động LAN, Server, Webserver, Mail Server…

Mô tả

Zabbix là một công cụ mã nguồn mở giải quyết cho ta các vấn đề về giám sát mạng. Zabbix là phần mềm sử dụng các tham số của một mạng, tình trạng và tính toàn vẹn của Server cũng như các thiết bị mạng. Zabbix sử dụng một cơ chế thống báo linh hoạt cho phép người dùng cấu hình email hoặc sms để cảnh báo dựa trên sự kiện được ta thiết lập sẵn. Ngoài ra Zabbix cung cấp báo cáo và dữ liệu chính xác dựa trên cơ sở dữ liệu. Điều này khiến cho Zabbix trở nên lý tưởng hơn
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
Tất cả các cấu hình của Zabbix thông qua giao diện web. Việc lên kế hoạch và cấu hình một cách đúng đắn sẽ giúp cho việc giám sát trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Zabbix đóng một vai trò quan trọng trong việc theo dõi hạ tầng mạng.
 • Giám sát cả Server và thiết bị mạng
 • Dễ dàng thao tác và cấu hình
 • Hỗ trợ máy chủ Linux, Solaris, FreeBSD …
 •  Đáng tin cậy trong việc chứng thực người dùng
 • Linh hoạt trong việc phân quyền người dùng
 • Giao diện web đẹp mắt
 • Thông báo sự cố qua email và SMS
 • Biểu đổ theo dõi và báo cáo
 • Mã nguồn mở và chi phí thấp

II. Tính năng
Dưới đây là các tính năng chi tiết của Zabbix 3.4.10rc1
1. METRIC COLLECTION: Thu thập số liệu từ bất kỳ thiết bị, hệ thống, ứng dụng với các phương pháp thu thập số liệu sau:

 • Multi-platform Zabbix agent.
 • SNMP và IPMI agent.
 • Giám sát dịch vụ người dùng.
 • Cho phép tùy chỉnh.
 • Tính toán và tổng hợp.
 • Giám sát Website của người dùng cuối.

2. PROBLEM DETECTION: Phát hiện trạng thái sự cố trong luồng chỉ số (metric flow) đầu vào tự động. Không cần phải so sánh các số liệu đầu vào liên tục.

 • Tùy chọn linh hoạt cao (flexibility).
 • Các điều kiện đánh giá sự cố (Problem conditions) và điều kiện xử lý (Resolution conditions).
 • Có nhiều mức độ đánh giá cấp độ nghiêm trọng.
 • Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root cause).
 • Phát hiện bất thường (Abnormal detection).
 • Dự đoán xu hướng (Trend prediction)
3. VISUALIZATION: Giao diện web gốc cung cấp nhiều cách trình bày tổng quan trực quan về môi trường CNTT của bạn:
 • Widget-based dashboards.
 • Đồ thị (graphs)
 • Bản đồ mạng (Network Maps)
 • Trình chiếu (Slideshows)
 • Báo cáo chi tiết (Drill-down report)
4. NOTIFICATION AND REMEDIATION: Thông báo cho những người chịu trách nhiệm về các sự kiện đã xảy ra bằng nhiều kênh và tùy chọn khác nhau:
 • Gửi tin nhắn.
 • Để Zabbix tự động khắc phục sự cố
 • Đánh giá mức độ leo thang của sự cố do người dùng xác định linh hoạt
 • Tùy chỉnh thông điệp với thông tin thời gian chạy và thời gian lặp lại thông điệp.
 • Giúp bạn tự cứu mình khỏi hàng nghìn thông báo lặp lại và tập trung vào nguyên nhân gốc rễ của một vấn đề với cơ chế tương quan sự kiện Zabbix.
5. SECURITY AND AUTHENTICATION: Bảo vệ dữ liệu của bạn ở tất cả các cấp
 • Mã hóa mạnh mẽ giữa tất cả các thành phần của Zabbix (Zabbix server, Zabbix Proxy, Zabbix Agent, Web interface).
 • Nhiều phương thức xác thực (authentication): Mở LDAP, Active Directory
 • Phân quyền người dùng linh hoạt.
 • Zabbix code được mở để kiểm tra bảo mật.
6. EFFORTLESS DEPLOYMENT: Tiết kiệm thời gian phát triển của bạn bằng cách sử dụng các mẫu out-of-the-box
 • Install Zabbix in minutes.
 • Sử dụng các mẫu out-of-the-box cho hầu hết các nền tảng phổ biến.
 • Tạo mẫu tùy chỉnh (templates).
 • Sử dụng hàng trăm Templates được xây dựng bởi cộng đồng Zabbix.
 • Áp dụng các mẫu Templates được xây dựng bởi dịch vụ của Zabbix.
 • Giám sát hàng nghìn thiết bị tương tự bằng cách sử dụng các mẫu cấu hình.
7. AUTO-DISCOVERY: Tự động theo dõi các môi trường lớn, năng động. Thực hiện các thao tác tự động khi thêm / xóa / thay đổi các phần tử.
 • Network discovery: định kỳ quét mạng và phát hiện loại thiết bị, IP, trạng thái, thời gian hoạt động / thời gian ngừng hoạt động, v.v. và thực hiện các hành động được xác định trước.
 • Low-level discovery: tự động tạo mục, trình kích hoạt và biểu đồ cho các thành phần khác nhau trên thiết bị.
 • Auto-registration of active agents (tự động ghi nhận các agent hoạt động): tự động bắt đầu theo dõi thiết bị mới với Zabbix agent.
8. DISTRIBUTED MONITORING: Quy mô không có giới hạn. Xây dựng giải pháp giám sát mạng phân tán trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát tập trung.
 • Thu thập dữ liệu từ hàng nghìn thiết bị được giám sát.
 • Theo dõi sau tường lửa (firewall), DMZ
 • Thu thập dữ liệu ngay cả trong trường hợp các vấn đề về mạng.
 • Chạy tập lệnh tùy chỉnh từ xa trên máy chủ được theo dõi.
9. API ZABBIX: Tích hợp Zabbix với bất kỳ phần nào của môi trường CNTT của bạn. Truy cập tất cả chức năng của Zabbix từ các ứng dụng bên ngoài thông qua API Zabbix:
 • Tự động quản lý Zabbix qua API.
 • Có sẵn hơn 200 phương pháp khác nhau.
 • Tạo các ứng dụng mới để làm việc với Zabbix.
 • Tích hợp Zabbix với phần mềm của bên thứ ba: Quản lý cấu hình (Configuration management), hệ thống phiếu (ticketing systems).
 • Truy xuất và quản lý cấu hình và dữ liệu lịch sử

III. Screenshots

1. Giao diện trang giám sát (Monitoring)

 Hình 1: Dashboard is a main screen of Zabbix

                
 
Hình 2: Overview
 
 
Hình 3: Network utilization graph
 

Hình 4: Pie chart of disk usage
 

 
    Hình 5: Screen of custom graphs
 

Hình 6: Details of web browsing scenario and graphical presentation of collected data
 

 
Hình 7: Example of report on IT services availability with geographical tree
 

Hình 8: List of monitoring latest data

 
Hình 9: Simple graph of latest data

Hình 10: Raw value list of latest data 
Hình 11: Screen displaying status of triggers
 

 
Hình 12: Screen displaying history of events
 

 
Hình 13: Example of maps in Zabbix


2. Giao diện trang báo cáo (Reports)


 
Hình 14: Report on status of Zabbix
 

 
Hình 15: Report on availability report
 

 
Hình 16: Report on triggers top 100


3. Giao diện màn hình trang cấu hình (Configuration)


 
Hình 17: List of defined host groups
 

 
Hình 18: Host group modification screen that allows to add/remove hosts in the host group
 

 
Hình 19: List of configured templates


Hình 20: Template OS Linux
 
 
Hình 21: List of configured hosts
 

 
Hình 22: Configuration of applications
 

Hình 23: Host entry/modification screen
 

 
Hình 24: List of ‘vSphere001’ host items
 

 
Hình 25: Host item entry/modification screen


Hình 26: List of ‘vSphere001’ host triggers 
Hình 27: Trigger configuration screen
 

 
Hình 28: Graph configuration screen
 

 
Hình 29: List of configured web monitoring scenarios
 

Hình 30: List of low level discovery rules
 

 
Hình 31: Discovery rule configuration screen
 

 
Hình 32: Configuration of discovery item prototypes
 

 
Hình 33: Entry screen to define maintenance periods
 

Hình 34: Entry screen to define maintenance schedules
 


 
Hình 35: Entry screen to define maintenance hosts and groups
 

Hình 36: Action configuration screen
 

Hình 37: Operations configuration screen
 
 
Hình 38: Configuration of IT services


4. Giao diện trang quản trị viên (Administration)

 
 
Hình 39: Zabbix installation screen
 

 
Hình 40: Zabbix login screen
 

 
Hình 41: Configuration of GUI
 

Hình 42: Configuration of Housekeeping
 

 
Hình 43: Set of icons that can be used on Zabbix maps


Hình 44: Automatic icon mapping for defined device types
 


 
Hình 45: Value mapping for human readable
 

Hình 46: Trigger severity name and color customization screen
 

 
Hình 47: Screen of user permissions
 

 
Hình 48: Screen of user definition
 

 
Hình 49: Audit logs of user ‘Admin’ activities for selected period
 

 
Hình 50: Screen displaying queue of items to be updated with differentiation by time periods


 
Hình 51: Notifications report

IV. Yêu cầu hệ thống
Tùy theo số lượng máy chủ hoặc thiết bị mạng cần giám sát mà ta sẽ có các mức cầu hình phần cứng phù hợp cho dịch vụ Zabbix Server. Đề nghị cấu hình tối thiểu như sau:                          (Nguồn: https://cuongquach.com/zabbix-la-gi-tim-hieu-he-thong-zabbix.html)
 • Cần phải xem xét thêm thông tin về các Platform hỗ trợ cho các thành phần của Zabbix như sau:

V. Download

VI. Các  dịch vụ tư vấn hiện có của Zabbix:
 Zabbix cung cấp cho khách hàng của mình 5 tầng hỗ trợ khác nhau (Bronze, Silver, Gold, Platinum và Enterprise). Từ đơn giản, mỗi sự cố dựa trên kế hoạch hỗ trợ lên đến tầng hỗ trợ phức tạp bao gồm xử lý sự cố từ xa, nâng cấp phiên bản, đào tạo tại chỗ và tư vấn tại chỗ. Thông tin cụ thể như sau:Lưu ý:
 • Để xem thêm thông tin chi tiết về dịch vụ của Zabbix, hãy truy cập link sau: https://www.zabbix.com/support
 • Zabbix là phần mềm giám sát mạng mã nguồn mở miễn phí (giá bằng 0đ). Tuy nhiên để có thể và cấu hình và sử dụng được phần mềm chúng ta cần tư vấn, Zabbix lấy phí dịch vụ tư vấn này. Phí dịch vụ tư vấn được chia thành 5 cấp như trên (Bronze, Silver, Gold, Platinum và Enterprise). Cần phải liên hệ với hãng để xin báo giá cho dịch vụ tư vấn của Zabbix.
 • Phần mềm Zabbix được phát hành theo GNU General Public License (GPL) version 2. Các điều khoản chính thức của GPL có thể được tìm thấy tại http://www.fsf.org/licenses/.
 • Zabbix không có giao diện Web mobile hỗ trợ.
 • Không phù hợp với hệ thống mạng lớn hơn 1000+ node thiết bị client cần giám sát. Lúc này phát sinh các vấn đề về hiệu suất về PHP và Database.