Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Tin tức & sự kiện

PRTG phát hành phiên bản 18.3.42

Cỡ chữ
Ngày 01/08/2018, Paessler đăng thông báo phát hành phiên bản 18.3.42. Trong phiên bản này hãng đã tiến hành vá các lỗi về cảnh báo (Notifications), SQL Server 2017 và Shiny Map Objects. Cụ thể như sau:

1. WEBGUI/ MAPS
Paessler đã tiến hành vá các lỗi về bản đồ sau:
  • Đối tượng bản đồ "Name and status (sizeable, status-related background)" hiển thị lại màu trạng thái chính xác.
  • Khắc phục lỗi giao diện (bao gồm cả màu, phông chữ) của các nhãn văn bản bị lỗi trên một số đối tượng bản đồ.
  • Khắc phục lỗi trong đó một số yếu tố trên bản đồ chồng lên menu chính PRTG được mở rộng.

2. PROBE/ MEMORY LEAK
  • Paessler đã khắc phục lỗi "Memory Leak" trên hệ thống đầu dò PRTG gây ra bằng cách chạy các cảm biến SNMP của Fujitsu System Health BETA.Nguồn: https://www.paessler.com/prtg/history/stable#18.3.42.1748