Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn

Xu hướng CNTT

Ping là gì? 17/09/2020 - 32 lượt xem
Ping là một tiện ích dòng lệnh, có sẵn trên hầu hết mọi hệ điều hành có kết nối mạng, hoạt động như một bài kiểm tra để xem liệu thiết bị nối mạng có thể truy cập được hay không.
Chi tiết
IP address là gì? 17/09/2020 - 24 lượt xem
IP Address hay tên đầy đủ là Internet Protocol Address (tiếng Việt là Địa chỉ IP hoặc tên đầy đủ là Địa chỉ giao thức internet) là một biểu diễn số xác định duy nhất một giao diện cụ thể trên mạng
Chi tiết
Syslog là gì? 16/09/2020 - 25 lượt xem
Syslog là viết tắt của System Logging Protocol (tạm dịch sang tiếng Việt là Giao thức ghi nhật ký hệ thống) và là một giao thức tiêu chuẩn được sử dụng để gửi nhật ký hệ thống hoặc thông báo sự kiện đến một máy chủ cụ thể, máy chủ này được gọi là máy chủ nhật ký hệ thống “Syslog server”.
Chi tiết
NetFlow là gì? 16/09/2020 - 25 lượt xem
NetFlow là một giao thức thu thập “collecting”, tổng hợp “aggregating” và ghi lại “recording” dữ liệu luồng lưu lượng trong một mạng. Dữ liệu NetFlow cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về cách băng thông “bandwidth” và lưu lượng mạng “network traffic” đang được sử dụng so với các giải pháp giám sát khác, chẳng hạn như SNMP
Chi tiết
Virtualization (ảo hóa) là gì? 16/09/2020 - 35 lượt xem
Ảo hóa (tiếng Anh là Virtualization) là quá trình tạo một phiên bản ảo “Virtual Version” của một thứ gì đó giống như phần cứng máy tính “Computer Hardware”. Nó liên quan đến việc sử dụng phần mềm chuyên dụng tạo để tạo phiên bản ảo của tài nguyên máy tính “Computing Resouce” thay vì phiên bản thực của cùng tài nguyên đó
Chi tiết