Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Xu hướng CNTT

VPN là gì? 07/09/2020 - 2.123 lượt xem
VPN là viết tắt của Virtual Private Network, dịch sang tiếng Việt là Mạng riêng ảo. Đây là một phương pháp mà hai điểm cuối (End-points) tạo ra một kết nối riêng tư (Private Connection) hoặc đường hầm (Tunnel) trong khi sử dụng cơ sở hạ tầng mạng lớn hơn như internet hoặc mạng diện rộng (WAN - Wide Area Network). Khi được thiết lập, VPN hoạt động giống như một kết nối trực tiếp đến một mạng riêng.
Chi tiết
Retrofitting là gì? 06/09/2020 - 1.698 lượt xem
Retrofitting là cập nhật hoặc thêm thiết bị (equipment), cảm biến (sensor) hoặc dịch vụ (service) vào phần cứng hiện có để nó có thể sử dụng các công nghệ mới
Chi tiết
MQTT là gì? 05/09/2020 - 2.320 lượt xem
MQTT là viết tắt của Message Queuing Telemetry Transport. Đây là một giao thức nhắn tin nhẹ để sử dụng trong các trường hợp các máy khách (Clients) cần một Code Bộ nhớ nhỏ và được kết nối với các mạng không đáng tin cậy hoặc mạng có tài nguyên băng thông hạn chế. Nó chủ yếu được sử dụng cho giao tiếp giữa máy với máy (M2M) hoặc các loại kết nối internet vạn vật (Internet of Things).
Chi tiết
Packet sniffing là gì? 05/09/2020 - 3.577 lượt xem
Packet sniffing là hoạt động thu thập, chọn lựa và ghi nhật ký một số hoặc tất cả các gói tin (Packets) đi qua mạng máy tính, bất kể gói tin đó được định địa chỉ như thế nào. Bằng cách này, mọi gói tin, hoặc một tập con đã xác định của các gói tin, có thể được thu thập để phân tích thêm.
Chi tiết
Camera quan sát (CCTV) là gì? 04/09/2020 - 2.032 lượt xem
CCTV là viết tắt của truyền hình mạch kín (Closed-Circuit Television) và thường được gọi là giám sát video. Từ “Mạch kín” (hay “Closed-circuit”) ở đây có nghĩa là các chương trình phát sóng thường được truyền đến một số lượng màn hình giới hạn (“Closed”), không giống như TV “thông thường”, được phát cho công chúng nói chung.
Chi tiết