Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn

Xu hướng CNTT

Bandwidth (Băng thông) là gì? 14/09/2020 - 46 lượt xem
Bandwidth (Băng thông) là lượng dữ liệu có thể được truyền từ điểm này sang điểm khác trong mạng trong một khoảng thời gian cụ thể. Thông thường, băng thông được biểu thị bằng tốc độ bit (Bitrate) và được đo bằng bit trên giây (bps)
Chi tiết
Active Directory là gì? 12/09/2020 - 77 lượt xem
Active Directory (AD) là một dịch vụ thư mục được sử dụng trong môi trường Windows Server. Nó là một cấu trúc cơ sở dữ liệu phân tán, phân cấp chia sẻ thông tin cơ sở hạ tầng để định vị (Locating), bảo mật (Securing), quản lý (Managing) và tổ chức (Organizing) tài nguyên máy tính và mạng bao gồm tệp (Files), người dùng (Users), nhóm (Groups), thiết bị ngoại vi (Peripherals) và thiết bị mạng (Network devices).
Chi tiết
SNMP là gì? 12/09/2020 - 96 lượt xem
SNMP là viết tắt của từ Simple Network Monitoring Protocol (tiếng Việt gọi là Giao thức giám sát mạng đơn giản). Nó là một giao thức để truyền thông tin quản lý trong mạng, đặc biệt là sử dụng trong mạng LAN, tùy thuộc vào phiên bản đã chọn.
Chi tiết
Server là gì? 11/09/2020 - 48 lượt xem
Server (tiếng Việt gọi là Máy chủ) là một máy tính hoặc hệ thống cung cấp tài nguyên (Resources), dữ liệu (Data), dịch vụ (Services) hoặc chương trình (Programs) cho các máy tính khác, được gọi là máy khách (Clients), qua mạng. Về lý thuyết, bất cứ khi nào máy tính chia sẻ tài nguyên với máy khách thì chúng được coi là Server. Có nhiều loại Server, bao gồm Web server, Mail server và Virtual servers
Chi tiết
WMI là gì? 11/09/2020 - 53 lượt xem
WMI là viết tắt của Windows Management Instrumentation. Được thiết kế bởi Microsoft, đây là một cơ sở hạ tầng để quản lý dữ liệu và thông tin được chuẩn hóa độc lập với thiết bị. Kể từ Windows 2000, WMI được cài đặt sẵn với hệ điều hành Windows.
Chi tiết