Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Xu hướng CNTT

Syslog là gì? 16/09/2020 - 5.642 lượt xem
Syslog là viết tắt của System Logging Protocol (tạm dịch sang tiếng Việt là Giao thức ghi nhật ký hệ thống) và là một giao thức tiêu chuẩn được sử dụng để gửi nhật ký hệ thống hoặc thông báo sự kiện đến một máy chủ cụ thể, máy chủ này được gọi là máy chủ nhật ký hệ thống “Syslog server”.
Chi tiết
NetFlow là gì? 16/09/2020 - 3.983 lượt xem
NetFlow là một giao thức thu thập “collecting”, tổng hợp “aggregating” và ghi lại “recording” dữ liệu luồng lưu lượng trong một mạng. Dữ liệu NetFlow cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về cách băng thông “bandwidth” và lưu lượng mạng “network traffic” đang được sử dụng so với các giải pháp giám sát khác, chẳng hạn như SNMP
Chi tiết
Virtualization (ảo hóa) là gì? 16/09/2020 - 6.151 lượt xem
Ảo hóa (tiếng Anh là Virtualization) là quá trình tạo một phiên bản ảo “Virtual Version” của một thứ gì đó giống như phần cứng máy tính “Computer Hardware”. Nó liên quan đến việc sử dụng phần mềm chuyên dụng tạo để tạo phiên bản ảo của tài nguyên máy tính “Computing Resouce” thay vì phiên bản thực của cùng tài nguyên đó
Chi tiết
Bandwidth (Băng thông) là gì? 14/09/2020 - 8.841 lượt xem
Bandwidth (Băng thông) là lượng dữ liệu có thể được truyền từ điểm này sang điểm khác trong mạng trong một khoảng thời gian cụ thể. Thông thường, băng thông được biểu thị bằng tốc độ bit (Bitrate) và được đo bằng bit trên giây (bps)
Chi tiết
Active Directory là gì? 12/09/2020 - 6.546 lượt xem
Active Directory (AD) là một dịch vụ thư mục được sử dụng trong môi trường Windows Server. Nó là một cấu trúc cơ sở dữ liệu phân tán, phân cấp chia sẻ thông tin cơ sở hạ tầng để định vị (Locating), bảo mật (Securing), quản lý (Managing) và tổ chức (Organizing) tài nguyên máy tính và mạng bao gồm tệp (Files), người dùng (Users), nhóm (Groups), thiết bị ngoại vi (Peripherals) và thiết bị mạng (Network devices).
Chi tiết