Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Xu hướng CNTT

Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi giáo dục bằng công nghệ

Cỡ chữ
 
Công nghệ hứa hẹn sẽ thay đổi phương pháp học tập của học sinh và phương pháp giảng dạy của giáo viên, từ đó tạo tiền đề xây dựng môi trường học tập mới của thế kỷ 21 lấy học sinh làm trung tâm.
Công nghệ cũng có tiềm năng thúc đẩy quá trình chuyển đổi giáo dục. Bằng cách tận dụng các công cụ và dịch vụ công nghệ một cách toàn diện – không chỉ giới hạn trong phạm vi lớp học hay hạ tầng trường học – nhà trường có thể đảm bảo quá trình lập kế hoạch hợp lý và tinh giản cũng như cải cách hiệu quả nhằm mang lại những thay đổi tích cực giúp cải thiện kết quả học tập của học sinh. 
 
Sau đây là một số công nghệ hữu ích cho từng giai đoạn của quá trình chuyển đổi để mang lại thay đổi hiệu quả hơn. 
 
Giai đoạn 1 – Tinh giản quá trình lập kế hoạch:
 
Quá trình chuyển đổi theo hướng kỹ thuật số bắt đầu bằng việc tập hợp các bên liên quan chủ chốt để cùng hợp tác và xác định một tầm nhìn chung, giá trị cốt lõi và mục tiêu cần đạt. Trọng tâm ở đây là xác định được các khía cạnh tiềm năng trong đó công nghệ có thể mang lại thay đổi nhằm cải thiện kết quả học tập cho học sinh.
Quá trình hợp tác sẽ bao gồm việc đánh giá kĩ càng những điểm mạnh và điểm yếu hiện nay của nhà trường. Tổng hợp ý kiến đóng góp bên ngoài như của Nhà nước, doanh nghiệp, phụ huynh học sinh và lãnh đạo cộng đồng, cũng như lấy cảm hứng và tham khảo các đơn vị khác hiện đang tham gia hành trình chuyển đổi kỹ thuật số là những việc làm cần thiết để định hình tầm nhìn và chiến lược cho nhà trường. 
Hiện nay có rất nhiều công nghệ có thể hỗ trợ quá trình trao đổi và hợp tác hiệu quả giữa các bên – lãnh đạo nhà trường, quản lý hành chính, CNTT, phụ huynh học sinh, học sinh và hơn thế nữa. Ví dụ, các công cụ hội nghị truyền hình như Skype có thể xóa bỏ khoảng cách địa lý và cho phép thực hiện các cuộc họp từ nhiều địa điểm khác nhau. Các ứng dụng nhưMicrosoft Teams cũng cung cấp nền tảng để tiến hành đàm thoại thuận lợi, chia sẻ tài nguyên một cách dễ dàng cũng như lưu trữ thông tin để tham khảo trong tương lai. 
 
Giai đoạn 2 – Sáng tạo và triển khai cải cách giáo dục:
 
Với một tầm nhìn chung làm cơ sở cho định hướng chuyển đổi, nhóm các bên liên quan khác nhau có thể xây dựng chiến lược một cách độc lập và thực hiện các đổi mới sáng tạo một cách đồng bộ, từ đó giảm thời gian và những bất đồng không cần thiết trong quá trình tạo ra thay đổi.
Công nghệ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa và hỗ trợ sắp xếp những thay đổi một cách hợp lý trong nhà trường. Những tài nguyên kỹ thuật số như sổ tay giáo viên OneNote có thể được tận dụng để đảm bảo những thay đổi mới được phản ánh một cách kịp thời và hiệu quả tới tất cả giáo viên. 
Các đoạn phim hướng dẫn có thể được chia sẻ thông qua OneNote hoặc Stream để cán bộ và giáo viên tìm hiểu về cách triển khai mới một cách chủ động và linh hoạt  thay vì phải tuân thủ thời khóa biểu cố định có thể ảnh hưởng tới nhu cầu của học sinh. 
 
Giai đoạn 3 – Giám sát và cải tiến nhờ sở hữu những hiểu biết sâu sắc:
 
Khi nhà trường tiến gần hơn tới mục tiêu và tầm nhìn được xác định, cần liên tục giám sát tác động của việc triển khai công nghệ để đảm bảo công nghệ vẫn phù hợp với mục đích cải thiện kết quả học tập cho học sinh.
Những công cụ như Power BI và các hệ thống quản lý học tập có thể cung cấp các dữ liệu và phân tích khách quan, cũng như đưa ra những phản hồi chủ quan về tác động của thay đổi đối với quá trình học tập. Thông tin này cung cấp cho các bên liên quan những hiểu biết cần thiết để xem xét lại toàn bộ quá trình, điều chỉnh chiến lược và việc thực hiện nếu cần. 
 
Thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số bằng công nghệ
 
Hành trình chuyển đổi giáo dục là một quá trình liên tục và có tính chu kỳ – và công nghệ có thể hỗ trợ đẩy nhanh quá trình đó, đồng thời đảm bảo những thay đổi mang lại phù hợp và hiệu quả trong việc cải thiện kết quả học tập cho học sinh.
Microsoft cam kết hỗ trợ nhà trường tạo ra thay đổi về giáo dục để học sinh có thể thu được nhiều lợi ích hơn. Để tìm hiểu thêm, hãy đăng ký trở thành Đối tác nhà trường của Microsoft (Microsoft School) để được nhận những tài nguyên, bài học kinh nghiệm cũng như các hỗ trợ cần thiết của cộng đồng để bắt đầu hành trình chuyển đổi giáo dục của chính bạn. 
Nguồn: https://news.microsoft.com/vi-vn/