Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Sự khác nhau giữa các giấy phép PRTG Network Monitor license là gì?

Cỡ chữ
Giấy phép PRTG khác nhau theo hai tham số:
  • Số lượng cảm biến tối đa và
  • Số lượng cài đặt máy chủ lõi.

PRTG Network Monitor License

Sensors

Số lượng Core Server

PRTG 100 (for free)

100

1 (cộng với 1 failover node trong chế độ cluster)

PRTG 30-Days-Trial

Không giới hạn

1 (Cộng với 1 failover node trong chế độ Cluster)

PRTG 500

500

1 (cộng với 1 failover node trong chế độ cluster)

PRTG 1000

1000

1 (Cộng với 1 failover node trong chế độ Cluster)

PRTG 2500

2500

1 (cộng với 1 failover node trong chế độ cluster)

PRTG 5000

5000

1 (Cộng với 1 failover node trong chế độ Cluster)

PRTG XL1

Không giới hạn

1 (cộng với 1 failover node trong chế độ cluster)

PRTG XL5

Không giới hạn

Core ServerNguồn: https://www.paessler.com/