Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

ibik Aster

Hướng dẫn thiết lập cấu hình chi tiết phần mềm ibik Aster 07/12/2020 - 3.888 lượt xem
Để khởi động thành công các máy trạm bổ sung, trước tiên bạn phải cấu hình hệ thống: gán màn hình, bàn phím, chuột và nếu cần, thiết bị âm thanh cho từng vị trí làm việc. Bài viết này hướng dẫn bạn chi tiết cách mỗi loại thiết bị cụ thể của phần mềm ibik Aster
Chi tiết
Hướng dẫn kích hoạt, hủy đăng ký, di chuyển Aster license 07/12/2020 - 4.385 lượt xem
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quản lý giấy phép sử dụng phần mềm ibik Aster với các thao tác kích hoạt, hủy đăng ký, di chuyển license.
Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình nhanh phần mềm ibik Aster 07/12/2020 - 7.787 lượt xem
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các cài đặt cơ bản cần thiết để chạy phần mềm ibik ASTER thành công.
Chi tiết