Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: NET-011
PRTG Network Monitor
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

PRTG Network Monitor

Hãng sản xuất Paessler AG Phiên bản: Latest Version
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Quản trị mạng
Đối tượng tác động LAN

Mô tả

PRTG Network Monitor là phần mềm giám sát mạng cho phép giám sát toàn diện các phương diện mạng của bạn với chi phí hợp lý. PRTG có thể giám sát toàn cảnh mạng của bạn từ lưu lượng (traffic), cơ sở dữ liệu (database), ứng dụng (application), băng thông (bandwith), dịch vụ đám mây (Cloud), máy chủ (Server), môi trường ảo (Virtual Environment), thời gian hoạt động (Uptime), gói dữ liệu (Package), cổng (Port), phần cứng (Hardware), bảo mật (Security), sử dụng bộ nhớ (Memory Usage), dịch vụ web (Web Service), sử dụng ổ đĩa (Disk Usage), môi trường (Environment), thiết bị IoT (IoT Device) và mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng

 • PRTG giám sát mọi khía cạnh của cơ sở hạ tầng CNTT của bạn
 • Giám sát tất cả các hệ thống, thiết bị, lưu lượng truy cập và ứng dụng của cơ sở hạ tầng CNTT của bạn. Mọi thứ bạn cần đều có trong PRTG, không cần tải thêm.

II. Tính năng

1. Cảnh báo linh hoạt (Flexible alerting)
 • PRTG đi kèm với 10 công nghệ cảnh bảo được tích hợp như gửi email, đẩy, phát các tệp âm thanh cảnh báo hoặc kích hoạt các yêu cầu HTTP. PRTG on-premise (self-host) cũng hỗ trợ tin nhắn văn bản SMS và thực thi các tệp EXE.
 • Các thông báo miễn phí của PRTG giúp bạn luôn được cập nhật khi sử dụng (các) thiết bị di động của mình.
 • Tương thích với hệ thống thông báo phù hợp với nhu cầu của bạn và lập lịch thông báo (chẳng hạn như 'không có cảnh báo ưu tiên thấp vào ban đêm'), hoặc tránh cảnh báo lan tràn cách sử dụng các phụ thuộc (dependency) và xác nhận (acknowledging). Bạn thậm chí có thể sử dụng API PRTG để tạo thông báo của riêng bạn.
2. Đa giao diện cho người dùng (Multiple user interface)
 • PRTG có 3 loại giao diện dành cho người dùng: Web interface, Enterprise Console và giao diện ứng dụng dành cho smartphone - Apps for iOS and Android
 • Web interface: là giao diện chính đầy đủ tính năng, dựa trên AJAX với các tiêu chuẩn bảo mật cao, hiệu suất cao nhờ công nghệ Single Page Application (SPA) và qua đó điều chỉnh một cách tối ưu cho hệ thống của bạn.
 • Enterprise Console: là ứng dụng Windows gốc cho PRTG tại chỗ, đặc biệt là đối với một số cài đặt PRTG
 • Ứng dụng dành cho iOS và Android: giao diện dành cho smartphone.
 • Tất cả các giao diện người dùng cho phép truy cập cục bộ và từ xa được bảo mật SSL và có thể được sử dụng đồng thời.
3. Giải pháp cụm chuyển đổi dự phòng, đảm bảo giám sát liên tục (Cluster Failover solution)
 • An toàn luôn tốt hơn là cứ xin lỗi. PRTG Network Monitor cho phép giám sát với khả năng chuyển đổi dự phòng. Một cụm (cluster) đóng vai trò làm máy chủ chuyển đổi dự phòng duy nhất được bao gồm trong mọi giấy phép PRTG on-premise!
 • Xử lý chuyển đổi dự phòng tự động: nếu máy chủ chính (primary master of the cluster hay còn gọi Core Server) của cụm không được kết nối hoặc bị ngắt, một nút khác (còn được gọi là failover cluster) sẽ ngay lập tức đảm nhận tất cả các trách nhiệm của nó, bao gồm việc gửi thông báo.
 • Tận dụng nhiều điểm giám sát hiện diện: tất cả các nút (node) đều theo dõi tất cả các cảm biến mọi lúc, vì vậy bạn có thể so sánh thời gian phản hồi từ các vị trí khác nhau trong mạng (LAN / WAN / VPN).
4. Trang tổng quan Dashboard và bản đồ mạng (Map and Dashboard)
 • Trực quan hóa mạng của bạn bằng cách sử dụng bản đồ thời gian thực với thông tin trạng thái trực tiếp.
 • Tạo trang tổng quan (Dashboard) với PRTG Map Designer và tích hợp tất cả các thành phần mạng của bạn với hơn 300 đối tượng bản đồ khác nhau - từ biểu tượng thiết bị (device icon) và trạng thái đến biểu đồ lưu lượng và các Top list mà bạn quan tâm hàng đầu. Cá nhân hóa bản đồ của bạn bằng các tùy chỉnh HTML.
 • Chia sẻ bản đồ của bạn cung cấp URL duy nhất trên trang tổng quan trong mạng LAN công ty của bạn hoặc thậm chí bên ngoài công ty của bạn.

5. Giám sát mạng phân tán (Distributed monitoring)
 • Giám sát một số mạng ở các vị trí khác nhau và các mạng riêng biệt trong công ty của bạn (ví dụ: DMZ và LAN) với các đầu dò từ xa PRTG Remote Probes.
 • Sử dụng đầu dò từ xa để giám sát mạng LAN của bạn với phiên bản PRTG hosted version (hay còn gọi là on-premise).
 • Xem xét tổng quan tình trạng mạng trong một cài đặt lõi PRTG trung tâm.
 • Bạn cũng có thể sử dụng đầu dò từ xa để phân phối tải theo dõi.
 • Mỗi giấy phép PRTG bao gồm các đầu dò từ xa không giới hạn.
 • Đối với dịch vụ MSP (Management Service Provider), bạn có thể theo dõi mạng của khách hàng và tăng chất lượng dịch vụ.
6. Báo cáo chuyên sâu về tình hình mạng của bạn (In-depth reporting)
 • Lấy số liệu, thống kê và vẽ đồ thị của dữ liệu giám sát hoặc cấu hình cụ thể của bạn.
 • Xuất dữ liệu theo dõi lịch sử của bạn dưới dạng tệp PDF, HTML, XML hoặc CSV và tiếp tục xử lý dữ liệu giám sát của bạn.
 • Chạy báo cáo theo yêu cầu hoặc lên lịch báo cáo thường xuyên (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng).
7. Các khía cạnh giám sát mạng của PRTG (Network monitor aspects)
 • Giám sát hiệu năng của mạng (Performance)
  • Giám sát băng thông (Bandwidth)
  • Giám sát thời gian sống của mạng (Uptime)
  • Giám sát khả năng thông mạng (Ping)
  • Giám sát CDN
  • Giám sát khả năng sẵn sàng của mạng (Avaibility)
  • Các bộ đếm hiệu năng windows (Windows performance counter)
  • Giám sát hoạt động của máy chủ (Server)
  • Giám sát các gói dữ liệu bị mất (Packet Loss)
  • Giám sát sự sẵn sàng của máy chủ (Server avaibility)
  • Giám sát hiệu năng (Performance)
  • Quản lý băng thông (Bandwidth management)
  • Giám sát máy chủ ảo (Virtual Server)
 • Giám sát cơ sở dữ liệu (Database)
  • Giám sát Oracle SQL database
  • Microsoft SQL database
  • MySQL database
  • PostgreSQL database…
 • Các khía cạnh giám sát mạng và các công cụ
  • Giám sát LAN
  • Giám sát IP address
  • Giám sát Netflow
  • Giám sát Wifi
  • Bản đồ mạng
  • Giám sát tường lửa Firewall
  • Giám sát Sflow
  • Giám sát cổng giao tiếp, trao đổi dữ liệu Port
  • Phần mềm Packet Snifffing
  • Giám sát Jflow
  • Công cụ giám sát các gói dữ liệu (Packet capture tool)
  • Công cụ chẩn đoán lỗi mạng (Network Diagnosis)
  • Công cụ tăng tốc độ mạng (Network Speed tool)
  • Giám sát IP SLA
  • Công cụ khám phá mạng (Discovery)
  • Giám sát hoạt động của mạng (Activity)
  • Giám sát tính bảo mật (Security)
  • Giám sát theo thời gian thực (Real time)
  • Giám sát IPFix
  • Tối ưu mạng
  • Giám sát Jitter
 • Giám sát các ứng dụng (Application)
  • Giám sát VMWare
  • Giám sát việc sao lưu dữ liệu dự phòng (Backup)
  • Phân tích Syslog
  • Giám sát các ứng dụng
  • Giám sát IIS
  • Giám sát Hyper-V
  • Giám sát máy chủ Windows Server
  • Giám sát Linux
  • Giám sát Mail Server
  • Giám sát hệ điều hành
  • Giám sát Citrix
  • Giám sát Sharepoint
  • Giám sát Log
  • Giám sát Exchange
  • Giám sát Email
 • Giám sát các dịch vụ mây điện toán (Cloud)
  • Giám sát Cloud
  • Theo dõi Host
  • Giám sát Amazon
  • Giám sát Docker
  • Giám sát một dịch vụ mây điện toán
 • Giám sát các dịch vụ (Service)
  • Giám sát bộ định tuyến (Router)
  • Giám sát thiết bị SNMP
  • Giám sát các gói cập nhật Updating patch
  • Giám sát VoIP
  • Giám sát Active Directory
  • Giám sát Windows VMI
  • Giám sát NTP
  • Giám sát Website
  • Giám sát SSL
  • Giám sát truy cập từ xa (Remote)
  • Giám sát VPN
  • Giám sát Web Server
  • Giám sát SAN
  • Giám sát FTP
  • Giám sát SNMP Trap receiver
  • Kiểm tra Acitve Directory
  • Giám sát Windows Service
  • Giám sát trình duyệt MIB Brower
  • Giám sát REST API
  • Giám sát Healthcare
  • Giám sát QoS
 • Giám sát phần cứng (Hardware)
  • Giám sát các thiết bị phần cứng
  • Giám sát máy in (Printer)
  • Giám sát bộ nhớ (Memory)
  • Giám sát ổ cứng (Hard Driver)
  • Giám sát máy chủ (Server)
  • Giám sát phòng đặt máy chủ (Server room)
  • Giám sát các thiết bị Linksys
  • Giám sát các thiết bị và máy chủ IBM
  • Giám sát máy tính (computer)
  • Giám sát CPU
  • Giám sát các thiết bị Cisco
  • Giám sát các thiết bị Dell
  • Giám sát thiết bị lưu trữ (Storage)
  • Giám sát trung tâm dữ liệu (Data center)
  • Giám sát các mạng lưu trữ SANs (Storage Area Networks)
  • Phân tích Fortinet
  • Giám sát tình trạng máy chủ (Server Health)
  • Giám sát sự đồng bộ (Synology)
  • Giám sát các thiết bị NAS
  • Giám sát độ ẩm (Humidity)
  • Giám sát các thiết bị HP
  • Đo lường mức độ sử dụng CPU (CPU usage)
  • Giám sát bộ chuyển mạch (Switch)
III. Screenshots
 • “Nhìn thấy là tin tưởng”. PRTG tin rằng bạn sẽ thích cách mà phần mềm PRTG Network Monitor hiển thị cho bạn mọi khía cạnh mạng của bạn. Hãy xem một số ví dụ và xem cách đơn giản giám sát cơ sở hạ tầng CNTT của bạn.

 
Hình 1: Toàn diện trạng thái hiện tại mạng của bạn
 
Chú thích: PRTG thống kê tổng hợp (tính khả dụng, băng thông / lưu lượng, tải CPU, cảnh báo) cung cấp tổng quan nhanh nhất có thể về trạng thái hiện tại của mạng hoàn chỉnh. Các trạng thái này có sẵn cho tất cả các cảm biến (sensors), cũng như "mỗi nhóm", cho phép quản trị viên đào sâu vào dữ liệu từ chế độ xem chi tiết (bird-eye) của mạng, xuống từng thiết bị riêng lẻ.
 

 
Hình 2: Phân loại sử dụng băng thông theo ứng dụng hoặc kết nối
 
Chú thích: Nếu bạn cần biết ứng dụng hoặc địa chỉ IP nào gây ra lưu lượng trong mạng của bạn, bạn có thể sử dụng Packet sniffing (PRTG xem xét mọi gói dữ liệu đơn lẻ đi qua mạng của bạn cho mục đích thống kê) hoặc theo dõi dựa trên NetFlow / jFlow / sFlow. Đối với cả hai công nghệ, PRTG có thể phân tích việc sử dụng băng thông và tách nó xuống các giao thức mạng hoặc các máy tính trong mạng của bạn

 
Hình 3: Hệ thống phân cấp quản lý các thiết bị và cảm biến

 
Chú thích: Theo PRTG Network Monitor, việc giám sát được thực hiện bởi "cảm biến" (Sensor). Cảm biến (Sensor) được quản lý bằng cách sử dụng hệ thống phân cấp dạng cây (hierarchy) để tạo danh sách điều hướng dễ dàng, cung cấp cho người dùng khả năng sắp xếp cảm biến trong các nhóm theo dõi các thiết bị (device), vị trí hoặc dịch vụ tương tự. Người dùng có thể tạo "nhóm" (group) lồng nhau, mỗi nhóm chứa một số "thiết bị", mỗi thiết bị có chứa một số "cảm biến".

 
Hình 4: Màn hình cảnh bảo bất thường

Chú thích: Màn hình này hiển thị danh sách cảnh báo và cảnh báo hiện tại.
 • Alarm (màu đỏ) là cảm biến không khả dụng (ví dụ: do lỗi phần mềm hoặc lỗi phần cứng) hoặc vượt quá phạm vi giá trị có thể định cấu hình (ví dụ: dung lượng ổ đĩa trống dưới 10%).
 • Warning (màu vàng) được kích hoạt bởi các dịch vụ đang hoạt động chậm (ví dụ: trang web chậm) hoặc bởi các hệ thống sắp cạn kiệt tài nguyên (ví dụ: bộ nhớ thấp hoặc tải CPU cao).
 • PRTG đánh dấu các cảm biến có trạng thái "Unusual" (màu cam) nếu các chỉ số hiện tại của chúng cho thấy hành vi bất thường khi so sánh với các bài đọc trong quá khứ (được tính toán thông qua phân tích thống kê).

 
Hình 5: Top 10 danh sách cho các vấn đề trong mạng của bạn

Chú thích: "Top 10 danh sách" là một công cụ tuyệt vời để có được một cái nhìn tổng quan nhanh chóng của tất cả các hệ thống trong mạng của bạn và để tìm các vấn đề tài nguyên tiềm năng. 10 danh sách hàng đầu có sẵn cho:
 • Tính khả dụng tốt nhất và tệ nhất
 • Thời gian PING nhanh nhất và chậm nhất
 • Sử dụng băng thông cao nhất và thấp nhất
 • Trang web nhanh nhất và chậm nhất
 • Tải CPU cao nhất và thấp nhất
 • Hầu hết không gian đĩa có sẵn
 

 
Hình 6: Báo cáo tổng thể định kỳ

Chú thích: Báo cáo được sử dụng để phân tích kết quả giám sát lịch sử trong một thời gian nhất định như một ngày, một tháng hoặc một năm.
PRTG bao gồm một công cụ báo cáo mạnh mẽ cho ad-hoc, cũng như tạo báo cáo theo lịch trình ở định dạng PDF. Báo cáo có thể được chạy theo yêu cầu hoặc có thể được lên lịch (ví dụ: mỗi ngày một lần). Có thể tạo báo cáo cho một hoặc nhiều cảm biến. Nội dung và bố cục của báo cáo được kiểm soát bởi mẫu báo cáo bạn chọn và giống nhau cho tất cả các cảm biến trong báo cáo. 
Hình 7: Báo cáo dài hạn kết hợp các đầu dò từ xa (Remote Probe)

Chú thích: Ảnh chụp màn hình này cho thấy sự so sánh dài hạn về thời gian yêu cầu cho trang chủ của www.paessler.com được theo dõi từ các đầu dò từ xa trên toàn cầu.
 

 
Hình 8: Tạo bản đồ với dữ liệu giám sát thực

Chú thích: Bản đồ kết hợp trạng thái giám sát, biểu đồ và bảng trong bố cục có thể tùy chỉnh và với các nền tùy chỉnh như biểu đồ mạng hoặc bản đồ địa lý. Người dùng có thể tạo số lượng bản đồ không giới hạn. Cách bố trí dễ dàng được tạo bằng cách kéo và thả từ trong giao diện web của PRTG.
Tính năng "Maps" của PRTG là một khái niệm duy nhất cho phép người dùng tạo các trang web với thông tin trạng thái giám sát cập nhật theo từng phút trong một bố cục có thể tùy chỉnh. Có vô số khả năng để thực hiện bản đồ. Ví dụ: tính năng này có thể được sử dụng để:

 • Tạo bản đồ mạng với lớp phủ biểu tượng trạng thái cho từng thiết bị trên bản đồ.
 • Tạo chế độ xem "trang tổng quan" có thể được hiển thị trên màn hình trung tâm hoạt động mạng.
 • Tạo tổng quan mạng nhanh để xuất bản trên mạng nội bộ, cho phép thông tin nhanh về quản lý hoặc nhân viên khác.
 • Tạo chế độ xem tùy chỉnh của các cảm biến quan trọng nhất trong thiết lập giám sát của bạn.
 • Tạo Top 10 danh sách các cảm biến của một nhóm hoặc thiết bị cụ thể.
 
 
 
Hình 9: PRTG thích hợp cho tất cả các mạng từ 100 cho đến 10,000 “cảm biến”

Chú thích: PRTG Network Monitor đã được thiết kế để hoạt động cho các mạng có kích thước bất kỳ. Nó có thể được triển khai trong các mạng nhỏ chỉ với một vài thiết bị (ví dụ: phiên bản Phần mềm miễn phí có khả năng giám sát 100 cảm biến miễn phí) hoặc bạn có thể tích hợp nó trong các mạng lớn sử dụng 10.000 cảm biến trở lên (hiện có tới 20.000 cảm biến).

III. Yêu cầu hệ thống

 • Yêu cầu hệ thống đối với phần mềm PRTG Network Monitor không cố định mà phụ thuộc vào số lượng Sensor được sử dụng (Sensor Count) và chu kỳ quét (Interval).
 • Tham khảo trực tiếp trên website của hãng tại: https://www.paessler.com/prtg/requirements#performance

IV. Download

IV. Giá bán và các phiên bản hiện có

Các loại giấy phép PRTG License phụ thuộc vào số lượng cảm biến “Sensor” và Số lượng Server chuyển đổi dự phòng (Cluster Failover)

 
        
 
Lưu ý 1: Có 2 thành phần cấu thành giá của phần mềm PRTG là:
 • PRTG license: Giấy phép sử dụng phần mềm (mua 1 lần).
 • Maintenance: Phí hỗ trợ và quyền cập nhật phần mềm (mua nhiều lần trong quá trình sử dụng, hiệu lực trong vòng 12-36 tháng)
  • Nếu bạn không mua phí hỗ trợ và quyền cập nhật phần mềm (Maintenance) thì bạn sẽ không được hãng hỗ trợ khi gặp vấn đề khi sử dụng và cập nhật các phiên bản mới nhất của phần mềm.
  • Ngoài ra, PRTG license có giá trị vĩnh viễn chỉ với phiên bản bạn đã mua. Nghĩa là sau thời hạn Maintenance mà bạn đã mua, nếu không gia hạn tiếp (gọi là upgrade) thì bạn chỉ có thể sử dụng các tính năng của phiên bản mà bạn đã mua mà không thể cập nhật lên các bản cao hơn.
  • Khi hết thời hạn của License (ví dụ: thời điểm là tháng 12/2018) mà bạn không mua tiếp phí Maintenance cho thời gian kế tiếp, thì lần mua phí tiếp theo (Ví dụ: thời điểm là tháng 5/2019) thì hãng sẽ tính phí Maintenace kể từ thời điểm hết hạn của License (tức là thời điểm tháng 12/2018), nghĩa là bạn sẽ được dùng tiếp 7 tháng nữa (chứ không phải 12 tháng) cho gói Maintenance 1 năm tiếp theo. 


V. Các bài viết tham khảo
1. Sự khác nhau giữa các giấy phép PRTG Network Monitor license là gì?
2. PRTG Nework Monitor - Phí bảo trì (Maintenance), hỗ trợ (Support) và cập nhật (Update) có được bao gồm trong giấy phép sử dụng phần mềm (License) không?
3. PRTG Network Monitor - Giao diện người dùng (User Interfaces)
4. PRTG Network Monitor - Trạng thái của Sensor
5. PRTG Network Monitor - Đầu dò (Probe) là gì?
6. PRTG Network Monitor - Danh sách Sensor sẵn có để giám sát mạng
7. PRTG Network Monitor - Sensor là gì?