Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

PRTG Network Monitor - Danh sách Sensor sẵn có để giám sát mạng

Cỡ chữ
 
- Điểm khác biệt rõ rệt nhất của phần mềm PRTG Network Monitoring khác các phần mềm giám sát mạng khác ở chỗ giấy phép được cấp theo số lượng Sensor tối đa trong mỗi giấy phép (License). Mỗi Sensor là một khía cạnh có thể giám sát (URL, ứng dụng, lưu lượng, băng thông, CPU load,..) cho phép IT Administrators có thể linh hoạt tăng cường & nới lỏng giám sát mạng nội bộ của doanh nghiệp. Biết các loại Sensor sẵn có của phần mềm PRTG Network Monitor mới có thể khai thác hết khả năng của nó. PRTG Network Monitor hiện có hơn 200 loại sensor khác nhau, điều đó có nghĩa bạn có thể giám sát khoảng hơn 200 khía cạnh khác nhau bằng PRTG.

- Dưới đây liệt kê tất cả các cảm biến (Sensor) có sẵn bao gồm trong phần mềm PRTG Network Monitor, được sắp xếp theo các loại khác nhau và theo thứ tự bảng chữ cái.

I. Các loại Sensors

 

1.1. Các Sensor thường dùng (Common Sensors)

1.2. Các Sensor giám sát băng thông (Bandwidth Monitoring Sensors)

1.3. Các Sensor giám sát Websit (Web Servers (HTTP) Sensors)

1.4. Các Sensor giám sát thiết bị SNMP  (SNMP Sensors)

1.5. Các Sensor giám sát WMI/ đo hiệu suất Windows (Windows WMI/Performance Counters Sensors)

1.6. Các Sensor dành cho giám sát hệ điều hành Linux/Unix/OS X Sensors (Linux/Unix/OS X Sensors)

1.7. Các Sensor giám sát máy chủ ảo (Virtual Servers Sensors)

1.8. Các Sensor giám sát máy chủ email (Mail Servers Sensors)

1.9. Các Sensor giám sát máy chủ cơ sở dữ liệu (Database Servers Sensors)

1.10. Các Sensor giám sát máy chủ lưu trữ và tệp (Storage and File Servers Sensors)

1.11. Các Sensor giám sát các loại máy chủ khác (Various Servers Sensors)

1.12. Các sensor giám sát chất lượng dịch vụ và cuộc gọi thoại (VoIP and QoS Sensors)

1.13. Các Sensor giám sát phần cứng (Hardware Parameter Sensors)

1.14. Các Sensor giám sát dịch vụ mây điện toán (Cloud Services Sensors)

1.15. Các loại Sensor tùy chọn (Custom Sensors)