Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: LIN - 006
SUSE Enterprise Storage
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

SUSE Enterprise Storage

Hãng sản xuất SUSE Phiên bản: 5
Bản quyền Subcription
Thời hạn bản quyền Hàng năm
Ngành nghề Quản trị mạng
Đối tượng tác động Lưu trữ dữ liệu (Storage)

Mô tả

SUSE Enterprise Storage cung cấp cho các tổ chức CNTT một cơ sở hạ tầng đơn giản để quản lý, nhanh nhẹn với tốc độ phân phối, độ bền và độ tin cậy cao. Tăng tốc đổi mới, giảm chi phí và giảm bớt tình trạng khóa phần cứng độc quyền bằng cách chuyển đổi cơ sở hạ tầng lưu trữ doanh nghiệp của bạn bằng một giải pháp lưu trữ được xác định bằng phần mềm thông minh thực sự mở và thống nhất. Hãy để SUSE và các đối tác của chúng tôi cung cấp cho bạn giải pháp lưu trữ cấp doanh nghiệp linh hoạt nhất.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Xây dựng phương án lưu trữ dữ liệu hiệu quả và có khả năng mở rộng cao bằng cách sử dụng phương tiện, máy chủ sẵn có và ổ đĩa.
 

II. Tính năng
- Các tính năng chính của phần mềm
 • Khả năng mở rộng không giới hạn với các cụm lưu trữ phân tán (Distributed Storage Cluster) được thiết kế để mở rộng tới hàng nghìn nút (Node) và hàng trăm môi trường với dung lượng hàng petabyte (1 petabyte = 1.000.000.000.000.000 byte) và hơn thế nữa để đáp ứng yêu cầu dữ liệu ngày càng tăng của bạn.
 • Một cụm lưu trữ được xác định bằng phần mềm thực sự thống nhất (software-defined storage cluster) cung cấp cho các ứng dụng lưu trữ đối tượng (object), khối (block) và tệp hệ thống (file system) cung cấp quyền truy cập rộng khắp và phổ biến đến các ứng dụng hiện đại của bạn và sự bền bỉ của dữ liệu với các tùy chọn khôi phục thảm họa (disaster recovery)tính sẵn sàng cao (high availability).
  • Lưu trữ đối tượng (tiếng Anh là Object storage), còn được gọi là lưu trữ dựa trên đối tượng, là một loại lưu trữ CNTT cho dữ liệu phi cấu trúc, không phân cấp (như email, tài liệu, video, đồ họa, tệp âm thanh và trang web) được gọi là đối tượng. Một đối tượng là dữ liệu đi kèm với siêu dữ liệu mô tả nội dung của nó. Mỗi đối tượng được gán một ID duy nhất toàn cầu và các đối tượng được truy xuất bởi các ứng dụng trình bày ID đối tượng để lưu trữ đối tượng. Không giống như các hệ thống tệp, nơi các tệp được lưu trữ trong các thư mục được lồng trong các thư mục khác, các đối tượng được lưu trữ trong một cấu trúc hoặc nhóm phẳng (không phân cấp). Các đối tượng có thể được tách biệt cục bộ hoặc địa lý. Một đối tượng không bị giới hạn đối với bất kỳ loại hoặc số lượng siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu đối tượng (Object metadata) có thể xác định được bởi người dùng và có thể bao gồm loại ứng dụng mà đối tượng được liên kết; mức độ ưu tiên của ứng dụng của nó; mức độ bảo vệ dữ liệu để gán cho đối tượng; nếu đối tượng nên được nhân rộng sang một trang hoặc trang khác; khi nào di chuyển đối tượng đến một trang web hoặc tầng lưu trữ khác nhau; và khi nào cần xóa đối tượng.
  • Lưu trữ khối (tiếng Anh là Block storage), còn được gọi là lưu trữ cấp khối, là một loại lưu trữ CNTT thường được sử dụng trong môi trường mạng lưu trữ (SAN). Dữ liệu được lưu trữ trong ổ đĩa, còn được gọi là khối. Các ổ đĩa được coi là các đĩa cứng riêng lẻ, vì vậy các thiết bị khối có thể được gắn bởi các hệ điều hành khách như thể chúng là các đĩa vật lý.
  • Lưu trữ tệp (tiếng Anh là File storage), còn được gọi là lưu trữ cấp tệp hoặc lưu trữ dựa trên tệp, là một loại lưu trữ CNTT để lưu trữ dữ liệu theo cấu trúc phân cấp. Dữ liệu được lưu trong các tệp bên trong các thư mục, được lồng trong các thư mục khác, tương tự như tủ tệp văn phòng. Lưu trữ tệp được trình bày cho cả hệ thống lưu trữ và hệ thống truy xuất nó ở cùng định dạng. Dữ liệu có thể được truy cập bằng giao thức Hệ thống tệp mạng (NFS) cho Unix hoặc Linux hoặc giao thức SMB (Server Message Block) cho Microsoft Windows.
  • Tính sẵn sàng cao (tiếng Anh là High availability, thường viết tắt là HA) là trạng thái hoạt động liên tục trong hệ thống máy tính hoặc thành phần CNTT trong một khoảng thời gian xác định. Tính sẵn sàng cao cũng có thể đề cập đến một mức độ hiệu quả hoạt động đã thỏa thuận (thường là thời gian hoạt động) được đảm bảo cho một thời gian cao hơn bình thường. Tính khả dụng thường được đo theo tiêu chuẩn hoạt động 100% hoặc không bao giờ thất bại. Một tiêu chuẩn phổ biến về tính sẵn có được gọi là “five 9s”, tỷ lệ khả dụng 99.999%. Hai số 9 sẽ là một hệ thống đảm bảo khả năng sẵn sàng 99% trong thời gian một năm, cho phép thời gian ngừng hoạt động lên tới 1% hoặc không chạy 3,65 ngày. Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA - Service level agreements) thường sử dụng thời gian chết hàng tháng hoặc tỷ lệ phần trăm khả dụng để tính toán thanh toán.
  • Phục hồi thảm họa (tiếng Anh là Disaster recovery, thường viết tắt là DR) là khái niệm quan trọng của tính liên tục trong kinh doanh (business continuity), tập trung vào việc bảo vệ cơ sở hạ tầng CNTT và các hệ thống hỗ trợ các chức năng kinh doanh quan trọng. Các kế hoạch DR bao gồm tất cả các chính sách, quy trình và công cụ sẽ cho phép khôi phục các ứng dụng và dữ liệu quan trọng theo cách cho phép tổ chức duy trì hoạt động sau thảm họa tự nhiên hoặc do con người gây ra. Các kế hoạch DR thường bao gồm các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn các sự kiện xảy ra, phát hiện các sự kiện không mong muốn trước khi chúng có thể gây ra sự cố và sửa chữa hoặc khôi phục hệ thống sau một sự kiện.
 • Tiết kiệm hơn 30% so với phương án sử dụng phần cứng làm giải pháp tối ưu hóa công suất trung bình để tăng mức tiết kiệm đáng kể của CAPEX
 • Thiết kế cơ sở hạ tầng lưu trữ dự phòng cao giúp tối đa hóa khả năng sẵn sàng của ứng dụng mà không có điểm nào bị lỗi.
 • Khả năng tự phục hồi giảm thiểu sự tham gia của quản trị lưu trữ và tối ưu hóa vị trí dữ liệu, cho phép tái tạo nhanh chóng sự dư thừa, tối đa hóa khả năng phục hồi và tính sẵn sàng của hệ thống.
 • Tự động cân bằng lại và sắp xếp dữ liệu được tối ưu hóa với một giải pháp thông minh dễ quản lý, liên tục theo dõi việc sử dụng dữ liệu và cơ sở hạ tầng mà không cần bất kỳ sự can thiệp thủ công nào và không cần nhân viên CNTT phát triển.
 
- Cấu trúc tham khảo:
 

 
- Đi kèm với giải pháp là các giao thức được hỗ trợ sau:
 • Legacy Protocols
  • iSCSI
  • NFS
  • CIFS/SMB
 
 • Native Protocols
  • RBD (Block)
  • RADOS (Object)
  • CephFS (With multiple active MDS Servers)
  • S3 & Swift
 
 
III. Yêu cầu hệ thống
1. MINIMUM CLUSTER CONFIGURATION
 • Four Object Storage Nodes
  • 10 GB Ethernet (two networks bonded to multiple switches)
  • 32 OSDs per storage cluster
  • OSD journal can reside on OSD disk
  • Dedicated OS disk for each Object Storage Node
  • 1 GB of RAM per TB of raw OSD capacity for each Object Storage Node
  • 1.5 GHz per OSD for each Object Storage Node
  • Ceph Monitors, gateway and Metadata Servers can reside on Object Storage Nodes
   • Three Ceph Monitor nodes (requires SSD for dedicated OS drive)
   • Ceph Monitors, Object Gateways and Metadata Servers nodes require redundant deployment
   • iSCSI Gateways, Object Gateways and Metadata Servers require incremental 4 GB RAM and four cores
 • Separate management node with 4 GB RAM, four cores, 1 TB capacity
 
2. MINIMUM HARDWARE REQUIREMENTS
 • Minimal recommendations per storage node:
  • 2 GB of RAM per Object Storage Device (OSD)
  • 1.5 GHz of a CPU core per OSD
  • Separate 10 GbE networks (public/client and backend)
  • OSD disks in JBOD configurations, or local RAID
  • OSD disks should be exclusively used by SUSE Enterprise Storage
  • Dedicated disk/SSD for the operating system, preferably in a RAID 1 configuration
  • Additional 4 GB of RAM if cache tiering is used
 
 • Minimal recommendations for monitor nodes:
  • 3 SUSE Enterprise Storage monitor nodes recommended
  • 2 GB of RAM per monitor node
  • SSD or fast HDD in a RAID 1 configuration
  • On installations with fewer than seven monitor nodes, these can be hosted on the system disk of the OSD nodes
  • Monitor nodes should be bare metal, not virtualized, for performance reasons
  • Mixing OSDs or monitor nodes with the actual workload is not supported
  • Configurations may vary from, and frequently exceed, these recommendations depending on individual sizing and performance needs
  • Bonded network interfaces for redundancy
 
 IV. Download
 
 
V. Các phiên bản hiện có
 • SUSE Enterprise Storage
  • x86-64
  • ARM Systems