Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: BAC - 031
ShadowServer
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

ShadowServer

Hãng sản xuất ShadowStor, Inc Phiên bản
Bản quyền Vĩnh viễn theo phiên bản
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Quản trị mạng
Đối tượng tác động Ổ cứng

Mô tả

ShadowServer ™ cung cấp tính năng bảo vệ máy chủ không hạn chế, dễ sử dụng cho các máy chủ Windows NT, 2000 và 2003. ShadowServer là cách tốt nhất để ngăn chặn các thay đổi không mong muốn hoặc cố ý được thực hiện đối với máy chủ. ShadowServer là tuyến phòng thủ đầu tiên của bạn, giảm thời gian và chi phí liên quan đến việc cài đặt lại hệ điều hành, khôi phục từ hình ảnh hoặc khôi phục từ bản sao lưu Tape Backup. Bất cứ lúc nào, người dùng được ủy quyền có thể lưu các thay đổi đối với hệ thống, lưu các tệp và thư mục đã chọn hoặc chỉ cần đưa hệ thống về trạng thái trước ShadowMode.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng

1. ShadowServer cung cấp các lợi ích sau:
 • Bảo mật hệ thống - Lướt internet mà không có dấu vết không mong muốn cookie, lịch sử internet, tệp tạm thời, ứng dụng spam hoặc phần mềm gián điệp.
 
 • Trạng thái tối ưu - Định cấu hình hệ thống của bạn chính xác theo cách bạn muốn MỘT LẦN và chạy ở trạng thái tối ưu đó mọi lúc. Không cần mất thời gian xóa các tệp không mong muốn hoặc sự cố và loại bỏ các thay đổi PC không mong muốn.
 
 • Khôi phục hệ thống- Giảm tổng chi phí sở hữu (TCO) cho quản lý và bảo trì PC của bạn bằng cách đơn giản chuyển hệ thống trở lại trạng thái tối ưu.
 
 • Bảo vệ chống vi rút - Ngăn chặn thời gian chết và thiệt hại hệ thống do bùng phát vi rút và sâu. Ngăn chặn vi rút ghi vào ổ đĩa cứng.
 
 • Quản lý thay đổi - Tối đa hóa thời gian hoạt động của hệ thống, ngay lập tức hoàn tác các thay đổi hệ thống ngẫu nhiên hoặc độc hại.
 
 • Quản lý bản vá - Kiểm tra an toàn các bản cập nhật, bản vá và ứng dụng trước khi lưu vĩnh viễn các thay đổi vào hệ thống của bạn.
 
 • Tối ưu hóa kiểm tra phần mềm - Chạy nhanh các cấu hình khác nhau trên một hệ thống cho các kịch bản kiểm thử phần mềm. Không cần cài đặt lại hoặc hình dung lại hệ thống để khôi phục hệ thống về trạng thái ban đầu.
 


 
Hình 1: Giao diện phần mềm ShadowServer
 

 
2. Ai cần ShadowServer?

Tất cả các quản trị viên CNTT của các máy chủ sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc sử dụng ShadowServer. Không có ý định toàn diện, các loại máy chủ sau là ứng cử viên chính cho ShadowServer:
 • Doanh nghiệp
 
 • Máy chủ web
 
 • Máy chủ tĩnh
 
 • Phòng thí nghiệm kiểm tra phần mềm

 
3. Nguyên lý hoạt động

Các giải pháp ShadowStor không ảnh hưởng đến cấu hình hiện tại của PC của bạn. Không có sửa đổi nào đối với Bản ghi khởi động chính (MBR), phân vùng hoặc cấu trúc đĩa. Công nghệ ShadowStor chụp nhanh hệ thống của bạn và chạy một bản sao chính xác của PC của bạn ở trạng thái ảo. Trạng thái ảo này, được gọi là ShadowMode, cho phép người dùng sử dụng PC mà không thực sự ghi vào đĩa. Nếu các thay đổi hệ thống và thay đổi thư mục hoặc tệp xảy ra trong phiên ShadowMode, thì những thay đổi này có thể được lưu tự động hoặc thủ công vào đĩa hoặc bị loại bỏ. Điều này mang lại toàn quyền kiểm soát cho chuyên gia CNTT và người dùng PC.
 

 
Hình 2: Sơ đồ nguyên lý hoạt động của phần mềm ShadowServer 
Hình 3: ShadowMode ảo hóa ổ đĩa và cung cấp khả năng ngăn chặn thảm họa
 
ShadowMode không cho phép ghi vi rút hoặc sâu vào PC. Nếu bạn chạy trong ShadowMode, vi-rút có thể được ghi vào máy ảo nhưng nó có thể bị loại bỏ trước khi các thay đổi được đưa vào đĩa. Cách tiếp cận này là tuyến phòng thủ đầu tiên để bảo vệ an ninh, bảo vệ dữ liệu và khôi phục thảm họa và ngăn chặn các vấn đề tồn tại. Phương pháp này cung cấp một lớp ngăn ngừa thảm họa cho hệ thống của bạn thay vì cố gắng khôi phục hệ thống bằng cách áp dụng các bản cập nhật vi-rút hoặc sâu sau khi thảm họa xảy ra.
 
Phương pháp ShadowStor loại bỏ khả năng thay đổi không mong muốn cũng như các tệp xâm nhập và độc hại không bao giờ được ghi vào PC. Sau đó, bạn có thể cài đặt hệ điều hành và các ứng dụng của mình và định cấu hình nó một lần để có hiệu suất tối đa. Sau đó, bằng cách chỉ cam kết các thay đổi hệ thống, thư mục hoặc tệp vào đĩa khi bạn chọn, bạn sẽ kiểm soát những gì thực sự được ghi vào PC. Cách tiếp cận này cho phép bạn duy trì cấu hình tối ưu ban đầu của PC.
 
Bằng cách chạy hệ thống của bạn trong các phiên ShadowMode, bạn có thể loại bỏ nhu cầu theo dõi và quản lý những thay đổi nào đã xảy ra tại các thời điểm khác nhau. Bằng cách nhập phiên ShadowMode, lưu tệp vào một vị trí cụ thể trên đĩa hoặc mạng, bạn có thể kết thúc phiên ShadowMode và đặt hệ thống của bạn ở trạng thái chính xác trước phiên với dữ liệu cá nhân của bạn còn nguyên vẹn. Giải pháp này giúp cho việc quản lý các hệ thống dùng chung và theo dõi thay đổi hệ thống trở nên rất đơn giản.


 
II. Tính năng

 
Features/Benefits
        SHADOW        SHADOW  
             USER          SERVER
Preserve original system configuration
(Duy trì cấu hình hệ thống ban đầu)
 
          •                    •
Complete operating system, application and data protection
(Bảo vệ hệ điều hành hoàn chỉnh, ứng dụng và bảo vệ dữ liệu)
 
          •                    •
No alteration to the file system or disk structure
(Không thay đổi hệ thống tệp hoặc cấu trúc đĩa)
 
          •                    •
FAT, FAT32, NTFS basic and dynamic disk support
(Hỗ trợ ổ đĩa động và định dạng FAT, FAT32, NTFS)
 
          •                    •
SCSI, ATA and IDE hard drive support
(Hỗ trợ ổ cứng SCSI, ATA và IDE)
 
          •                    •
Undo malicious or unwanted changes to the computer
(Hoàn tác các thay đổi độc hại hoặc không mong muốn đối với máy tính)
 
          •                    •
Eliminate cookies, internet tracks, spyware and history from being written to disk
(Loại bỏ cookie, theo dõi internet, phần mềm gián điệp và lịch sử từ được ghi vào đĩa)
 
          •                    •
Prevent viruses and worms from being written to disk
(Ngăn không cho vi rút và sâu ghi vào đĩa)
 
          •                    •
Easy-to-use menu for enabling / disabling computer protection session (ShadowMode)
(Menu dễ sử dụng để bật / tắt phiên bảo vệ máy tính (ShadowMode))
 
          •                    •
Commit changes to the entire computer or individual folders and files while in a ShadowMode session
(Cam kết các thay đổi đối với toàn bộ máy tính hoặc các thư mục và tệp riêng lẻ trong phiên ShadowMode)
 
          •                    •
Commit global computer changes or changes based by user
(Cam kết các thay đổi máy tính toàn cầu hoặc các thay đổi dựa trên người dùng)
 
           •                    •
Specify writable volumes, folders or files to automatically save changes
(Chỉ định phân vùng ổ đĩa, thư mục hoặc tệp có thể ghi để tự động lưu các thay đổi)
 
           •                    •
Protect multiple hard drives, multiple volumes
(Bảo vệ nhiều ổ cứng, nhiều phân vùng ổ cứng)
 
           •                    •
Scheduler for automatically enabling / disabling ShadowMode session
(Bộ lập lịch để tự động bật / tắt phiên ShadowMode)
 
           •                    •
No Touch Recovery – scheduler automatically sets computer back to original optimal state.
(No Touch Recovery - bộ lập lịch tự động đặt máy tính trở lại trạng thái tối ưu ban đầu)
 
           •                    •
Assign tasks in scheduler based on Windows user security rights
(Gán nhiệm vụ trong bộ lập lịch dựa trên quyền bảo mật của người dùng Windows)
 
           •                    •
Customizable to enable a ShadowMode session during bootup, an easy-to-use interface or tray icon.
(Có thể tùy chỉnh để kích hoạt phiên ShadowMode trong quá trình khởi động, giao diện dễ sử dụng hoặc biểu tượng khay)
 
           •                    •
ShadowMode session reporting and statistics
(Báo cáo và thống kê phiên ShadowMode)
 
           •                    •
Tray icon and / or wallpaper indicates protection session status
(Biểu tượng khay và / hoặc hình nền cho biết trạng thái phiên bảo vệ)
 
           •                    •
Support for Windows NT workstation 4.0, 2000 Professional, and Windows XP Pro/Home
(Hỗ trợ cho Windows NT workstation 4.0, 2000 Professional, and Windows XP Pro/Home)
 
           •
Support for NT Server 4.0, Windows 2000 Server/ Advanced Server, and Windows Server 2003 Enterprise/Standard/Web
(Hỗ trợ cho NT Server 4.0, Windows 2000 Server / Advanced Server và Windows Server 2003 Enterprise / Standard / Web)
 
           •

 
 


 
III. Yêu cầu hệ thống
 

Operating System Windows NT Server 4.0, Windows 2000 Server/Adv Server/Data Center Server, Windows Server 2003 Standard/Web/Enteprise
 
Processor Pentium 133 MHz or faster
 
RAM 128 MB
 
Hard drive free Space 10 MB for program files

Không gian lưu trữ để chạy trong ShadowMode phụ thuộc vào số lượng và loại dữ liệu trên các ổ đĩa sẽ được đặt trong ShadowMode
 
Software Phiên bản mới nhất của Microsoft .NET Framework phải được cài đặt trước khi cài đặt và sử dụng giao diện người dùng Graphical interface của ShadowServer. Khi bạn cài đặt giao diện người dùng Graphical interface, bạn sẽ được nhắc cài đặt Microsoft .NET Framework nếu nó chưa được cài đặt. (Yêu cầu 40 MB dung lượng ổ cứng)
 
 

 
IV. Download
 
 

 
 
V. Các phiên bản hiện có

- Shadowstor phát triển 3 phiên bản phần mềm đóng bang ổ cứng dành cho các đối tượng khác nhau như sau:
 • ShadowSurfer 
 
 • ShadowUser
 
 • ShadowServer
 
- Tham khảo chi tiết: http://www.shadowstor.com/products.html