Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DEV-010
JetBrains ReSharper
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

JetBrains ReSharper

Hãng sản xuất JetBrains Phiên bản:
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động Code

Mô tả

ReSharper là một trong những bộ công cụ hỗ trợ lập trình khá mạnh cho Visual Studio, nó giúp lập trình viên tốn ít thời gian cho việc xem xét định dạng code, phong cách code, các gợi ý sửa lỗi trực quan và chính xác, tái cấu trúc… kèm theo một số tính năng nâng cao hỗ trợ Visual Studio.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
ReSharper giúp lập trình viên làm việc với Visual Studio trở nên năng suất, thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt trong các khía cạnh:
 • Phân tích chất lượng code (Analyze code quality)
  • Phân tích chất lượng mã trực tiếp có sẵn trong C #, VB.NET, XAML, ASP.NET, ASP.NET MVC, JavaScript, TypeScript, CSS, HTML và XML. Bạn sẽ biết ngay lập tức nếu code của bạn cần được cải thiện.
 • Loại bỏ lỗi và code xấu (Eliminate errors and code smells)
  • ReSharper không chỉ cảnh báo bạn khi có sự cố trong mã của bạn mà còn cung cấp hàng trăm phương án sửa lỗi nhanh để giải quyết các sự cố một cách tự động. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể chọn cách sửa lỗi nhanh nhất từ nhiều tùy chọn khác nhau.
 • Thay đổi mã cơ sở an toàn (Safely change the code base)
  • Việc tái cấu trúc toàn bộ code của giải pháp một cách tự động giúp thay đổi mã cơ sở của bạn một cách an toàn. Cho dù bạn cần khôi phục lại mã kế thừa hay sắp xếp cấu trúc dự án của bạn theo trình tự, bạn có thể dựa vào ReSharper.
 • Di chuyển ngay lập tức trong toàn bộ giải pháp (Instantly traverse the entire solution)
  • Bạn có thể điều hướng và tìm kiếm ngay trong toàn bộ giải pháp. Chuyển đến bất kỳ file, type member hoặc điều hướng từ một Symbol cụ thể đến nơi sử dụng nó, base symbol và derived symbol, hoặc implement.
 • Tận hưởng sự trợ giúp trong quá trình code (Enjoy code editing helpers)
  • Có nhiều trình trợ giúp quá trình soạn thảo code bao gồm IntelliSense mở rộng, hàng trăm phép chuyển đổi mã tức thời (code transformation), tự động nhập namespace (auto-importing namespace), sắp xếp lại mã (rearranging code) và hiển thị tài liệu (displaying documentation).
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn mã hóa (Comply with coding standards)
  • Chức năng Code Style và Code Formatting với các cài đặt dành riêng cho từng ngôn ngữ cụ thể sẽ giúp bạn loại bỏ những đoạn code không phù hợp và tạo tiêu chuẩn code chung cho cả nhóm lập trình của bạn.
 
 
II. Tính năng
 • Phân tích chất lượng mã Code ( Code analysis).
  • Resharper cung cấp công cụ giúp bạn phân tích chất lượng của code liên tục trong C #, VB.NET, XAML, XML, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, JSON, ResX và Protobuf. Các vấn đề về lỗi sẽ được phát hiện ngay lập tức trước khi bạn biên dịch. 
 
 • Sửa lỗi nhanh (Quick – fixes).
  • ReSharper đi kèm với hơn 1200 bản sửa lỗi nhanh giúp bạn ngay lập tức sửa chữa và khắc phục hầu hết mọi vấn đề về code trong C #, VB.NET, XAML, ASP.NET, JavaScript, TypeScript và các ngôn ngữ lập trình khác được hỗ trợ. Để sử dụng tính năng sửa lỗi nhanh quick-fixes, hãy nhấn tổ hợp phím “Alt + Enter” tại vị trí phát sinh lỗi code được đánh dấu (thường là highlight) và sau đó chọn phương án tốt nhất để sửa hoặc cải tiến code được ReSharper đề xuất.
 • Đề xuất theo ngữ cảnh (Context actions).
  • Đề xuất theo ngữ cảnh của ReSharper giúp bạn tiết kiệm rất nhiều khi bạn cần những thay đổi nhỏ trong câu lệnh của bạn. ReSharper có hơn 450 đề xuất theo ngữ cảnh có sẵn trong C #, VB.NET, XAML, ASP.NET, JavaScript, TypeScript và các ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ khác. Để sử dụng tính năng này, hãy nhấn tổ hợp phím “Alt + Enter” trên phần tử mã mà bạn muốn thay đổi và chọn đề xuất theo ngữ cảnh để áp dụng.
 
 • Tái cấu trúc (Refactorings)
  • Tập hợp các phương án tái cấu trúc của ReSharper vượt qua Visual Studio về số lượng, khả năng sử dụng và phạm vi áp dụng. Mỗi phép tái cấu trúc phân tích toàn bộ phạm vi lựa chọn đoạn code mà nó được áp dụng (bao gồm toàn bộ giải pháp), bao gồm cả cross-language code và sử dụng thông tin chi tiết này để cập nhật đoạn code theo cách thông minh nhất có thể.
  • Tất cả các phương án tái cấu trúc (refactorings) của ReSharper hoạt động trong C #, phần lớn cũng có sẵn trong VB.NET, một số trong ASP.NET, JavaScript, TypeScript, XAML và các ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ khác.
 
 • Điều hướng và tìm kiếm ( Navigation and search).
  • Với các tinh năng điều hướng của ReSharper, giúp bạn dễ dàng di chuyển trong toàn bộ giải pháp của mình. Chuyển đến bất kỳ File, Type hoặc member nào trong Code base của bạn một cách nhanh chóng hoặc điều hướng từ một đối tượng Symbol cụ thể đến các nơi sử dụng nó hoặc base symbol và derived symbol, hoặc các implemetation.
 • Hỗ trợ quá trình code (Coding assistance).
  • ReSharper cung cấp nhiều tính năng để có thể biết được thêm thông tin về code, hãy chọn và đánh dấu (highlight) các khối cấu trúc code cũng như áp dụng các local code transformation.
  • Các tính năng hỗ trợ quá trình code của ReSharper gồm:
   • Syntax highlighting (Đánh dấu cú pháp)
   • Context actions  (Đề xuất theo ngữ cảnh)
   • Complete Statement (Tự động hoàn thành câu lệnh)
   • Language injections  (Hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình)
   • Regular expression assistance (Trợ giúp các biểu thức)
   • Parameter Info (Thông tin biến)
   • Và nhiều tính năng khác nữa
 
 • Tự động hoàn thiện câu lệnh (Code completion).
  • ReSharper mở rộng tính năng hoàn thiện câu lệnh của Visual Studio (IntelliSense) với nhiều chức năng nâng cao. Ví dụ: thu hẹp danh sách đề xuất dựa trên các ký tự đã đánh máy của bạn, hiểu các chữ viết tắt lowerCamelHumps, gợi ý tên biến (variable) và trường (field) tùy thuộc vào type name và kiểu đặt tên (naming style) của bạn, tự động điền các type được chọn và method mở rộng...
 • Tính năng cấp dự án (Project lever features)
  • ReSharper cung cấp một tập hợp các tính năng hữu ích khi được áp dụng cho các dự án hoặc toàn bộ giải pháp, khác với các trình trợ giúp lập trình riêng lẻ.
  • Những tinh năng này bao gồm ReSharper Build để tối ưu hóa cách thức MSBuild biên dịch các dự án của bạn, các biểu đồ hiển thị các phụ thuộc (dependency) giữa các dự án project hoặc các type, cũng như một cách để tìm code cụ thể thực thi các dependency này; tái cấu trúc để tối ưu hóa các tham chiếu (reference) trong các dự án của giải pháp của bạn; và nhiều chức năng nữa.
 
 • Tạo code (Code generation)
  • Các hành động tạo mã của ReSharper có thể tạo ra rất nhiều mã cho bạn: Contructor để khởi tạo bất kỳ tập hợp các type member; các method và properties được yêu cầu bởi một giao diện mà bạn đang thực hiện; equality check, formatting member và từ nhiều nguồn khác. 
 
 • Code Templates.
  • ReSharper cung cấp sẵn nhiều loại code templates giúp viết các cấu trúc mã Code phổ biến nhanh hơn. Bạn cũng có thể tạo các Template cụ thể của riêng bạn theo thói quen mã hóa hoặc cơ sở mã hóa của bạn.
 • Quy ước viết mã nguồn (Code style).
  • ReSharper giúp cho bạn giữ được Code style nhất quán xuyên suốt trong toàn bộ cơ sở mã của bạn. Cài đặt kiểu Code style mặc định được dựa trên quy ước và phương pháp hay nhất được chấp nhận rộng rãi, tuy nhiên, nếu tùy chọn cá nhân hoặc tiêu chuẩn công ty của bạn khác nhau, bạn có thể định cấu hình chúng trên toàn cầu hoặc cho mỗi giải pháp và chia sẻ cài đặt trong nhóm lập trình của bạn.
  • Tùy chọn Code style của bạn được đưa vào tài khoản khi ReSharper gợi ý tên Symbol trong tính năng tự động hoàn thành câu lệnh (Code completion) và và tạo member mới, áp dụng code template, và tái cấu trúc (refactoring).
  • Các vi phạm về quy ước viết mã nguồn – Code style - được phát hiện với việc kiểm tra code và có thể được khắc phục bằng cách sử dụng tính năng sửa lỗi nhanh Quick-fixes hoặc code cleanup.

 • Hỗ trợ gỡ lỗi (Debugging assistance).
  • ReSharper hỗ trợ bạn trong quá trình gỡ lỗi code trong C #, VB.NET và C ++ với tính năng gỡ lỗi tức thì inline debugging và DataTips có thể tìm kiếm, và nó cũng đưa ra một số tính năng điều hướng đến điểm gián đoạn (Breakpoint) để hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ lập trình. Trên hết tất cả, ReSharper giúp bạn gỡ lỗi bất kỳ mô-đun bên ngoài, ngay cả những mô-đun không có thông tin gỡ lỗi.
 
 • Kiểm thử từng phần (Unit Testing).
  • ReSharper cung cấp một công cụ để kiểm thử từng phần là Unit Test Runner, công cụ này giúp bạn chạy và gỡ lỗi các trong các bài kiểm thử từng phần (unit test) dựa trên NUnit, xUnit.net, MSTest, QUnit và Jasmine. Bạn có thể khám phá các bài test này, nhóm chúng theo nhiều cách khác nhau, chia chúng thành các phiên riêng lẻ, xem kết quả và điều hướng đến mã nguồn từ các ngăn xếp Stack Trace.
  • Với ReSharper Ultimate, bạn cũng có thể chạy lần lượt các bài kiểm tra, xác định phạm vi test (Coverage) và hiệu suất.
 
 • Quốc tế hóa (Internationalization).
  • Theo quan niệm trước đây, quốc tế hóa mã nguồn là một rào cản không mong muốn đối với các nhà phát triển .NET, vì nó liên quan đến việc trích xuất các String thành các tệp resource file và duy trì các resource item trên nhiều nền văn hóa khác nhau.
  • ReSharper tiết kiệm thời gian cho việc quốc tế hóa với các tính năng như tái cấu trúc (refactorings), điều hướng (Navigation), kiểm tra mã (Code inspections) và sửa lỗi nhanh (quick-fixes) cho các tệp resx file và resource usage trong C # và VB.NET code, cũng như việc đánh dấu trong ASP.NET và XAML.
 
 • Các công cụ hỗ trợ ASP.NET, ASP.NET MVC và ASP.NET Core.
  • ReSharper giúp bạn làm việc hiệu quả với các dự án ASP.NET và ASP.NET MVC, bao gồm tệp markup file, với toàn bộ các tính năng phân tích mã (code analysis), hỗ trợ quá trình lập trình (coding assist), điều hướng (Navigation) và tạo mã (Code genaration). Một vài tính năng trong đó làm việc trong các ứng dụng web chính xác theo cách chúng làm trong các dự án C # hoặc VB.NET; những tính năng khác được tinh chỉnh cho các yêu cầu cụ thể về phát triển web.
 
 • Các công cụ hỗ trợ JavaScript và TypeScript (JavaScript and TypeScript tools).
  • Khi bạn sử dụng JavaScript hoặc TypeScript để lập trình một phần hoặc toàn bộ logic ứng dụng của mình, bạn có thể dựa vào ReSharper. Các tính năng của nó có sẵn trong các tệp .js , .ts , .d.ts và .json , trong JavaScript code được nhúng trong các tệp HTML, cũng như trong JSX Syntax.
 • Công cụ soạn thảo XAML (XAML editing tool).
  • Với ReSharper, bạn sẽ nhận được hỗ trợ bổ sung khi soạn thảo các tệp XAML bất cứ khi nào bạn làm việc với các ứng dụng trên các nền tảng Universal Windows Platform (UWP), WPF, Silverlight, hoặc Windows Phone. Bao gồm phân tích chất lượng mã tức thì (code quality analysis), tái cấu trúc (refactorings), tạo mã (code generation) và sắp xếp lại (rearrangement), cũng như điều hướng nhanh trong toàn bộ giải pháp.
 • Chỉnh sửa tập lệnh Nant và MSBuild (NAnt and MSBuild scripts editing).
  • Khi bạn tạo hoặc duy trì các build script, ReSharper sẽ giúp bạn với tính năng XML support của nó, cũng như với các tính năng xây dựng tập lệnh cụ thể như tự động hoàn thiện câu lệnh (code completion), kiểm tra mã (Code inspections) và sửa lỗi nhanh (Quick-fixes).
 • Công cụ dòng lệnh (Command Line Tools)
  • ReSharper Command Line Tools là một bộ công cụ độc lập miễn phí giúp bạn thực thi hàng trăm bài kiểm tra code của ReSharper ngoài các bài kiểm tra của Visual Studio và tìm code trùng bổ sung. Những công cụ này có thể được sử dụng mà không cần cài đặt ReSharper và tích hợp với Continuous Integration hoặc các máy chủ quản lý chất lượng code.
 
 
 
 
III. Yêu cầu hệ thống
 
 

IV. Download


V. Các phiên bản hiện có
- Phần mềm ReSherper có các phiên bản khác nhau sau:
 • Business subscription
  • Phù hợp cho các pháp nhân (các công ty và tổ chức, kể cả phi lợi nhuận và chính phủ).
 • Individual subscription
  • Phù hợp cho mỗi cá nhân mua bằng tiền riêng của họ.
 • Student license
  • Phù hợp cá nhân học sinh và giáo viên hướng dẫn
 • Classroom license
  • Phù hợp với các tổ chức giao dục được công nhận.
 • Open Source license
  • Các dự án mã nguồn mở
- Sự khác biệt các tính năng các phiên bản được liệt kê theo bảng dưới:

- So sánh, tham khảo các tính năng chi tiết của từng phiên bản tại link: https://www.jetbrains.com/store/terms/comparison.html