Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DEV-009
JetBrains PhpStorm
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

JetBrains PhpStorm

Hãng sản xuất JetBrains Phiên bản:
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động Code

Mô tả

JetBrains PhpStorm là một trong những phần mềm thiết kế website PHP thông minh nhất. Không tốn nhiều dung lượng ổ cứng nhưng lại cực kì thông minh, giúp bạn lập trình, vá lỗi, debug, suggest đầy đủ, hiệu quả và nhanh chóng.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
1. Hiểu sâu sắc từng câu lệnh của bạn (PhpStorm deeply understands your code).
 • Hỗ trợ các Frameworks chính
  • PhpStorm hoàn hảo để làm việc với Symfony, Drupal, WordPress, Zend Framework, Laravel, Magento, Joomla !, CakePHP, Yii và các Frameworks khác.
 • Bao gồm tất cả các công cụ của PHP (All PHP tools)
  • Trình soạn thảo của PhpStorm thực sự 'gets' từng câu lệnh của bạn và hiểu sâu về cấu trúc của nó, hỗ trợ tất cả các tính năng ngôn ngữ PHP cho các dự án hiện đại và kế thừa. Nó cung cấp trợ giúp để hoàn thiện code tốt nhất, hỗ trợ cấu trúc lại, phòng ngừa lỗi ngay lập tức và hơn thế nữa.
 • Bao gồm các công nghệ Front-end (Front-end technologies included)
  • Tận dụng tối đa các công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như HTML5, CSS, Sass, Less, Stylus, CoffeeScript, TypeScript, Emmet và JavaScript, với các tính năng tái cấu trúc (refactoring), gỡ lỗi (debug) và unit test có sẵn. Xem các thay đổi ngay lập tức trong trình duyệt nhờ tính năng Live Edit.
 • Tích hợp các công cụ cần thiết cho lập trình viên (Built-in developer tools)
  • Thực hiện nhiều tác vụ thường lệ ngay từ IDE (Intergrated Development Environment), nhờ tích hợp Version Control Systems, hỗ trợ triển khai từ xa, databases/SQL, command-line tools, Vagrant, Composer, REST Client và nhiều công cụ khác.
 • PhpStorm = WebStorm + PHP + DB / SQL
  • Tất cả các tính năng của WebStorm đều được đưa vào PhpStorm và hỗ trợ đầy đủ PHP và Databases/SQL.

 
2. Hỗ trợ lập trình thông minh (Intelligent Coding Assistance)
 • Hàng trăm phương thức kiểm tra xem xét, xác minh mã của bạn khi bạn nhập, phân tích toàn bộ dự án. PHPDoc support, code (re)arranger and formatter, quick-fixes và các tính năng khác giúp bạn viết code gọn gàng, dễ bảo trì.

 
3. Điều hướng thông minh (Smart Code Navigation)
 • Hãy làm chủ codebase của bạn nhờ các tính năng điều hướng nhanh, hiệu quả. IDE hiểu nơi bạn muốn đến và đưa bạn đến đó ngay lập tức.

 
4. Tái cấu trúc dự án nhanh và an toàn (Fast and Safe Refactoring)
 • Tái cấu trúc Code của bạn đáng tin cậy với an toàn khi  Rename, Move, Delete, Extract Method, Inline Variable, Push members Up / Pull members Down, Change Signature, và nhiều tính năng tái cấu trúc khác. Các phép tái cấu trúc theo ngôn ngữ cụ thể giúp bạn thực hiện các thay đổi trong toàn bộ dự án chỉ với vài cú nhấp chuột và có thể hoàn tác một cách an toàn.
 
5. Dễ dàng gỡ lỗi và thử nghiệm (Easy Debugging and Testing)
 • PhpStorm nổi tiếng với Visual Debugger không cấu hình của nó, cung cấp cái nhìn sâu sắc về những gì xảy ra trong ứng dụng của bạn ở mọi bước. Nó hoạt động với Xdebug và Zend Debugger, và có thể được sử dụng cả cục bộ lẫn từ xa. Thử nghiệm từng phần (unit test) với PHPUnit, tích hợp BDD với Behat và Profiler cũng có sẵn.
 
II. Tính năng
1. Các tính năng của trình soạn thảo PHP Code Editor
 • Trình soạn thảo code thông minh (Intelligent Code Editor)
PhpStorm có một trình soạn thảo mã phong phú và thông minh cho PHP thực sự "gets" mã của bạn và hiểu sâu về cấu trúc của nó, hỗ trợ PHP 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1 cho các dự án hiện đại và kế thừa. IDE cung cấp tính năng hoàn thành câu lệnh thông minh (smart code completion), làm nổi bật cú pháp (syntax highlighting), cấu hình định dạng mã mở rộng, kiểm tra lỗi ngay lập tức (on-the-fly error checking), sắp xếp lại code (code folding), hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình hỗn hợp và hơn thế nữa.
 • Language Features Support
  • PHP 7 mới nhất được hỗ trợ bao gồm hỗ trợ các lớp ẩn danh, khai báo kiểu trả về, toán tử kết hợp null, khai báo sử dụng nhóm, từ ngữ nhạy cảm ngữ cảnh, và nhiều hơn nữa. Kiểm tra khả năng tương thích với PHP 7.1 sẽ giúp cập nhật dự án của bạn lên phiên bản PHP mới nhất. PHP 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 và 7.0 cũng được hỗ trợ.
 • PHP Refactoring
  • Thực hiện tái cấu trúc đổi tên (Rename refactoring) và di chuyển (Move refactoring) đối với các tệp (file), hàm (function), hằng (contanst), các lớp (class), thuộc tính (propertie), phương thức (method), các tham số (parameter) và các biến cục bộ (local variable) và biến toàn cục (global variable). Thực hiện các thay đổi dự án toàn cầu một cách dễ dàng và an toàn. Các thay đổi cục bộ được thực hiện ngay tại chỗ.
  • Các phép tái cấu trúc sau cũng có sẵn: Extract Variable / Constant / Field / Method / Interface, Inline variable, Push members Up / Pull members Down, Change signature, Move class to another namespace, Move static member, Make Static refactoring
 • Code Completion
  • Tính năng Code Completion (được gọi khi gõ) sẽ hoàn thành các lớp (class), phương thức (method), tên biến (variable name) và từ khóa PHP (PHP keyword), cộng với tên thường được sử dụng (thường được gọi là các symbol) cho các trường và biến tùy theo loại của chúng. Tính năng Code Completion cũng hỗ trợ Array index trong PHP code.
 • Code Formatting
  • Code Formatting (gọi là định dạng code) với các tính năng cấu hình kiểu code và các tính năng khác giúp bạn viết câu lệnh gọn gàng dễ bảo trì. PhpStorm có các định dạng code tuân thủ tiêu chuẩn PSR1 / PSR2, Symfony2, Zend, Drupal và các tiêu chuẩn khác.
 • Code (Re)arranger
  • Trình sắp xếp lại Code (Re)arranger của PHPStorm là một công cụ mạnh mẽ để kiểm soát cấu trúc của mã hiện tại và được tạo ra của bạn. Ví dụ, bạn có thể chỉ định các phương thức (method) được sắp xếp sau các trường (field) hoặc giữ các phương thức phụ thuộc với nhau.
 • PHPDoc Support
  • Trình chỉnh sửa PhpStorm Editor tôn trọng PHPDoc trong câu lệnh của bạn và cung cấp các đề xuất hoàn thành câu lệnh thích hợp dựa trên các chú thích. Khi bạn chỉnh sửa PHPDoc cho câu lệnh của mình, tên biến (variable name) và loại biến (variable type) được tự động hoàn thành từ các khối lệnh tương ứng. Việc tái cấu trúc PHP code cũng xem xét PHPDocs để giữ cho chúng được cập nhật.
 • Parameter Hints
  • Với trình gợi ý tham số Parameter Hints trong PhpStorm, câu lệnh trở nên dễ đọc hơn và dễ hiểu hơn. Gợi ý tham số được hiển thị cho các literals và null được sử dụng như các đối số của method, giúp bạn hiểu rõ hơn về ngữ nghĩa của các method cụ thể.

 • Phân tích chất lượng code (Code Quality Analysis)
Hàng trăm phương thức kiểm tra code xác minh câu lệnh của bạn khi bạn nhập và kiểm tra toàn bộ dự án cho các lỗi code có thể xảy ra. Các bản sửa lỗi nhanh Quick-fixes cho hầu hết các kiểm tra giúp dễ dàng sửa chữa hoặc cải thiện câu lệnh ngay lập tức. Tổ hợp phím Alt + Enter hiển thị các tùy chọn thích hợp cho mỗi lần kiểm tra.
 • PHP Code Sniffer & Mess Detector
  • Kiểm tra mã của bạn ngay lập tức với PHP Code Sniffer (phpcs) cà PHP Mess Detector (phpmd), chỉ bằng cách mở một tệp PHP. Kiểm tra được kích hoạt mỗi khi bạn thay đổi một cái gì đó trong tập tin, do đó, nó rất dễ dàng để sửa chữa các vấn đề được báo cáo bởi PHP Code Sniffer & PHP Mess Detector.
 • Smart Duplicated Code Detector
  • Trình phát hiện mã trùng lặp thông minh - Smart Duplicated Code Detector - Đã được thêm cho tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ chính bao gồm PHP, HTML và CSS. Sử dụng Code | Locate Duplicates để phát hiện việc copy/paste code. Bạn sẽ được đề xuất một danh sách các đối tượng cho việc tái cấu trúc - và với sự giúp đỡ của tính năng refactorings nó dễ dàng để giữ câu lệnh của bạn DRY.
 • Callback References
  • Trình soạn thảo Code Editor hiểu các tham chiếu gọi lại (Callback Reference) trong các hằng ký tự - string literal, và cung cấp các trợ giúp nâng cao như tìm kiếm vị trí sử dụng (usages search) và tái cấu trúc lại tên (rename refactoring).
 • Phar Packages
  • PhpStorm dễ dàng nhận ra Phar-packaged code.
 • Twig, Blade & Smarty Templates
  • Sử dụng công cụ Twig, Blade & Smarty Template để nâng cao hiệu suất khi làm việc với tệp mẫu: đánh dấu cú pháp (syntax highlighting) cho các cấu trúc khác nhau; đánh dấu lỗi cú pháp (syntax errors highlighting); thiết lập chức năng và thuộc tính tự động hoàn thành (completion); chèn tự động các dấu ngoặc ôm, dấu ngoặc kép và thẻ đóng; và hơn thế nữa.
 • Phân tích và điều hướng dự án hiệu quả (Efficient Project Analysis and Navigation)
  • Phân tích mã nguồn toàn diện cho phép PhpStorm cung cấp sự hoàn thành mã phức tạp ngay cả đối với câu lệnh không có chú giải (unannotated code), ví dụ khi kiểu trả về hàm được trích từ thân của nó và câu lệnh trả về hoặc kiểu thuộc tính lớp (và khai báo) được trích xuất từ mã của hàm tạo.
  • Chế độ xem cấu trúc tệp (File structure view) và chế độ xem lớp (class), phương thức (method) và phân cấp (hierarchy) cho phép xem lại code và điều hướng nhanh hơn.
 • Namespaces
  • PhpStorm cung cấp cách xử lý thông minh các Namespace, với các tính năng Auto-Import, Optimize Import, Folding for import và hơn thế nữa.
 • Dataflow Analysis
  • Phân tích luồng dữ liệu – Dataflow Analysis giúp bạn hiểu code của dự án tốt hơn, giải thích các phần phức tạp của mã, tìm các tắc nghẽn trong mã nguồn và hơn thế nữa.

 • Tìm kiếm và điều hướng trong Code dễ dàng (Easy Code Navigation & Search)
 • Tính năng Go to class / file / symbol – để chuyển đến các class / file / symbol trong dự án. Sử dụng thẻ (wild-card) và chữ viết tắt (abbreviation) để xác định vị trí các mục cần thiết nhanh hơn.
 • Tính năng Go to declaration - điều hướng đến các hàm (function), biến (variable) hoặc nhãn (label) được khai báo bằng phím nóng đơn giản hoặc Ctrl + Click / ⌘Click.
 • Tính năng Find Usages - giúp bạn xác định vị trí sử dụng của bất kỳ Symbol nào (ví dụ: class, method, field, v.v.) trong mã của bạn, trong tệp hiện tại hoặc trong toàn bộ dự án.
2. Các tính năng Debugging (gỡ lỗi), Testing (kiểm thử) and Profiling (hồ sơ)
 • Công cụ gỡ lỗi trực quan (Visual Debugger)
PhpStorm cung cấp nhiều tùy chọn để gỡ lỗi PHP code của bạn. Kiểm tra biến cục bộ (context-relevant local variable) và user-defined watch, bao gồm mảng (array) và đối tượng phức tạp và chỉnh sửa giá trị tức thì. Thiết lập gỡ lỗi từ xa cho máy chủ của bạn, đánh giá biểu thức (expression) trong thời gian chạy, gỡ lỗi một trang trong nhiều phiên cùng một lúc, giữ phiên gỡ lỗi (debugging session) còn hoạt động khi di chuyển giữa các trang và hơn thế nữa.
 • Zero-Configuration Debugging
  • Với tính năng Zero-Configuration Debugging, bạn không cần tạo bất kỳ cấu hình gỡ lỗi nào. Thay vào đó, bạn hãy mở trang bắt đầu của ứng dụng PHP trong trình duyệt theo cách thủ công, và sau đó kích hoạt công cụ gỡ lỗi từ trình duyệt, trong khi PhpStorm chờ kết nối với trình gỡ lỗi. Cả Xdebug và Zend Debugger đều được hỗ trợ.
 • Xác thực cấu hình trình gỡ lỗi (Debugger Configuration Validation)
  • Không có gì bực bội hơn là không nhận được PHP Debugging để làm việc vì một số lỗi cấu hình trong php.ini.
  • Khi cấu hình trình thông dịch PHP interpreter cho dự án, PhpStorm sẽ thông báo cho bạn nếu trình gỡ lỗi được cài đặt và sẽ sử dụng phiên bản Xdebug hoặc Zend Debugger. Từ cửa sổ “PHP Servers Settings”, bạn có thể xác thực thiết lập trình gỡ lỗi: bạn có thể kiểm tra môi trường từ xa mà bạn muốn sử dụng trình gỡ lỗi và xác thực cấu hình trình gỡ lỗi. PhpStorm sẽ cho bạn biết nếu thiếu bất kỳ thứ gì và cách khắc phục điều đó.
 • Trình gỡ lỗi trực tiếp (Inline Debugger for PHP)
  • Với trình gỡ lỗi trực tiếp cho PHP - Inline Debugger for PHP, tất cả dữ liệu gỡ lỗi trực tiếp được hiển thị trực tiếp trong trình chỉnh sửa PHP Editor, với các giá trị biến được tích hợp vào giao diện trình chỉnh sửa. Các giá trị biến có thể được xem trong mã nguồn, ngay bên cạnh nơi sử dụng của chúng.
 • XDebug for REST Client
  • PhpStorm có một nút trong REST Client gửi yêu cầu HTTP với đúng cookie được thiết lập tự động. Do đó việc gỡ lỗi RESTful Web Service có thể được thực hiện ngay từ bên trong REST Client, mà không cần rời khỏi IDE.
 • Gỡ lỗi với tính năng Smart Step Into
  • Tính năng gỡ lỗi này cho phép bạn chọn chức năng để tham gia vào trong quá trình gỡ lỗi. Chức năng này cũng hoạt động với các dynamic function call.
 • Tích hợp máy chủ Zend Server
  • Các phiên gỡ lỗi và lược tả PHP có thể được kích hoạt từ giao diện Z-Ray và Zend Server để thực hiện hành động trong PhpStorm.
 • Interactive Debug Console for PHP (REPL)
  • Bảng điều khiển gỡ lỗi tương tác (REPL) cho phép bạn thay đổi các biến, gọi các hàm PHP, và định nghĩa các hàm bổ sung - tất cả đều chạy trong phiên gỡ lỗi.

 • Kiểm thử từng phần với PHPUnit (Unit Testing With PHPUnit)
Phát triển các bài kiểm tra PHPUnit ngay trong PhpStorm và chạy chúng ngay lập tức từ một thư mục (directory), tệp (file) hoặc lớp (class) bằng cách sử dụng các tùy chọn menu ngữ cảnh. Các phiên bản PHPUnit cao hơn 3.3 (bao gồm PHPUnit 6) được hỗ trợ.
 • Kiểm thử từng phần với PHPUnit
  • PHPUnit có thể chạy cục bộ hoặc trên máy chủ (trong trường hợp này nó có thể được cấu hình với một tệp cấu hình XML). Cấu hình Run/Debug chuyên dụng cho phép bạn chạy tập hợp các thử nghiệm thích hợp sau này.
 • Test Runner
  • Các thử nghiệm được thực hiện trong giao diện người dùng Test Runner chuyên dụng, hiển thị tổng quan về kết quả cũng như thống kê chi tiết cho toàn bộ bộ và mọi thử nghiệm cụ thể. Nếu một kiểm tra thất bại, bạn có thể ngay lập tức nhảy từ stacktrace đến dòng mã nơi xảy ra lỗi và chạy lại các kiểm tra không thành công sau khi vấn đề được sửa.
 • Code Coverage
  • Code Coverage cho PHPUnit cho bạn thấy có bao nhiêu dòng lệnh của bạn được thực hiện với các bài kiểm tra, đánh dấu các dòng được kiểm tra và không kiểm tra một cách trực quan ngay trong trình soạn thảo PHP Editor. Phân tích Code coverage cho PHPUnit được hỗ trợ đầy đủ trong PhpStorm.

 • Kiểm thử với Behat, PHPSpec, và Codeception
 • Behat
  • BDD bây giờ có thể thực hiện trong PhpStorm với Behat. Viết những kịch bản để mô tả hành vi ứng dụng của bạn, với những người trợ giúp cài đặt và cấu hình, chạy cấu hình và Behat Intellisense sẵn có.
 • PHPSpec
  • Các tính năng tự động hoàn thành câu lệnh (Code completion), điều hướng (navigation) và kiểm tra riêng (proper inspection) có sẵn khi làm việc với PHPSpec trong PhpStorm. Cấu hình chạy PHPSpec sẽ giúp chạy PHPSpec dễ dàng.
 • Codeception
  • Codeception testing framework, bắt đầu với phiên bản 2.2.0, được hỗ trợ. Bạn có thể cài đặt nó từ Composer hoặc PHAR. Cấu hình chạy (Run Configuration) sẽ giúp bạn chạy thử nghiệm cục bộ, trên một Vagrant machine, remote interpreter, hoặc Docker.

 
 • Tích hợp Profiler (Profiler Integration)
 • Profiling là bước đầu tiên khi tối ưu hóa các ứng dụng. Công cụ Profiling ghi lại các thông tin quan trọng như thời gian cần để các câu lệnh và function thực hiện, số lần chúng được gọi,…đầu ra của quá trình này có thể được phân tích để tìm được các nút thắt.
 • Bạn có thể cấu hình các ứng dụng của bạn ngay từ IDE với Xdebug hoặc Zend Debugger. PhpStorm cung cấp một visual representation của profiling data được tạo bởi Xdebug hoặc Zend Debugger. Bạn có thể chọn nhiều snapshot cùng một lúc và thu thập thông tin cấu hình tổng hợp (aggregated profiling information). Quan sát một báo cáo tổng hợp và nhảy từ các số liệu thống kê thực hiện trực tiếp đến hàm trong PHP code của bạn.
3. Trình soạn thảo HTML/CSS/JavaScript Editor
 • DOM-Based, Browser-Specific Completion
  • Tính năng tự động hoàn thiện câu lệnh “code completion” trong JavaScript, HTML & CSS cho thẻ (tag), từ khóa (keyword), nhãn (label), biến (variable), thông số (parameter) và hàm (function) dựa trên DOM và hỗ trợ cho các trình duyệt phổ biến như Firefox và Chrome
  • DOM là chữ viết tắt từ tiếng Anh Document Object Model ("Mô hình Đối tượng Tài liệu"), là một giao diện lập trình ứng dụng (API). Thường thường DOM, có dạng một cây cấu trúc dữ liệu, được dùng để truy xuất các tài liệu dạng HTML và XML. Mô hình DOM độc lập với hệ điều hành và dựa theo kỹ thuật lập trình hướng đối tượng để mô tả tài liệu.
  • Code Complation có sẵn cho cả các hàm chuẩn và hàm do người dùng tự định nghĩa trong các tệp * .js, trình xử lý sự kiện HTML (HTML event handler) và tất cả ngữ cảnh thích hợp khác.
  • Sass, SCSS, Less, Stylus, Compass, CoffeeScript, TypeScript, Dart và các công nghệ phát triển web tiên tiến khác được hỗ trợ
 • JavaScript Debugger
  • Với JetBrains PhpStorm bạn có thể gỡ lỗi JavaScript trong khi tận dụng toàn bộ các tính năng thông minh:
 • Điểm gián đoạn (Breakpoint) trong HTML và JavaScript
  • Các thuộc tính điểm gián đoạn có thể tùy chỉnh: chế độ tạm dừng (suspend mode), điều kiện (condition), số lần vượt qua (pass count) và hơn thế nữa
 • Chế độ xem Frames, variables và watches views trong giao diện người dùng trình gỡ rối JavaScript (JavaScript debugger UI)
 • Đánh giá trong thời gian chạy biểu thức JavaScript expression
 • Kiểm thử từng phần trong JavaScript (Unit Test)
 • Chỉnh sửa trực tiếp (Live Edit)
  • Live Editing Preview giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và số lần nhấn phím. Mở một trang trong trình soạn thảo và trình duyệt để bạn có thể thấy cả hai, và kích hoạt tính năng Live Edit trong khi chạy phiên gỡ lỗi JavaScript (debugging session). Hãy bắt đầu chỉnh sửa code và xem các thay đổi ngay lập tức trong trình duyệt, ngay cả khi bạn đang trải qua các tùy chọn trong cửa sổ popups của tính năng tự động hoàn thiện câu lệnh Code completion.
  • PhpStorm tự động lưu các thay đổi của bạn và trình duyệt thông minh cập nhật trang một cách nhanh chóng, hiển thị các chỉnh sửa của bạn.
 • Trình theo dõi tệp - File Watchers
  • Tận dụng tính năng compilation/transpilation tự động của các ngôn ngữ lập trình web hiện đại sang JavaScript (từ CoffeeScript, TypeScript, Dart, v.v.) hoặc CSS (từ Sass, SCSS, Less, Stylus, Compass, v.v.) với File Watchers.
 • High-Speed Coding
  • Trình soạn thảo cho phép bạn sử dụng tất cả sức mạnh của Emmet (trước đây gọi là là Zen Coding). Định nghĩa các chữ viết tắt của riêng bạn (snippets) với Live Templates hoặc sử dụng các chữ viết tắt đã được định nghĩa có sẵn cho PHP, HTML, CSS, JS và các ngôn ngữ khác.
 • Xác thực (Validation) và sửa nhanh (Quick-fixes)
  • PhpStorm phát hiện và đề xuất các sửa lỗi tự động cho các vấn đề như: missing required attributes, invalid attributes or illegal values, wrong references to files in links, duplicate attributes, invalid CSS selector format, invalid CSS properties, unused CSS class definitions, invalid local anchors và hơn thế nữa.
 • Tái cấu trúc JavaScript (JavaScript Refactoring)
  • Khả năng tái cấu trúc được cung cấp cho JavaScript cho phép bạn dễ dàng sửa đổi cấu trúc code cũng như hoàn tác các sửa đổi. Một số phép tái cấu trúc sẵn có cho JS là: Đổi tên (rename), trích xuất biến / hàm (Extract Variable/Function), biến / hàm nội tuyến (Inline Variable/Function), di chuyển / sao chép (Move/Copy), xóa an toàn (Safe Delete), trích xuất tập lệnh nhúng vào tệp (Extract embedded script into file).
 • JSLint / JSHint
  • Các công cụ đánh giá chất lượng code của JavaScript được tích hợp trong trình soạn thảo JavaScript Editor để kiểm tra câu lệnh của bạn ngay khi bạn soạn thảo. Mở Settings, gõ JSLint / JSHint, kích hoạt các hạng mục kiểm tra và code của bạn sẽ được kiểm tra đối với các hạng mục kiểm tra này khi soạn thảo.
 • Node.js
  • PhpStorm hỗ trợ đầy đủ Node.js với một plugin miễn phí có sẵn từ kho lưu trữ (repository). Nó các tính năng tự động hoàn thành câu lệnh (code completion), đánh dấu (highlighting), điều hướng (navigation), kiểm tra lỗi (error checking), gỡ lỗi (debugging), quản lý các package (managing packages) với npm và hơn thế nữa.
 • Hỗ trợ ECMAScript Harmony
  • Đối với những người thích đi tiên phong, PhpStorm giới thiệu sự hỗ trợ đối với ECMAScript Harmony. Để thử các tính năng mới, hãy đặt ECMAScript Harmony thành phiên bản ngôn ngữ JavaScript trong cài đặt IDE.
 • Hỗ trợ JavaScript Templates & Web Components
  • PhpStorm hỗ trợ EJS template engine (syntax highlighting, typing assistance, formatting...), và cung cấp định dạng và tô sáng cú pháp cho các Handlebars và Mustache Template, cũng như đóng thẻ (tag) tự động.
  • PhpStorm cũng có hỗ trợ ban đầu cho các Web Component.
 • Hỗ trợ Angular
  • Hỗ trợ Angular trong PhpStorm bao gồm tính năng tự động hoàn thành câu lệnh (code completion) và điều hướng (navigation) cho các chỉ thị (directive) và các ràng buộc (binding), và hiểu các thuộc tính sự kiện mới (event attribute), cho cả TypeScript hoặc ECMAScript 2015
 • Hỗ trợ Flow
  • Bạn có thể sử dụng các chú thích Type mà Flow thêm vào JavaScript. Khi sử dụng các hàm (function) hoặc phương thức (method) được chú thích, bạn sẽ nhận được thông tin tham số đã nhập trong tính năng tự động hoàn thành câu lệnh - code completion.
 • TSLint
  • PhpStorm cung cấp tích hợp với TSLint, một linter cho TypeScript code. Bật tính năng này để xem cảnh báo và lỗi từ TSLint ngay trong trình soạn thảo khi bạn nhập lệnh.
 • Vue.js
  • Tận hưởng hỗ trợ cho ngôn ngữ lập trình Vue và ngôn ngữ lập trình bạn chọn trong script and style blocks của tệp .vue. IDE tự động hoàn thành các Vue component và thêm các yêu cầu nhập cho chúng.
4. Môi trường lập trình (Development Environment)
 • Tích hợp VCS
Hãy tận hưởng sự hỗ trợ hàng đầu đối với các hệ thống kiểm soát phiên bản (Version Control Systems) bao gồm Git, Subversion, Mercurial, Perforce, CVS, TFS và nhiều hơn nữa.
 • Tích hợp VCS
  • Các hệ thống kiểm soát phiên bản phổ biến nhất được hỗ trợ trong PhpStorm, bao gồm Git, Subversion, Mercurial, Perforce, CVS, TFS, và nhiều hơn nữa. Trong PhpStorm tất cả các tác vụ tẻ nhạt (như thêm, xóa và xóa tệp) được thực hiện tự động. Công cụ tích hợp trực quan được tích hợp sẵn sẽ giải quyết mọi xung đột một cách nhanh chóng và trực quan. Các thay đổi được thực hiện cục bộ được đánh dấu khi bạn đánh máy trong trình soạn thảo, cung cấp điều hướng trực quan và 2-click rollback cho các thay đổi riêng lẻ.
 • Bắt đầu làm việc ngay lập tức
  • Mở một thư mục hiện có, kiểm tra code từ VCS hoặc thậm chí chỉ định FTP của bạn để tải xuống và tự động đồng bộ hóa các tệp của bạn. Bạn có thể bắt đầu làm việc chỉ trong giây lát
  • Chỉnh sửa các tệp dự án cục bộ và triển khai trở lại máy chủ từ xa bằng đồng bộ hóa tự động, hoặc lưu tệp hoặc theo yêu cầu.
 • Các tính năng của VCS
  • Integrated changelists - nhóm các thay đổi của bạn thành nhiều danh sách thay đổi để tổ chức tốt hơn
  • Shelved changes - lưu một số thay đổi để khôi phục chúng sau này
  • Repository changes view - xem những gì đã được các thành viên khác của nhóm cam kết
  • UML view - Chế độ xem UML của các thay đổi
  • Incoming changes view - xem các thay đổi mã chưa được tích hợp vào bản sao cục bộ của bạn
  • Changes notification - được cảnh báo nếu tệp bạn đang làm việc đã được thay đổi sau lần đồng bộ hóa cuối cùng của bạn.
 
 • Databases & SQL
Lưu ý: PhpStorm bao gồm tất cả các tính năng của DataGrip liên quan đến Cơ sở dữ liệu và SQL và cho phép bạn làm việc với cơ sở dữ liệu ngay từ IDE.
 • Hỗ trợ cơ sở dữ liệu
  • PhpStorm cung cấp các công cụ và các tính năng hỗ trợ lập trình để làm việc với các cơ sở dữ liệu và SQL trong các dự án của bạn. Kết nối với cơ sở dữ liệu, chỉnh sửa lược đồ quan hệ (schema) và dữ liệu dạng bảng (table data), chạy truy vấn (query) và thậm chí phân tích các lược đồ với các sơ đồ UML.
 • Trình soạn thảo SQL Editor
  • SQL code có thể được đưa vào các ngôn ngữ lập trình khác hoặc được chỉnh sửa trong SQL Editor, với đánh dấu cú pháp (syntax highlighting), tự động hoàn thành mã thông minh (smart code completion), phân tích câu lệnh tức thì (on-the-fly code analysis), định dạng mã (code formatting) và điều hướng (navigation) có sẵn.
 
 • Các tính năng đáng chú ý khác
Các hệ thống kiểm soát phiên bản phổ biến nhất được hỗ trợ trong PhpStorm, bao gồm Git, Subversion, Mercurial, Perforce, CVS, TFS, và nhiều hơn nữa.
 • Local history
  • IDE theo dõi bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với tệp nguồn của bạn, bảo vệ bạn khỏi bất kỳ tổn thất hoặc sửa đổi ngẫu nhiên nào, ngay cả khi được thực hiện bởi các ứng dụng khác. Bất cứ lúc nào, bạn có thể kiểm tra lịch sử của một tập tin hoặc thư mục cụ thể và quay lại bất kỳ phiên bản trước nào của nó.
 • Coding Style Support
  • PhpStorm bao gồm định dạng mã (code formatting) tích hợp sẵn tương thích với các chuẩn PSR1 / PSR2, Symfony2, Zend, Drupal và các tiêu chuẩn khác, và cho phép bạn dễ dàng xác định các tiêu chuẩn code riêng cho dự án của riêng bạn đối với PHP CodeSniffer. Định dạng lại code của bạn trong PhpStorm giúp code của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn code dễ dàng.
 • UML PHP
  • PhpStorm giúp các lập trình viên hiểu và thay đổi code của họ bằng cách cung cấp các sơ đồ lớp UML có thể chỉnh sửa cho PHP code. Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra cấu trúc ứng dụng của bạn, tạo và chỉnh sửa các class và các mối quan hệ của chúng. Tìm "Diagrams ..." trong menu ngữ cảnh. Nhiều phép tái cấu trúc có thể được áp dụng trực tiếp từ sơ đồ, thông qua menu lối tắt.
 • Tích hợp với Trình theo dõi vấn đề - Issue Trackers
  • Khi danh sách ToDo của bạn nằm trong một hệ thống theo dõi lỗi / vấn đề (issue/bug tracking system), bạn có thể cấu hình PhpStorm để làm việc với các vấn đề mà không cần chuyển đổi từ IDE. PhpStorm hỗ trợ các hệ thống theo dõi lỗi sau: JetBrains YouTrack, Atlassian JIRA, Lighthouse, Pivotal Tracker, GitHub, Redmine, Trac, và nhiều hơn nữa
 • Plugins
  • Kho lưu trữ plugin PhpStorm chứa hơn 250 plugin IDE, bao gồm các plugin cung cấp hỗ trợ cho các PHP framework chính, VCS bổ sung, tích hợp với các công cụ khác nhau và các cải tiến trình soạn thảo như Vim emulation.
  • Kho lưu trữ plugin PhpStorm có thể được duyệt và quản lý từ Plugin Manager trong IDE Settings.
  • Hãy truy cập trang web PhpStorm Plugin Repository để biết thêm.
 • Hỗ trợ Docker
  • Plugin Docker đối với PhpStorm cho phép bạn thêm hỗ trợ Docker vào các dự án hiện có, xem nhật ký, quản lý Docker container ngay từ PhpStorm. Bạn cũng có thể gỡ lỗi các ứng dụng web của mình bằng Xdebug hoặc Zend Debugger.
 • Vagrant
  • Vagrant là một công cụ tiện dụng được tích hợp sẵn trong PhpStorm và được thiết kế để giúp bạn tạo ra các môi trường phát triển có thể tái sử dụng. Nó cho phép bạn chia sẻ một máy ảo phát triển bằng cách chia sẻ một kịch bản đơn giản. Các lập trình viên khác sau đó có thể khởi động một máy giống hệt nhau bằng cách chạy lệnh 'up' từ vagrant command.
 • Composer
  • Composer (trình quản lý phụ thuộc – dependency - cho PHP) hiện được hỗ trợ: Tạo một dự án mới với Composer, Init composer trong dự án hiện có, Quản lý phụ thuộc (Manage dependencies) và thêm các Package với giao diện người dùng thân thiện, Làm việc với Composer thông qua công cụ dòng lệnh (command line) và hơn thế nữa
 • Tích hợp REST Client
  • REST Client được tích hợp trong IDE để cho phép bạn kiểm tra các dịch vụ web RESTful ngay từ PhpStorm. Chỉ cần gọi các yêu cầu khác nhau qua HTTP (ví dụ: GET, POST, PUT và các ứng dụng khác) tới các API RESTful với các tham số khác nhau (parameter) và nhận các response và response header.
 • Tích hợp SSH Console với các công cụ từ xa (Remote tools)
  • Việc tích hợp SSH Console cho phép bạn kết nối với bất kỳ máy từ xa nào và thực hiện các thao tác khác nhau thông qua SSH. Ngoài ra, SSH Remote Tools có thể được cấu hình để chạy bất kỳ công cụ từ xa nào ngay từ IDE với một phím tắt.
 • Command-line Tools
  • PhpStorm có các công cụ dòng lệnh (command-line tool) hỗ trợ hoàn thành lệnh được cấu hình sẵn cho nhiều công cụ dòng lệnh bên ngoài, bao gồm Composer, Symfony console, Zend Framework 2 tool (ZFTool), Zend Framework 1 tool, Drush for Drupal, Tools based on Symfony console (Laravel, Doctrine). Bất kỳ công cụ tùy chỉnh nào khác cũng có thể được thêm vào.
 • Google App Engine for PHP
  • Phát triển các ứng dụng cho Google App Engine for PHP và ủy nhiệm các tác vụ triển khai thường xuyên cho IDE.
  • Tạo ứng dụng của bạn, chạy nó và triển khai nó đến máy chủ GAE mà không cần rời khỏi PhpStorm.
 • Trình thông dịch từ xa - Remote PHP interpreter
  • Sử dụng một trình thông dịch từ xa thay vì một trình thông dịch cục bộ cho phép bạn chạy ứng dụng của mình và các công cụ dựa trên PHP trên một môi trường giống như sản xuất, có thể là máy chủ thực hoặc một máy ảo được tạo ra với Vagrant.
 • Hỗ trợ Phing
  • PhpStorm tự động hoàn tất và kiểm tra các thẻ tiêu chuẩn (tag), thuộc tính (properties), tên đích (target) và giá trị thuộc tính đường dẫn (path attribute value) trong tệp xây dựng.
 • Trải nghiệm đa nền tảng (Cross-platform Experience)
  • Sử dụng cùng một môi trường phát triển tích hợp (IDE) trên Windows, macOS và Linux với một giấy phép License duy nhất của bạn.
 • SFTP / FTP / FTPS Keep-Alive
  • PhpStorm tự động gửi các tin nhắn tiếp tục tới các máy chủ SFTP / FTP / FTPS và các trình thông dịch từ xa (Remote Interpreter) để kết nối không bị đóng sau mỗi thao tác.
 • Các dự án mẫu - Template Projects
  • Bạn có thể lưu bất kỳ dự án nào làm mẫu và tạo một dự án mới dựa trên mẫu đó. Tools menu có một tùy chọn, Save Project as Template. Ngay sau khi được lưu, Template có sẵn dưới dạng mẫu do người dùng xác định trong cửa sổ New Project.
 
 
III. Yêu cầu hệ thống
 
 

IV. Download
 

V. Các phiên bản hiện có
- Phần mềm PhpStorm có các phiên bản sau:
 • Business subscription
  • Phù hợp cho các pháp nhân (các công ty và tổ chức, kể cả phi lợi nhuận và chính phủ).
 • Individual subscription
  • Phù hợp cho mỗi cá nhân mua bằng tiền riêng của họ.
 • Student license
  • Phù hợp cá nhân học sinh và giáo viên hướng dẫn
 • Classroom license
  • Phù hợp với các tổ chức giao dục được công nhận.
 • Open Source license
  • Các dự án mã nguồn mở
- So sánh, tham khảo giá và các tính năng chi tiết của từng phiên bản tại link: https://www.jetbrains.com/store/terms/comparison.html