Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DAT - 013
erwin Data Literacy (DL)
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

erwin Data Literacy (DL)

Hãng sản xuất Erwin inc. Phiên bản
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Phân tích dữ liệu
Đối tượng tác động Dữ liệu

Mô tả

erwin Data Literacy là phần mềm quản lý thuật ngữ (glossary management) và công cụ khám phá dữ liệu cho người dùng CNTT và doanh nghiệp. Thực tế cho thấy các tổ chức chỉ phân tích và sử dụng ít hơn 0,5% thông tin họ nhận được - đó là một sự mất mát rất lớn về tiềm năng. Trong thời đại kinh doanh dựa trên dữ liệu này, các công ty phải biết họ có dữ liệu gì và hiểu ý nghĩa chung của các thuật ngữ được chuẩn hóa để họ có thể hành động vì lợi ích của tổ chức. erwin Data Literacy (DL) cung cấp cho các bên liên quan dữ liệu khả năng xem dữ liệu phù hợp với vai trò của họ và hiểu nó trong bối cảnh kinh doanh. Phần mềm erwin DL đảm bảo công ty của bạn thông thạo ngôn ngữ kinh doanh của dữ liệu.

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Chuẩn hóa thuật ngữ kinh doanh (Business Glossary)
  • Xây dựng bảng chú giải thuật ngữ trong phân loại với từ đồng nghĩa (synonyms), từ viết tắt (acronyms) và mối quan hệ (relationships) để mô tả tài sản dữ liệu của tổ chức. Xuất bản các tiêu chuẩn được phê duyệt cho các điều khoản này cho tổ chức rộng hơn để cải thiện sự rõ ràng / chính xác của ngôn ngữ. Cũng ưu tiên các điều khoản, thông tin liên quan đến các yêu cầu quy định.
 
 • Dựa trên vai trò, tự phục vụ (Role-Based, Self-Service)
  • Trải nghiệm người dùng có khả năng cấu hình cao, với các vai trò được tạo và thay đổi để phù hợp với nhu cầu và quy trình của tổ chức của bạn. Truy cập tự phục vụ với các cơ chế tìm kiếm linh hoạt giúp bạn dễ dàng tìm kiếm tài sản dữ liệu và hiểu chúng trong bối cảnh kinh doanh để phân tích và ra quyết định nhanh hơn.
 
 • Phân tích luồng dữ liệu và tác động thông minh (Intelligent Data Lineage and Impact Analysis)
  • Hiểu, thu thập và ghi lại nguồn gốc của dữ liệu trong các báo cáo BI và kho dữ liệu với các báo cáo liên quan. Xem sơ đồ tác động thời gian thực liên kết các yếu tố dữ liệu cốt lõi với bảng thuật ngữ kinh doanh và cơ sở dữ liệu lưu trữ chúng, các quy trình sử dụng và chuyển đổi chúng và các ứng dụng truy cập và thao tác chúng để lên kế hoạch và quản lý thay đổi tốt hơn.
 
 • Thúc đẩy hợp tác và trao quyền trong doanh nghiệp (Enterprise Collaboration & Empowerment)
  • Phá vỡ sự tách biệt giữa CNTT và kinh doanh để cung cấp quyền truy cập rộng rãi vào thông tin tổ chức được phê duyệt. Các tổ chức phân tán có thể hợp tác dễ dàng hơn để cải thiện chất lượng thông tin, tuân thủ và quản lý thay đổi với rủi ro giảm và sự linh hoạt cao hơn.
 • Khả năn tích hợp với Erwin Data Catalog (Data Catalog Integration)
  • erwin DL có thể tích hợp với erwin Data Catalog để quản lý siêu dữ liệu doanh nghiệp tự động, lập danh mục dữ liệu, tạo mã và dòng dữ liệu. Bằng cách kết hợp khả năng hiểu biết dữ liệu và danh mục dữ liệu của erwin, giúp bạn tăng sự thông minh dữ liệu để làm cho tất cả nhân viên làm việc với dữ liệu hiệu quả, hiệu quả và hợp tác hơn. Ngay cả những thay đổi nhỏ trong các lĩnh vực này cũng có thể cải thiện năng suất, phân tích và kết quả kinh doanh, theo IDC.
 
II. Tính năng
erwin DL cho phép các bên liên quan xem tài sản dữ liệu theo ngữ cảnh thông qua các tính năng chính sau:
 
 • Quản lý chính sách (Policy management)
  • Soạn thảo, duy trì và xuất bản các chính sách thông tin, kết hợp với vai trò và trách nhiệm, để tái sử dụng trên toàn bộ dữ liệu doanh nghiệp để thông báo cho các bên liên quan kinh doanh và kỹ thuật, cải thiện sự tuân thủ.
 
 • Quản lý các quy định (Rule management)
  • Giảm rủi ro và hiểu tác động của thay đổi bằng cách xác định các quy định cho việc tạo, sử dụng và quản lý các thuật ngữ, bằng ngôn ngữ kinh doanh, để đảm bảo tuân thủ quy định.
 
 • Khám phá dữ liệu nhạy cảm (Sensitive data discovery)
  • Xác định và ghi lại các yếu tố dữ liệu nhạy cảm để tăng tốc các nỗ lực tuân thủ và giảm rủi ro liên quan đến dữ liệu.
 
 • Khả năng tích hợp với Erwin Data Catalog (Integration with erwin Data DC)
  • Tự động hóa việc tạo và duy trì siêu dữ liệu chi tiết để củng cố quản trị dữ liệu với siêu dữ liệu kỹ thuật và kinh doanh chính xác, cập nhật.
 
 • Ánh xạ theo yêu cầu (On-demand mind mapping)
  • Cung cấp chế độ xem một lần nhấp của các yếu tố dữ liệu và mối quan hệ của chúng với siêu dữ liệu vật lý, logic và quản trị.
 
 • Giao diện web trực quan để truy cập từ mọi nơi (Intuitive web interface for access from anywhere)
  • Giao diện người dùng dựa trên web cung cấp quyền truy cập rộng rãi vào thông tin tổ chức được phê duyệt. Nó cho phép các tổ chức phân phối dễ dàng hợp tác để cải thiện chất lượng thông tin, quản lý tuân thủ và thay đổi với rủi ro thấp hơn và nhanh nhẹn hơn.
 
 • Định nghĩa rõ các thuật ngữ kinh doanh (Business glossary)
  • Xây dựng bảng chú giải thuật ngữ trong các nguyên tắc phân loại với từ đồng nghĩa, từ viết tắt và mối quan hệ để mô tả tài sản dữ liệu của tổ chức. Xuất bản các tiêu chuẩn được phê duyệt cho các điều khoản này cho tổ chức rộng hơn để cải thiện sự rõ ràng / chính xác của ngôn ngữ. Cũng ưu tiên các điều khoản, gắn cờ thông tin liên quan đến các yêu cầu quy định.
 
 • Quản lý dữ liệu và quyền sở hữu dữ liệu (Data stewardship and data ownership)
  • Chỉ định người quản lý dữ liệu để quản lý định nghĩa và quy trình phê duyệt cho các điều khoản và chỉ định chủ sở hữu dữ liệu và chuyên gia về chủ đề phê duyệt định nghĩa về tiêu chuẩn cho các điều khoản.
 
 • Phân tích tác động dữ liệu (Data impact analysis)
  • Xem sơ đồ tác động thời gian thực liên kết các yếu tố dữ liệu cốt lõi với bảng thuật ngữ kinh doanh, cơ sở dữ liệu lưu trữ chúng, các quy trình sử dụng và biến đổi chúng, các ứng dụng truy cập và thao tác chúng và hơn thế nữa. Sau đó phân tích, hiểu và lập kế hoạch cho các thay đổi đối với cảnh quan dữ liệu.
 
 • Dòng dữ liệu (Data lineage)
  • Hiểu, thu hoạch và ghi lại nguồn gốc và hành trình của dữ liệu trên toàn doanh nghiệp để trả lời các câu hỏi về quy định và chất lượng bằng cách xây dựng bản đồ dòng. Xem chúng theo cột hoặc lĩnh vực theo lĩnh vực.
 
 
III. Yêu cầu hệ thống
 • Operating systems:
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
  • Microsoft Windows 7 SP1
  • Microsoft Windows 8.1
  • Microsoft Windows 10
  • Microsoft Windows Server 2012, R2
  • Microsoft Windows Server 2016
 
 • Các yêu cầu sau phải được đáp ứng hoặc vượt quá để ERwin Data Modeler cài đặt và chạy chính xác
  • Microsoft-based workstation, Intel Dual Core processor or equivalent
  • 5 GB available hard drive space
  • 4 GB RAM minimum; more is recommended for larger models
  • DVD-readable device (only if installing from DVD media)
 
 • Lưu ý: Độ phân giải màn hình tối thiểu được hỗ trợ là 1024 x 768. Nếu độ phân giải màn hình của bạn thấp hơn mức tối thiểu được hỗ trợ, một số phần của màn hình sẽ không hiển thị.
 
 
IV. Download
 
 
 
 
 

Các sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 15 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 18 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 32 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 15 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 17 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 16 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 17 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 14 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 17 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 33 lượt xem