Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DAT - 014
erwin Data Catalog (DC)
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

erwin Data Catalog (DC)

Hãng sản xuất Erwin inc. Phiên bản
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Phân tích dữ liệu
Đối tượng tác động Dữ liệu

Mô tả

erwin® Data Catalog (DC) là phần mềm thu thập siêu dữ liệu tự động, ánh xạ dữ liệu, tạo mã và dòng dữ liệu để bạn có thời gian nhanh hơn để đánh giá và chính xác hơn cho việc di chuyển dữ liệu và / hoặc các dự án triển khai. Thu thập siêu dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau và ánh xạ các yếu tố dữ liệu từ nguồn đến đích, bao gồm việc di chuyển dữ liệu, dữ liệu và tích hợp dữ liệu tích hợp trên các nền tảng. Khi kết hợp với erwin Data Literacy (DL), bạn có thể thấy một bức tranh chính xác về tài sản dữ liệu kinh doanh của mình cho dữ liệu nhận thức để điều chỉnh và tăng tốc các dự án chuyển đổi kỹ thuật số, bao gồm triển khai Dữ liệu lớn (Big Data), Kho dữ liệu (Data Vaults), hiện đại hóa kho dữ liệu, di chuyển đám mây, v.v. , không phụ thuộc nặng nề vào tài nguyên kỹ thuật.

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Có thời gian nhanh hơn để đánh giá và chính xác hơn cho các dự án di chuyển và / hoặc triển khai dữ liệu thông qua làm giàu siêu dữ liệu tự động, số liệu chất lượng dữ liệu, sử dụng lại và quy trình công việc được hướng dẫn
 
 • Giảm nhu cầu can thiệp thủ công tốn kém bằng cách tự động hóa mọi thứ từ cấu hình dữ liệu, tạo Big Data code, ETL code và mã thủ tục cơ sở dữ liệu đến các dòng dữ liệu chi tiết và quan điểm phân tích tác động
 
 • Cung cấp nền tảng quản trị tập trung để triển khai và tích hợp chất lượng dữ liệu độc lập với các công nghệ quản lý dữ liệu tách biệt độc lập - Siloed Data Management Technologies
 
 • Hỗ trợ kiểm tra và tuân thủ quy định CNTT bằng cách quản lý tài sản dữ liệu doanh nghiệp cũng như quy trình quản lý dữ liệu và cơ sở hạ tầng cho cả các bên liên quan đến CNTT và doanh nghiệp
 
 
II. Tính năng
erwin DC cung cấp cách tiếp cận dựa trên siêu dữ liệu tự động để quản lý dữ liệu doanh nghiệp và chuẩn bị dữ liệu thông qua các tính năng này
 
 • Ánh xạ dữ liệu dễ dàng (Easy data mapping)
  • Sử dụng các tính năng kéo và thả (drag-and- drop) và ánh xạ tự động (auto-mapping) để tăng tốc việc tạo các tài liệu ánh xạ dựa trên siêu dữ liệu, loại bỏ công việc thủ công và các lỗi tốn kém được thấy với phương pháp Excel truyền thống.
 
 • Phân tích tác động (Impact analysis)
  • Xác định ngay tác động của thay đổi đối với một thuộc tính (attribute) hoặc bảng (table) trên toàn bộ kho dữ liệu chỉ trong vài giây, tiết kiệm thời gian và tài nguyên quý giá.
 
 • Thu thập và lập danh mục siêu dữ liệu tự động (Automated metadata harvesting and cataloging)
  • Định cấu và lên lịch quét thường xuyên để thu thập siêu dữ liệu kỹ thuật chi tiết - từ máy tính lớn (mainframe) đến dữ liệu lớn (Big Data) cho đến cả các giải pháp kinh doanh thông minh - để thiết lập xương sống siêu dữ liệu mạnh xây dựng quản lý dữ liệu và thực hành quản trị dữ liệu.
   • Lưu trữ dữ liệu: relational, NoSQL, Big Data
   • Trình kết nối tệp / môi trường đám mây / các gói ứng dụng
   • Công cụ mô hình hóa dữ liệu
 
 • Tạo luồng dữ liệu thuận – ngịch (Upstream and downstream lineage)
  • Tạo luồng dữ liệu chung giữa các kho lưu trữ và xem luồng dữ liệu từ các hệ thống nguồn đến các lớp báo cáo, bao gồm tất cả các chuyển đổi trung gian và logic kinh doanh để các bên liên quan có thông tin để đưa ra quyết định nhanh chóng.
 
 • Quản lý dữ liệu tham chiếu (Reference data management)
  • Ánh xạ và quản lý các bộ data code dữ liệu tham chiếu để đảm bảo độ chính xác và chất lượng trên các kho dữ liệu và ứng dụng của doanh nghiệp. Khả năng quản lý phiên bản và thay đổi đảm bảo rằng các bộ mã được áp dụng nhất quán và nội dung cũng như cách sử dụng của chúng có thể dễ dàng kiểm tra và minh bạch cho các bên liên quan.
 
 • Yêu cầu, kiểm tra và quản lý triển khai và tích hợp (Requirements, testing and deployment management and integration)
  • Kiểm soát vòng đời phân phối phần mềm, đồng thời cung cấp khả năng hiển thị cho các bên liên quan với các khả năng và tích hợp quản lý vòng đời tích hợp.
 
 • Quản lý phiên bản và kiểm soát thay đổi (Version management and change control)
  • Với tính năng tích hợp phiên bản built-in versioning, đường cơ sở và lưu trữ tất cả tài liệu ánh xạ và xem báo cáo so sánh thay đổi theo thời gian để cho phép kiểm toán hiệu quả và kiểm soát quy định đối với các quy trình kiểm soát chuyển động và kiểm soát thay đổi.
 
 • Dễ dàng chấp nhận để dịch chuyển và di chuyển dữ liệu (Easy adoption for data migration and data movement)
  • Dễ dàng quét siêu dữ liệu từ các hệ thống hoạt động khác nhau để phù hợp liền mạch bất cứ nơi nào phát sinh trường hợp di chuyển dữ liệu. Tích hợp với một công cụ ETL nội bộ tạo ra các công việc để tạo điều kiện cho việc di chuyển dữ liệu đến các hệ thống đích.
 
 • Tích hợp SAML 2.0 (SAML 2.0 integration)
  • Đẩy nhanh việc triển khai và áp dụng erwin DC bằng cách căn chỉnh nó với cơ sở hạ tầng bảo mật và kiểm soát truy cập của tổ chức của bạn.
 
 • Cấu hình dữ liệu mạnh mẽ (Robust data profiling)
  • Nguồn dữ liệu hồ sơ và tích hợp các chi tiết và số liệu chất lượng dữ liệu cùng với các chi tiết siêu dữ liệu bên cạnh để dễ nhìn và dễ hiểu.
 
 • Khả năng tích hợp với erwin DL (Integration with erwin DL)
  • Lợi ích từ bộ phần mềm quản lý dữ liệu thông minh này để quản lý và tích hợp thuật ngữ kinh doanh (thuật ngữ / chính sách) với siêu dữ liệu vật lý chi tiết thông qua cổng thông tin dựa trên vai trò cho phép các bên liên quan khám phá và hiểu dữ liệu doanh nghiệp trong các ngữ cảnh khác nhau.
 
 
III. Yêu cầu hệ thống
 • Operating systems:
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
  • Microsoft Windows 7 SP1
  • Microsoft Windows 8.1
  • Microsoft Windows 10
  • Microsoft Windows Server 2012, R2
  • Microsoft Windows Server 2016
 
 • Các yêu cầu sau phải được đáp ứng hoặc vượt quá để ERwin Data Modeler cài đặt và chạy chính xác
  • Microsoft-based workstation, Intel Dual Core processor or equivalent
  • 5 GB available hard drive space
  • 4 GB RAM minimum; more is recommended for larger models
  • DVD-readable device (only if installing from DVD media)
 
 • Lưu ý: Độ phân giải màn hình tối thiểu được hỗ trợ là 1024 x 768. Nếu độ phân giải màn hình của bạn thấp hơn mức tối thiểu được hỗ trợ, một số phần của màn hình sẽ không hiển thị.
 
 
 
IV. Download
 
 
 
 
 

Các sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 15 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 18 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 32 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 15 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 17 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 16 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 17 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 14 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 17 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 33 lượt xem