Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DAT - 012
erwin® Business Process (BP)
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

erwin® Business Process (BP)

Hãng sản xuất Erwin inc. Phiên bản
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Phân tích dữ liệu
Đối tượng tác động Dữ liệu

Mô tả

erwin® Business Process (BP) là phần mềm phân tích và mô hình hóa quy trình kinh doanh để trực quan hóa các quy trình kinh doanh, tương tác hệ thống và phân cấp tổ chức. Với những hiểu biết này, bạn có thể làm rõ vai trò và trách nhiệm, tăng năng suất, giảm sai sót và giảm thiểu rủi ro để đạt được các mục tiêu chiến lược. Xác định nhân viên hoạt động như “kho lưu trữ dữ liệu không chính thức”, nắm bắt thông tin nhân viên này một cách nhanh chóng và hiệu quả để có thể chuyển sang thế hệ tiếp theo, đồng thời xác định nơi chuyên môn có thể cần được củng cố. Cải thiện các quy trình hiện có hoặc thiết kế các luồng quy trình mới, loại bỏ các bước không cần thiết hoặc mâu thuẫn và dẫn đến kết quả tài liệu theo định dạng có thể chia sẻ dễ hiểu.

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Kho lưu trữ trung tâm (Central Repository)
  • Mọi thứ trong erwin BP được trình bày cho cộng đồng người dùng thông qua trải nghiệm web được liên kết với nhau thông qua kho lưu trữ chung, trung tâm để dễ dàng truy cập, phân tích và quản lý. Phát triển và chụp nhiều đối tượng ở một nơi để trực quan hóa các quy trình và dữ liệu liên quan để có một bức tranh rõ ràng về quy trình công việc, đầu vào và đầu ra.
 
 • Nền tảng có thể cấu hình và hợp tác (Configurable & Collaborative Platform)
  • Các frameworks, ký hiệu, khung nhìn và giao diện người dùng có thể được tùy chỉnh để phù hợp với tất cả các nhu cầu của các bên liên quan, bao gồm thêm thông tin vào siêu mô hình để tinh chỉnh các thuộc tính bên ngoài. Ngoài trải nghiệm web thân thiện với người dùng để điều hướng và phân tích tự khám phá, cộng tác chéo chức năng được tạo điều kiện thông qua các chủ đề thảo luận, khảo sát và các tính năng xã hội khác.
 
 • Khung nhìn dựa trên vai trò (Role-Based Views)
  • Phát triển các mô hình kinh doanh tích hợp cho một nguồn sự thật duy nhất nhưng cung cấp chúng cho các bên liên quan trong bối cảnh vai trò của họ để tăng cường hợp tác chéo chức năng và doanh nghiệp. Điều này dẫn đến việc ra quyết định nhanh hơn, sáng suốt hơn, đặc biệt là khi có thể tham gia phân tích tác động.
 
 • Số hóa quy trình vận hành tiêu chuẩn (Digitized Standard Operating Procedures)
  • Chuyển đổi các tài liệu quy trình và bản sao cứng của bạn sang các tệp kỹ thuật số, dựa trên web. Đây là một phương tiện hiệu quả, hiệu quả và tiết kiệm chi phí để tăng cường giáo dục nhân viên và nhận thức về các chính sách và quy trình của công ty để họ biết nơi tìm thông tin và áp dụng nó vào vai trò của mình.
 
 • Tồn giữ kiến thức thể chế bằng cách nắm bắt, ghi chép và xuất bản thông tin cho các lĩnh vực chức năng chính.

 
 
II. Tính năng
erwin BP cung cấp mô hình quy trình kinh doanh mạnh mẽ. Đây là những tính năng chính của nó:
 
 • Mô hình hóa và phân tích quy trình kinh doanh (Business process modeling and analysis)
  • Trực quan hóa các quy trình và tất cả các dữ liệu liên quan để có một bức tranh rõ ràng về quy trình công việc, đầu vào và đầu ra để giải quyết các khu vực để đổi mới, cải tiến và / hoặc tổ chức lại.
 
 • Kho lưu trữ trung tâm (Central repository)
  • Phát triển và chụp nhiều đối tượng quan sát ở một nơi để dễ dàng truy cập, phân tích và quản lý.
 
 • Nền tảng có thể cấu hình (Configurable platform)
  • Các frameworks, ký hiệu, khung nhìn và giao diện người dùng có thể được tùy chỉnh để phù hợp với tất cả các nhu cầu của các bên liên quan. Thông tin cũng có thể được thêm vào siêu mô hình để tinh chỉnh các thuộc tính bên ngoài như chi phí, thời gian và tài nguyên.
 
 • Lập và phát hành báo cáo (Reporting and publication)
  • Tất cả các mô hình và chế độ xem có thể được báo cáo và xuất qua định dạng PDF, HTML và báo cáo dựa trên văn bản.
 
 • Phân tích tác động (Impact analysis)
  • Xem các thay đổi đối với các mô hình quy trình kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày và tác động đến các mục tiêu chiến lược như thế nào để đảm bảo kết quả tốt nhất.
 
 • Hợp tác (Collaboration)
  • Sử dụng các chủ đề thảo luận, khảo sát và các tính năng xã hội khác để cộng tác giữa các chức năng cũng như doanh nghiệp lớn hơn.
 
 • Khả năng kiểm tra (Audit capabilities)
  • Tất cả các thay đổi đối với mô hình có thể được kiểm tra, truy nguyên từ những người thực hiện điều chỉnh.
 
 • Nhập dữ liệu (Data import)
  • Nhập dữ liệu từ các nguồn bên ngoài để khởi động các sáng kiến mô hình hóa quy trình kinh doanh.
 
 • Quản lý người dùng (User management)
  • Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò đảm bảo người dùng chỉ có thể xem và chỉnh sửa các phần của mô hình có liên quan đến họ.
 
 • Truy cập trên mọi thiết bị (Access on any device)
  • Giao diện web thân thiện với người dùng có thể được truy cập từ mọi thiết bị, bao gồm cả máy tính bảng và điện thoại.
 
 • Khả năng tích hợp với các ứng dụng (Integrations)
  • API cho phép tích hợp với các giải pháp erwin khác cũng như các công cụ của bên thứ ba.
 
 
III. Yêu cầu hệ thống
 • Operating systems:
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
  • Microsoft Windows 7 SP1
  • Microsoft Windows 8.1
  • Microsoft Windows 10
  • Microsoft Windows Server 2012, R2
  • Microsoft Windows Server 2016
 
 • Các yêu cầu sau phải được đáp ứng hoặc vượt quá để ERwin Data Modeler cài đặt và chạy chính xác
  • Microsoft-based workstation, Intel Dual Core processor or equivalent
  • 5 GB available hard drive space
  • 4 GB RAM minimum; more is recommended for larger models
  • DVD-readable device (only if installing from DVD media)
 
 • Lưu ý: Độ phân giải màn hình tối thiểu được hỗ trợ là 1024 x 768. Nếu độ phân giải màn hình của bạn thấp hơn mức tối thiểu được hỗ trợ, một số phần của màn hình sẽ không hiển thị.

 
IV. Download
 
 

Các sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 15 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 18 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 32 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 15 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 17 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 16 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 17 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 14 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 17 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 33 lượt xem