Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DEV - 090
Aspose.XPS for .NET
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Aspose.XPS for .NET

Hãng sản xuất Aspose Pty Ltd Phiên bản
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động Ứng dụng xử lý đồ họa XPS trong .NET

Mô tả

Aspose.XPS for .NET là API thao tác XPS độc lập và đáng tin cậy. Nó cho phép tạo, chỉnh sửa và chuyển đổi các tệp XPS cũng như cung cấp khả năng thao tác các trang và thành phần tài liệu, tạo đồ họa vector, hình dạng nhóm và chỉ định màu trong các không gian màu khác nhau bao gồm sRGB, scRGB và bất kỳ không gian nào dựa trên cấu hình ICC.

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Tổng quan về tính năng của Aspose.XPS for .NET API
 • Aspose.XPS cho .NET hỗ trợ phiên bản XPS hiện tại.
 • Aspose.XPS for .NET hỗ trợ mọi .NET framework bắt đầu từ 2.0.
 
II. Tính năng
1. Các tính năng API thao tác định dạng .NET XPS nâng cao
 • Chủ động tạo hoặc tải các tệp XPS
 • Tạo đồ họa vector bằng cách sử dụng một bộ công cụ gốc
 • Tạo văn bản trong tài liệu
 • Xử lý các thuộc tính hiển thị của văn bản
 • Các yếu tố nhóm (Group elements) để xử lý một cách tổng thể
 • Thao tác việc xuất hiện đồ họa và văn bản
 • Chỉ định màu trong các không gian màu khác nhau
 • Hỗ trợ Fixed Document Sequence (FDS)
 • Chèn hoặc thêm Gradient, hình ảnh, trang và hình khối
 • Thao tác đối với văn bản trong tài liệu XPS
 • Thêm đối tượng trong suốt (Transparent Object) bên trong Tài liệu XPS
 • Đặt mặt nạ Opacity Mask
 • Thêm lưới bằng Visual Brush
 • Mở và sửa đổi tài liệu XPS với multiple FD
 • Giữ vé in Print Ticket trong khi xử lý tài liệu XPS
 
2. Đọc hoặc tạo tập tin XPS
 • Aspose.XPS for .NET không chỉ hỗ trợ tải các tệp XPS để thao tác mà còn cung cấp khả năng tạo các tệp XPS từ đầu. Các nhà phát triển .NET có thể sử dụng API để tự động hóa các tình huống có thể giúp họ xử lý công việc.
 
3. Dễ dàng thao tác các trang XPS
 • Aspose.XPS for .NET cung cấp hỗ trợ rộng rãi cho thao tác trang. Bạn có thể thêm một trang vào cuối danh sách trang hoặc chèn nó vào bất kỳ vị trí nào được chỉ định. API .NET XPS cũng cho phép xóa các trang, chọn một trang theo số như là hoạt động của vùng cứng hay tạo một trang mà không ràng buộc nó với tài liệu.
 
 
III. Download
 
 
 
IV. Các tùy chọn giấy phép
 • Các gói tùy chọn cấp phép của phần mềm gồm:
  • Developer Small Business
   • Chỉ 1 developer và 01 địa điểm triển khai
  • Developer OEM
   • Cho phép lên đến 1 developer và địa điểm triển khai không giới hạn
  • Site Small Business
   • Cho phép lên đến 10 developer và 10 địa điểm triển khai
  • Site OEM
   • Cho phép lên đến 10 developer và địa điểm triển khai không giới hạn
  • Metered Small Business
   • Không giới hạn số lượng Developer và trả tiền khi bạn sử dụng
  • Metered OEM
   • Không giới hạn số lượng Developer, trả tiền khi bạn sử dụng và miễn phí hỗ trợ
 
 • Ngoài ra còn có tùy chọn dịch vụ hỗ trợ:
  • Standard Support:
   • Đã bao gồm trong bản quyền phần mềm (Royalty free)
  • Paid Support:
   • Phải bỏ phí mua thêm