Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DEV - 089
Aspose.Words for SharePoint
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Aspose.Words for SharePoint

Hãng sản xuất Aspose Pty Ltd Phiên bản
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động Ứng dụng Word trong SharePoint

Mô tả

Aspose.Words for SharePoint cho phép chuyển đổi và kết hợp các tài liệu từ trong các ứng dụng Microsoft SharePoint. Nó hỗ trợ chuyển đổi định dạng với độ trung thực cao cũng như ghép nhiều tệp trong quá trình chuyển đổi. API có thể được sử dụng để tạo báo cáo dựa trên tài liệu mẫu Microsoft Word với dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL, tệp XML hoặc danh sách SharePoint.

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Tổng quan về tính năng của Aspose.Words for SharePoint
 • Aspose.Words for SharePoint hỗ trợ các định dạng Word Processing phổ biến
 • Aspose.Words for SharePoint hỗ trợ Windows SharePoint Services 3.0 (WSS), SharePoint Foundation và Microsoft SharePoint Server.
 
II. Tính năng
1. Các tính năng ứng dụng xử lý SharePoint Word nâng cao
 • Sử dụng Aspose.Words for SharePoint trong quy trình làm việc của SharePoint
 • Ghép nhiều tệp trong khi chuyển đổi
 • Chuyển đổi tài liệu từ thư viện SharePoint sang nhiều định dạng khác nhau
 • Phát triển giải pháp SharePoint tùy chỉnh thông qua API công khai
 • Tạo báo cáo bằng cách sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL, danh sách SharePoint hoặc XML
 • Hỗ trợ căn chỉnh đoạn văn bản trong Omath khi được chèn bằng các trường EQ field
 
2. Chuyển đổi tài liệu Word sang định dạng tệp khác
 • Aspose.Words for SharePoint cung cấp khả năng chuyển đổi trực tiếp tài liệu từ thư viện tài liệu SharePoint sang và từ nhiều định dạng tài liệu văn phòng phổ biến trong đó hầu hết các chuyển đổi được thực hiện với độ trung thực cao so với thiết kế ban đầu.
 
3. Tương tác với SharePoint Public API để chuyển đổi tài liệu Word
 • Các nhà phát triển có các giải pháp SharePoint nội bộ của riêng họ có thể sử dụng Aspose.Words for SharePoint chuyển đổi tài liệu thông qua API công khai. Nó cho phép truy cập theo chương trình vào tất cả các định dạng tệp được hỗ trợ và các tùy chọn chuyển đổi cho cả tệp đơn & nhiều tệp.
 
4. Sử dụng trong quy trình làm việc SharePoint Workflows
 • Sau khi cài đặt - một hành động workflow action mới có tên Convert thông qua Aspose.Words sẽ có sẵn trong SharePoint Designer. Tùy chọn này cho phép truy cập vào tất cả các định dạng được hỗ trợ cũng như cung cấp khả năng thiết lập quy trình (với nhiều tùy chọn) và sử dụng các hành động tiếp theo để tạo ra các quy trình công việc có độ phức tạp.
 
5. Tùy chọn chuyển đổi khác nhau
 • Aspose.Words for SharePoint cho phép bạn ghép các tệp, chuyển đổi tệp trong thư mục con, thay đổi tùy chọn thư mục đích, ghi đè các tệp hiện có trong thư mục đích và duyệt thư mục đích trong khi chuyển đổi. Hơn nữa, ứng dụng cho phép kết hợp bất kỳ số lượng tệp đầu vào (ở định dạng được hỗ trợ) trong một tài liệu đầu ra. Bạn có thể lấy các tệp từ các thư mục con trong thư viện tài liệu, chọn các tệp mong muốn, điều chỉnh trình tự nối thông qua giao diện người dùng đơn giản và nhận được tệp kết hợp kết quả thông qua số lần nhấp tối thiểu.
 
6. Các tính năng tạo báo cáo
 • Các nhà phát triển có thể điền tài liệu với dữ liệu từ các nguồn dữ liệu ngoài như cơ sở dữ liệu, danh sách SharePoint hoặc tệp dữ liệu XML và lưu kết quả ở bất kỳ định dạng tài liệu được hỗ trợ nào.
 • Tệp Microsoft Word đóng vai trò là mẫu báo cáo với trình giữ chỗ (placeholders) xác định vị trí chèn dữ liệu từ nguồn dữ liệu báo cáo. Các trường trộn thư Microsoft Word thông thường đóng vai trò giữ chỗ với nhiều khả năng như:
  • Các khu vực để lặp lại bản ghi dữ liệu trong một nguồn dữ liệu
  • Các vùng lồng nhau để phản ánh quan hệ cha-con trong dữ liệu
  • Giữ chỗ hình ảnh để chèn hình ảnh từ một nguồn dữ liệu
 
7. Không cần Microsoft Word Automation
 • Aspose.Words for SharePoint được xây dựng bằng mã được quản lý không bao giờ cần cài đặt Microsoft Word trên máy để hoạt động với chuyển đổi định dạng tài liệu Word. Nó là một sự thay thế tự động hoàn hảo của Microsoft Word về các tính năng được hỗ trợ, bảo mật, ổn định, khả năng mở rộng, tốc độ và giá cả.
 
 
III. Download
 
 
 
IV. Các tùy chọn giấy phép
 • Phần mềm hiện có các tùy chọn cấp bản quyền như sau:
  • Developer Small Business
  • Developer OEM
  • Site Small Business
  • Site OEM
 
 • Ngoài ra còn có tùy chọn dịch vụ hỗ trợ:
  • Standard Support:
   • Đã bao gồm trong bản quyền phần mềm (Royalty free)
  • Paid Support:
   • Phải bỏ phí mua thêm