Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DEV - 083
Aspose.Words for .NET
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Aspose.Words for .NET

Hãng sản xuất Aspose Pty Ltd Phiên bản
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động Ứng dụng soạn thảo Word trong .NET

Mô tả

Aspose.Words for .NET là API xử lý tài liệu Word nâng cao để thực hiện một loạt các tác vụ thao tác và quản lý tài liệu. API hỗ trợ để tạo, sửa đổi, chuyển đổi, kết xuất và in tài liệu mà không cần sử dụng Microsoft Word trực tiếp trong các ứng dụng đa nền tảng. Hơn nữa, API hỗ trợ tất cả các định dạng tệp Xử lý Word phổ biến cũng như cho phép xuất hoặc chuyển đổi các tài liệu Word sang các định dạng tệp bố cục cố định và các định dạng hình ảnh / đa phương tiện được sử dụng phổ biến nhất. Bằng cách tích hợp API, một số tác vụ cơ bản mà các nhà phát triển có thể thực hiện như thiết kế báo cáo Microsoft Word đầy đủ tính năng có các trường trộn thư tiêu chuẩn (mail merge field), chuyển đổi đáng tin cậy giữa một số định dạng phổ biến, hiển thị trang có độ chính xác cao, định dạng của tất cả các thành phần tài liệu và hơn thế nữa.

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Tổng quan về tính năng của Aspose.Words for .NET
 • Aspose.Words for .NET hỗ trợ các định dạng tệp Word Processing phổ biến được liệt kê bên dưới.
 • Aspose.Words for .NET hỗ trợ .NET framework, .NET Core & Xamarin. Hơn nữa, nó có thể được sử dụng với Mono, Windows Azure và một số nền tảng khác thông qua COM Interop.
 
 
II. Tính năng
1. Các tính năng API xử lý tài liệu .NET Word nâng cao
 • Thực hiện trộn thư (mail merge) & tạo báo cáo
 • Chèn văn bản, đoạn văn, hình ảnh và bảng được định dạng
 • Các bảng được sử dụng dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu
 • Tạo nhãn thư (mailing label)
 • Di chuyển các phần giữa các tài liệu
 • Trộn thư hợp nhất dữ liệu từ nhiều bảng
 • Thêm hình mờ (watermark) vào tài liệu
 • Định dạng ngày và số trong quá trình trộn thư (mail merge)
 • Nối các tài liệu với nhau
 • Chia tách tài liệu
 • Mã hóa tài liệu
 • Tải tài liệu được mã hóa
 • Tìm và thay thế chuỗi ký tự, liệt kê nội dung tài liệu
 • Bảo tồn hoặc trích xuất các đối tượng OLE objects và điều khiển ActiveX controls
 • Bảo tồn hoặc loại bỏ các macro VBA
 • Giữ chữ ký số của VBA macro
 • Phát hiện chữ ký số
 • Chèn nội dung HTML
 • Định dạng tài liệu chuyển đổi
 • Thêm dấu trang (bookmark) trong tập tin
 • Chuyển đổi EquationXML sang Office Math
 • Báo cáo lồng nhau được hỗ trợ bởi công cụ báo cáo LINQ Reporting Engine
 • Chụp tài liệu bằng công cụ Snip
 • Lưu tài nguyên của tài liệu MHTML bằng cách sử dụng lược đồ "Content-Id" URL Scheme
 • Hiển thị hoặc ẩn nhận xét ở định dạng tệp cố định
 • Hiển thị thông tin sửa đổi trong Balloons
 • Viết tất cả các khai báo CSS của các tài liệu HtmlFixed vào một tệp

2. Chuyển đổi định dạng tài liệu phổ biến
 • Aspose.Words for .NET cho phép chuyển đổi chất lượng cao nhanh chóng và đáng tin cậy để chuyển đổi tài liệu từ mọi định dạng được hỗ trợ sang bất kỳ định dạng được hỗ trợ nào khác như:
  • Bất kỳ tài liệu từ bao gồm DOC, DOCX sang PDF với độ trung thực cao.
  • Bất kỳ tài liệu sang định dạng XPS.
  • Bất kỳ tệp từ nào đến SWF cũng như tệp SWF kết quả đều chứa trình xem được nhúng cho phép xem tài liệu trên mọi thiết bị.
  • Chuyển đổi sang định dạng IDPF EPUB.
  • Lưu tài liệu sang định dạng PCL.
 
 • Chuyển đổi có thể đạt được chỉ với hai dòng mã. Nó thật đơn giản!
 
3. Kết xuất, in hoặc xem tài liệu Word
 • Aspose.Words for .NET có công cụ kết xuất riêng được thiết kế đặc biệt để kết xuất & in với độ trung thực cao nhất với Microsoft Word. Sử dụng tính năng này, nhà phát triển có thể kết xuất (vẽ) bất kỳ trang tài liệu nào lên đối tượng đồ họa .NET Graphic object trong khi đặt kích thước và mức thu phóng để tạo hình thu nhỏ để hiển thị hình ảnh trong trình duyệt. Hơn nữa, API được tích hợp hoàn toàn với cơ sở hạ tầng in .NET và có khả năng tùy chỉnh hoàn toàn quy trình, để các nhà phát triển có thể dễ dàng in hoặc xem trước các tài liệu trong các ứng dụng của riêng họ
 
 
 • Khả năng kết xuất mà API có thể thực hiện:
  • Kết xuất trang hoặc tài liệu đầy đủ thành PDF, XPS hoặc SWF.
  • Trang tài liệu cho hình ảnh bao gồm nhưng giới hạn ở PNG, EMF, JPEG, GIF.
  • Hình dạng tài liệu cá nhân thành hình ảnh raster hoặc vector.
  • Kết xuất các trang hoặc hình dạng cho một đối tượng .NET Graphics object với các biến đổi.
 
4. Lập trình với mô hình đối tượng tài liệu - Document Object Model
 • Aspose.Words for .NET cho phép bạn tạo, xây dựng và sửa đổi tài liệu - bao gồm định dạng tài liệu với mô hình đối tượng tài liệu trực quan bao gồm hơn 100 lớp (class). Một số tính năng thao tác mà API có thể thực hiện:
 
 • Thao tác tất cả các yếu tố tài liệu bao gồm các phần (sections), tiêu đề (headers), chân trang (footers), đoạn văn (paragraphs), danh sách (lists), bảng (tables), văn bản (text), trường dữ liệu (fields) và nhiều hơn nữa.
 
 • Chỉ định định dạng chi tiết cho bất kỳ thành phần tài liệu nào, bao gồm hình khối (Shape), hộp văn bản (text box), hình ảnh (image), đối tượng OLE object và các điều khiển Controls.
 
 • API có thể dễ dàng xử lý các biểu thức phức tạp và lồng nhau sâu có chứa các khối có điều kiện IF, công thức và các trường khác.
 
 • Cung cấp các tính năng tiện ích như nối hoặc chia tài liệu, sao chép các đoạn giữa các tài liệu, bảo vệ và không bảo vệ tài liệu và nhiều hơn nữa.
 
5. Khả năng tạo báo cáo và trộn thư (Mail Merge)
 • Aspose.Words for .NET cung cấp công cụ báo cáo LINQ Reporting Engine để tạo tài liệu dựa trên các tài liệu mẫu và dữ liệu từ các nguồn khác nhau bao gồm cơ sở dữ liệu, XML, JSON, OData, các đối tượng của các loại CLR tùy chỉnh, tài liệu bên ngoài và hơn thế nữa. Công cụ báo cáo Reporting Engine của API hỗ trợ:
  • Khối tài liệu lặp lại và có điều kiện.
  • Tự động tạo biểu đồ và hình ảnh.
  • Chèn các tài liệu bên ngoài và các khối HTML vào một tài liệu.
  • Các loại nguồn dữ liệu khác nhau để tạo ra một tài liệu duy nhất.
  • Hỗ trợ tích hợp các quan hệ dữ liệu.
  • Tài liệu được tạo WYSIWYG như mẫu tương ứng.
 
 • Ngoài ra, các nhà phát triển có thể sử dụng cú pháp mở rộng của API cho các trường trộn thư (mail merge field) để thực hiện các hoạt động phức tạp hơn trong các hoạt động hợp nhất thư như chèn hình ảnh hoặc các vùng lặp lại. Dữ liệu để điều khiển các báo cáo hoặc hợp nhất thư của bạn có thể đến từ bảng dữ liệu ADO.NET, các đối tượng kinh doanh hoặc từ một nguồn dữ liệu hoàn toàn tùy chỉnh.
 
6. Không cần Microsoft Office Automation
 • Aspose.Words for .NET được xây dựng bằng mã được quản lý không cần cài đặt Microsoft Office hoặc Microsoft Word trên máy để hoạt động với các định dạng tài liệu Word. Nó là một sự thay thế tự động hoàn hảo của Microsoft Office về các tính năng được hỗ trợ, bảo mật, ổn định, khả năng mở rộng, tốc độ và giá cả.
 
 
 
III. Download
 
 
 
IV. Các tùy chọn giấy phép
 • Các tùy chọn cấp phép của phần mềm gồm:
  • Developer Small Business
  • Developer OEM
  • Site Small Business
  • Site OEM
  • Metered Small Business
  • Metered OEM
 • Ngoài ra còn có tùy chọn dịch vụ hỗ trợ:
  • Standard Support:
   • Đã bao gồm trong bản quyền phần mềm (Royalty free)
  • Paid Support:
   • Phải bỏ phí mua thêm
 
 
 
 

Các sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 109 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 163 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 202 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 192 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 225 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 283 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 274 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 277 lượt xem