Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DEV - 085
Aspose.Words for C++
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Aspose.Words for C++

Hãng sản xuất Aspose Pty Ltd Phiên bản
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động Ứng dụng Word trong C++

Mô tả

Aspose.Words for C++ là API xử lý tài liệu Word nâng cao để thực hiện một loạt các tác vụ xử lý tài liệu. API cung cấp định dạng tài liệu, thao tác, trộn thư, hình chìm mờ và nhiều khả năng khác trực tiếp trong các ứng dụng C ++ của bạn mà không yêu cầu Microsoft Word. API hỗ trợ hầu hết các định dạng Microsoft Word để xử lý.

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Tổng quan về tính năng của Aspose.Words for C++
 • Các định dạng Aspose.Words for C++ hỗ trợ được liệt kê như hình bên dưới. Nhiều định dạng tập tin sẽ được thêm vào với các bản phát hành trong tương lai.
 • Aspose.Words for C++ hỗ trợ đầy đủ các ứng dụng C ++ được phát triển trên nền tảng Windows.
 
II. Tính năng
1. Các tính năng xuất báo cáo nâng cao của JasperReport sang Excel
 • Kết nối và phân chia tài liệu một cách nhanh chóng
 • Thao tác các thuộc tính tích hợp và tùy chỉnh
 • Liệt kê nội dung tài liệu
 • Giữ nguyên các đối tượng OLE object và điều khiển ActiveX Control
 • Thao tác phông chữ, màu sắc, hiệu ứng, đường viền và bóng
 • Thao tác thụt lề, giãn cách, viền, tô bóng, dừng tab
 • Thao tác danh sách gạch đầu dòng và đánh số
 • Thao tác kích thước giấy, lề & định hướng
 • Tìm, thay thế và tô sáng văn bản
 • Hỗ trợ trộn thư
 • Cập nhật các trường ngoại trừ bố cục trang để chuyển
 • Chuyển đổi EquationXML sang Office Math
 
2. Lập trình với mô hình đối tượng tài liệu - Document Object Model
 • Aspose.Words for C++ cho phép các nhà phát triển tạo, xây dựng và sửa đổi các tài liệu bao gồm định dạng tài liệu với mô hình đối tượng tài liệu trực quan bắt chước Microsoft Word theo thuật ngữ & tính năng. Các nhà phát triển C ++ có thể tự động tạo, sửa đổi, trích xuất và thay thế tất cả các thành phần tài liệu bao gồm các phần (section), bảng (table), dấu trang (bookmark), trường dữ liệu (field), trường biểu mẫu (form field), nhận xét (comment), hình ảnh (image), kiểu (style), v.v.
 
3. Nối hoặc chắp thêm tài liệu
 • Aspose.Words for C++ hỗ trợ kết hợp và nối thêm nhiều tài liệu thành một. Quá trình này rất đơn giản cũng như cấu hình, cung cấp các phương tiện để kiểm soát cách các tài liệu được tham gia. Thư viện C++ Word Processing Library cũng cho phép đặt lại số trang sau khi nối các tài liệu.

 
4. Thêm hình mờ (watermark) vào tài liệu
 • Aspose.Words for C++ cung cấp hỗ trợ rộng rãi cho hình mờ. Trong khi sử dụng Aspose.Words for C++, rất dễ dàng để chèn bất kỳ hình dạng, hình ảnh hoặc văn bản nào dưới dạng hình mờ với khả năng định dạng nó theo bất kỳ cách nào. Điều này cung cấp khả năng tạo hình mờ của bất kỳ loại có thể tưởng tượng.
 
5. Dễ dàng sử dụng Tùy chọn bảo mật
 • Aspose.Words for C++ cung cấp phương tiện để bảo vệ và hủy bảo vệ tài liệu với một dòng mã. Bạn có thể đặt bảo vệ theo cách mà người dùng chỉ có thể thực hiện các thay đổi hạn chế, chẳng hạn như thêm chú thích, chỉnh sửa hoặc hoàn thành biểu mẫu.

 
III. Download
 
 
 
IV. Các tùy chọn giấy phép
 • Phần mềm hiện có các tùy chọn cấp bản quyền như sau:
  • Developer Small Business
  • Developer OEM
  • Site Small Business
  • Site OEM
 
 • Ngoài ra còn có tùy chọn dịch vụ hỗ trợ:
  • Standard Support:
   • Đã bao gồm trong bản quyền phần mềm (Royalty free)
  • Paid Support:
   • Phải bỏ phí mua thêm