Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DEV - 084
Aspose.Words for Android via Java
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Aspose.Words for Android via Java

Hãng sản xuất Aspose Pty Ltd Phiên bản
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động Ứng dụng Word trong lập trình Android

Mô tả

Aspose.Words for Android via Java là API xử lý tài liệu Word cho phép bạn thực hiện các tác vụ thao tác tài liệu trực tiếp trong các ứng dụng Android của mình. API cho phép bạn dễ dàng tạo, thao tác, chuyển đổi và hiển thị các tệp Microsoft Word. Aspose.Words for Android via Java hỗ trợ xử lý các định dạng Microsoft Word gốc như DOC, DOCX, OOXML, TXT, RTF cũng như nhiều định dạng thường được sử dụng khác như HTML, OpenDocument ODT, PDF, EPUB, XPS và các định dạng hình ảnh như JPEG , PNG, SVG và EMF.

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Tổng quan về tính năng cao cấp của Aspose.Words for Android via Java
 • Aspose.Words for Android via Java hỗ trợ các định dạng sau.
 • Aspose.Words for Android via Java có sẵn cho hệ điều hành Android 2.0 trở lên.
 
II. Tính năng
1. Các tính năng API xử lý văn bản Android nâng cao
 • Định dạng tập tin chuyển đổi
 • Tạo tài liệu Word từ đầu
 • Sửa đổi, chuyển đổi và kết xuất tài liệu
 • Tạo và sửa đổi các bảng, hàng và ô Word
 • Tạo và sửa đổi dấu trang (bookmark)
 • Tạo và cập nhật các trường Word
 • Tìm và thay thế văn bản
 • Định dạng bảng & ô
 • Định dạng đoạn văn
 • Trộn thư và tạo báo cáo
 • Kết hợp và nối thêm tài liệu
 • Kết xuất tài liệu thành hình ảnh và định dạng bố cục cố định
 
2. Chuyển đổi nhanh chóng và đáng tin cậy của các định dạng tài liệu phổ biến
 • Khả năng chuyển đổi nhanh chóng và đáng tin cậy các định dạng tài liệu khác nhau với độ chính xác cao là lý do hầu hết lập trình viên chọn Aspose.Words for Android via Java. Aspose.Words cho phép bạn chuyển đổi tài liệu từ bất kỳ định dạng được hỗ trợ nào sang bất kỳ định dạng được hỗ trợ nào khác, chỉ sử dụng hai dòng mã.

 
3. Hỗ trợ toàn diện cho OOXML, OPC phẳng & Word 2003 XML
 • Aspose.Words for Android via Java cung cấp hỗ trợ rộng rãi để tải, lưu và chuyển đổi các tài liệu WordprocessingML. Việc triển khai toàn diện như vậy là có thể bởi vì Aspose.Words được thiết kế với cấu trúc của các tài liệu Microsoft Word (và Word ProcessingML được biết là bắt chước biểu diễn bên trong của các tài liệu Microsoft Word), do đó, chúng tôi dễ dàng đưa hỗ trợ cho các triển khai này vào lõi sản phẩm.
 
4. Tải và lưu định dạng HTML
 • Nhập tệp HTML và XHTML của Aspose.Words có khả năng phục hồi tốt đối với các tài liệu không được định dạng tốt. Các yếu tố hoặc thuộc tính không hợp lệ hoặc không được nhận dạng được bỏ qua một cách an toàn trong quá trình nhập trong khi chuyển đổi sang định dạng HTML và XHTML có thể tùy chỉnh. Nhiều tham số như xuất các thuộc tính tài liệu, đầu trang và chân trang, vị trí hình ảnh, tỷ lệ và độ phân giải, tùy chọn xuất trường biểu mẫu và các tùy chọn khác đều có thể được chỉ định.
 
5. Lập trình với mô hình đối tượng tài liệu - Document Object Model
 • Aspose.Words for Android via Java cho phép các nhà phát triển tạo, xây dựng và sửa đổi tài liệu - bao gồm định dạng tài liệu với mô hình đối tượng tài liệu trực quan bao gồm hơn 100 lớp (class).
 • Các nhà phát triển Android có thể lập trình tạo, sửa đổi, trích xuất và thay thế tất cả các yếu tố tài liệu bao gồm các phần, tiêu đề, chân trang, đoạn văn, danh sách, bảng, văn bản, trường, siêu liên kết, dấu trang và hình ảnh. API cũng cho phép chỉ định định dạng chi tiết để vẽ các đối tượng bao gồm hình dạng, hộp văn bản, hình ảnh, đối tượng OLE object và điều khiển ActiveX Control.
 
6. Khả năng tạo báo cáo và trộn thư (Mail Merger)
 • Bạn có thể sử dụng Aspose.Words for Android via Java API như một giải pháp báo cáo đầy đủ tính năng. Thiết kế báo cáo trong Microsoft Word và sau đó cho phép Aspose.Words for Android via Java API để điền tài liệu với dữ liệu từ một số nguồn dữ liệu.
 • Aspose.Words for Android via Java cho phép các nhà phát triển sử dụng các trường trộn thư Microsoft Word tiêu chuẩn trong các báo cáo. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Aspose.Words for Android via Java cho các trường trộn thư để thực hiện các hoạt động phức tạp hơn trong các hoạt động trộn thư như chèn hình ảnh hoặc các vùng lặp lại. Dữ liệu thúc đẩy các báo cáo và trộn thư của bạn có thể đến từ các đối tượng kết quả (ResultSet objects), đối tượng kinh doanh (business object) hoặc từ một nguồn dữ liệu hoàn toàn tùy chỉnh.
 
 
III. Download
 
 
 
IV. Các tùy chọn giấy phép
 • Phần mềm hiện có các tùy chọn cấp bản quyền như sau:
  • Developer Small Business
  • Developer OEM
  • Site Small Business
  • Site OEM
 
 • Ngoài ra còn có tùy chọn dịch vụ hỗ trợ:
  • Standard Support:
   • Đã bao gồm trong bản quyền phần mềm (Royalty free)
  • Paid Support:
   • Phải bỏ phí mua thêm
 
 
 

Các sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 109 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 163 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 202 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 192 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 225 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 283 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 274 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 277 lượt xem