Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DEV-017
Aspose.Total for SharePoint
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Aspose.Total for SharePoint

Hãng sản xuất Aspose Pty Ltd Phiên bản
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động App

Mô tả

Aspose.Total for SharePoint là một trình biên dịch của mọi ứng dụng SharePoint được cung cấp bởi Aspose. Nó cho phép các nhà phát triển dễ dàng chuyển đổi và kết hợp các tài liệu từ bên trong Microsoft SharePoint, và hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu với chuyển đổi độ trung thực cao.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
- Aspose.Total for SharePoint bao gồm các ứng dụng định dạng tài liệu sau:
 • Aspose.Words for SharePoint
  • Aspose.Words for SharePoint giúp tổ chức của bạn có lưu trữ tài liệu công ty trên các dịch vụ Windows SharePoint Services (WSS) hoặc Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) để chuyển đổi các tài liệu lưu trữ này trong SharePoint thành nhiều định dạng tài liệu mà người dùng của bạn cần.
 • Aspose.Cells for SharePoint
  • Aspose.Cells for SharePoint là một giải pháp thao tác bảng tính linh hoạt cho phép các nhà phát triển chuyển đổi các tài liệu Microsoft Excel trong Microsoft SharePoint và hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu ngoài các định dạng được hỗ trợ gốc. Nó cũng giúp bạn phân phối thông tin doanh nghiệp bằng cách cho phép bạn chuyển đổi các tệp được lưu trữ trong SharePoint thành các định dạng mà người dùng của bạn cần chúng.
 • Aspose.PDF for SharePoint
  • Aspose.PDF for SharePoint cung cấp cho bạn khả năng chuyển đổi các mục danh sách (list items) và các trang wiki (wiki page) thành Portable Document Format (PDF).
 • Aspose.Slides for SharePoint
  • Aspose.Slides for SharePoint cho phép nhà phát triển đọc và chuyển đổi tệp PowerPoint (định dạng PPT, POT, PPS, PPTX, POT và PPSX) trong ứng dụng SharePoint mà không cần sử dụng Microsoft PowerPoint. Nó là nhằm vào các nhà phát triển SharePoint mà cần phải chuyển đổi các định dạng tệp PowerPoint khác nhau sang định dạng PDF, TIFF hoặc XPS mà không làm mất độ trung thực. Nó được hỗ trợ để làm việc với WSS 3.0, MOSS 2007 và MOSS 2010.
 • Aspose.Email for SharePoint
  • Aspose.Email for SharePoint cung cấp vô số các tính năng bao gồm chuyển đổi định dạng tệp tin, trích xuất tệp đính kèm email, đồng bộ hóa email với máy chủ thư và truyền tệp tới máy chủ FTP, ngay từ thư viện tài liệu Microsoft SharePoint.
 • Aspose.BarCode for SharePoint
  • Aspose.BarCode for SharePoint cung cấp một ứng dụng độc đáo và mạnh mẽ để nâng cao các danh sách của SharePoint bằng cách sử dụng hệ thống mã vạch này. Ứng dụng Barcode SharePoint hỗ trợ hơn 40 mã vạch mã vạch phổ biến nhất bao gồm mã vạch Tuyến tính, Bưu chính và 2D.
 • Aspose.Imaging for SharePoint
  • Aspose.Imaging for SharePoint thêm khả năng xử lý hình ảnh vào các giải pháp SharePoint. Nó hỗ trợ chuyển đổi giữa các định dạng tệp hình ảnh khác nhau và chỉnh sửa hình ảnh từ bên trong Microsoft SharePoint Server 2010 và Microsoft SharePoint Foundation 2010.
 
II. Tính năng
1. Chuyển đổi giữa một số định dạng tài liệu phổ biến, nhanh chóng và đáng tin cậy
 • Aspose.Total for SharePoint là một bộ các thành phần trong đó thành phần riêng lẻ hỗ trợ một số định dạng tệp. Có Aspose.Total for SharePoint được cài đặt trên máy chủ của bạn cho phép bạn chuyển đổi giữa nhiều định dạng tài liệu văn phòng phổ biến từ trong thư viện tài liệu SharePoint của bạn.
 • Aspose.Total for SharePoint hỗ trợ các loại tệp sau:
  • Tài liệu Microsoft Word
  • Bảng tính Microsoft Excel
  • Bản thuyết trình Microsoft PowerPoint
  • Tin nhắn Microsoft Outlook
 • Hơn nữa, Aspose.Total for SharePoint hỗ trợ:
  • Chuyển đổi tài liệu Office sang PDF & PDF / A
  • Chuyển đổi giữa các định dạng hình ảnh
2. Nhiều tùy chọn chuyển đổi khác nhau
 • Aspose.Total for SharePoint cho phép bạn nối các tệp, chuyển đổi tệp trong thư mục con, thay đổi thư mục đích và ghi đè lên các tệp hiện có trong thư mục đích.
3. Tính khả dụng của API công cộng cho các giải pháp SharePoint tùy chỉnh
 • Các nhà phát triển đang tạo giải pháp SharePoint của riêng họ có thể có quyền truy cập vào công cụ chuyển đổi Aspose thông qua API công cộng. Điều này bao gồm tất cả các định dạng tệp được hỗ trợ và tùy chọn chuyển đổi với cả chuyển đổi tệp đơn và nhiều tệp.
 
III. Download
 
IV. Các phiên bản hiện có
- Aspose.Total for SharePoint bao gồm các tùy chọn license như sau:
 • Developer Small Business
  • Phù hợp cho cá nhân một lập trình viên và triển khai tại một địa điểm duy nhất.
 • Developer OEM
  • Phù hợp cho cá nhân một lập trình viên và không giới hạn địa điểm triển khai.
 • Site Small Business
  • Phù hợp cho một nhóm khoảng mười lập trình viên và có thể triển khai tối đa tại mười địa điểm.
 • Site OEM
  • Phù hợp cho một nhóm khoảng mười lập trình viên và không giới hạn địa điểm triển khai như gói Site Small Business.
 
- So sánh, tham khảo giá và các tính năng chi tiết của từng phiên bản tại link: https://purchase.aspose.com/pricing/total/sharepoint