Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DEV-013
Aspose.Total for .NET
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Aspose.Total for .NET

Hãng sản xuất Aspose Pty Ltd Phiên bản:
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động App

Mô tả

Aspose.Total for .NET là gói hoàn chỉnh nhất của tất cả các API định dạng tệp cho .NET được cung cấp bởi Aspose. Nó trao quyền cho các nhà phát triển để tạo, chỉnh sửa, render, in và chuyển đổi giữa một loạt các định dạng tài liệu phổ biến trong bất kỳ ứng dụng .NET, C #, ASP.NET và VB.NET nào.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
  Aspose.Total for .NET bao gồm các API định dạng tài liệu sau cho .NET:
 • Aspose.Words for .NET
  • Aspose.Words for .NET API là một API lớp .NET tiên tiến cho phép các lập trình viên thực hiện một loạt các tác vụ xử lý tài liệu trực tiếp trong các ứng dụng .NET, iOS, macOS và Android của bạn. Với Aspose.Words - tạo, sửa đổi, chuyển đổi, hiển thị và in tài liệu mà không cần sử dụng Microsoft Word. Nó hỗ trợ DOC, OOXML, RTF, HTML, OpenDocument, PDF, XPS, EPUB và nhiều định dạng khác.
 • Aspose.Cells for .NET
  • Aspose.Cells for .NET API cho phép các nhà phát triển làm việc với các định dạng tệp bảng tính Excel® trong các ứng dụng .NET, iOS và Android của bạn mà không yêu cầu Microsoft Excel®. Aspose.Cells for .NET hỗ trợ tất cả các định dạng chính của Microsoft Excel bao gồm XLS, XLSX, XLSM, XLTX / XLTM, HTML, CSV, ODS, Tab Delimited & SpreadsheetML. Bạn cũng có thể sử dụng nó để hiển thị bảng tính và biểu đồ cho các định dạng hình ảnh và bố cục cố định chung.
 • Aspose.PDF for .NET
  • Aspose.PDF for .NET là một API tạo tài liệu PDF cho phép các ứng dụng .NET của bạn đọc, viết và thao tác các tài liệu PDF mà không cần sử dụng Adobe Acrobat.
 • Aspose.Slides for .NET
  • Aspose.Slides for .NET là một API quản lý PowerPoint độc đáo cho phép các ứng dụng đọc, viết và thao tác các bản thuyết trình. Các nhà phát triển có thể tạo, sửa đổi, sao chép, chuyển đổi, hiển thị và in các định dạng tệp thuyết trình bao gồm PPT, PPS, POT, PresentationML (OOXML, PPTX) và Open Document Presentations (ODP).
 • Aspose.Email for .NET
  • Aspose.Email for .NET là tập hợp các API .NET để làm việc với email từ bên trong các ứng dụng web ASP.NET, các dịch vụ web hoặc các ứng dụng Windows. Nó giúp bạn dễ dàng làm việc với các tệp Outlook PST, EML, MSG và MHT.
 • Aspose.BarCode for .NET
  • Aspose.BarCode for .NET API cho phép các nhà phát triển nhanh chóng và dễ dàng thêm chức năng nhận dạng và tạo mã vạch cho các ứng dụng Microsoft .NET của họ. Nó hỗ trợ WinForms, ASP.NET và .NET Compact Framework.
 • Aspose.Imaging for .NET
  • Aspose.Imaging for .NET là một API hình ảnh để tạo, chỉnh sửa, vẽ hoặc chuyển đổi hình ảnh trong các ứng dụng .NET. Các nhà phát triển có thể lưu các hình ảnh đã tạo hoặc chỉnh sửa thành nhiều định dạng khác nhau bao gồm PSD, TIFF, GIF, BMP, JPEG và PNG mà không cần cài đặt thêm bất kỳ trình chỉnh sửa hình ảnh Image Editor.
 • Aspose.Tasks for .NET
  • Aspose.Tasks for .NET là một API quản lý dự án .NET mạnh mẽ cho phép các ứng dụng .NET đọc các tài liệu Microsoft Project® trong các định dạng MPP và XML cùng với việc viết các tài liệu dự án ở định dạng XML mà không cần sử dụng Microsoft Project®.anks
 • Aspose.OCR for .NET
  • Aspose.OCR for .NET là một API nhận dạng ký tự cho phép các nhà phát triển thêm chức năng OCR vào các ứng dụng .NET của họ. Nó cung cấp các lớp đơn giản để nhận dạng các ký tự từ các định dạng ảnh phổ biến nhất.
 • Aspose.Diagram for .NET
  • Aspose.Diagram for .NET là một API sơ đồ giàu tính năng để làm việc với các tệp Microsoft Visio trong các ứng dụng .NET. Các nhà phát triển có thể dễ dàng thao tác sơ đồ và chuyển đổi sang định dạng Visio, PDF và tệp hình ảnh. Aspose.Diagram cũng tận dụng các chức năng nâng cao được cung cấp bởi các dịch vụ Visio để thao tác các tài liệu Visio tại máy chủ.
 • Aspose.Note for .NET
  • Aspose.Note for .NET API cho phép các ứng dụng tương tác với các tệp Microsoft OneNote theo lập trình. Nó hỗ trợ các tính năng như tải, chuyển đổi, tạo và thao tác nội dung của các tệp Microsoft OneNote mà không yêu cầu bất kỳ thư viện bổ sung hoặc phần mềm của bên thứ ba nào.
 • Aspose.3D for .NET
  • Aspose.3D for .NET là một API 3D giàu tính năng dành cho các nhà phát triển .NET để kết nối với các định dạng tài liệu 3D mà không yêu cầu bất kỳ phần mềm dựng hình và mô hình 3D bổ sung nào. Nó hỗ trợ các định dạng tệp 3D phổ biến nhất, nơi các nhà phát triển có thể dễ dàng tạo, đọc, chuyển đổi, sửa đổi và kiểm soát chất của các tệp 3D.
 • Aspose.CAD for .NET
  • Aspose.CAD for .NET cho phép các nhà phát triển chuyển đổi các tập tin AutoCAD DWG và DXF sang định dạng PDF, JPG, PNG, BMP, TIFF và GIF. Đây là một API gốc và không yêu cầu AutoCAD hoặc bất kỳ phần mềm nào khác được cài đặt.
 • Aspose.HTML for .NET
  • Aspose.HTML for .NET cho phép các nhà phát triển tạo, chỉnh sửa và hiển thị các trang HTML thành các định dạng bố cục cố định như PDF & XPS vv và một số định dạng hình ảnh raster trong các ứng dụng .NET của bạn.
 • Aspose.GIS for .NET
  • Aspose.GIS for .NET trao quyền cho các ứng dụng .NET để truy cập và thao tác thông tin địa lý từ các định dạng dữ liệu không gian địa lý dựa trên vector. Nó cho phép đọc, ghi và chuyển đổi các định dạng tệp GIS như ESRI Shapefile & GeoJSON.
 • Aspose.EPS for .NET
  • Aspose.EPS for .NET cung cấp khả năng tải các tệp PS & EPS trong các ứng dụng .NET để chuyển đổi sang định dạng PDF. Quá trình chuyển đổi được cấu hình, cung cấp các phương tiện để cung cấp hệ thống và phông chữ tùy chỉnh cũng như ngăn chặn lỗi.
 • Aspose.XPS for .NET
  • Aspose.XPS for .NET cho phép các nhà phát triển tạo, chỉnh sửa và lưu các tài liệu XPS hiện có cũng như mới mà không yêu cầu bất kỳ công cụ bổ sung nào. Nó cung cấp khả năng thao tác các trang tài liệu, các yếu tố và hình dạng.
 • Aspose.PSD for .NET
  • Aspose.PSD for .NET API cho phép các nhà phát triển tải hoặc tạo các tệp PSD & PSB của Photoshop cũng như cung cấp khả năng thao tác các lớp, phát hiện các tệp PSD bị xáo trộn và chuyển đổi các tệp Photoshop sang các định dạng hình ảnh raster.
 
II. Tính năng
1. Các tính năng nổi bật của Aspose.Total for .NET
 • Thực hiện phối thư
 • Thêm mã vạch vào tài liệu Microsoft Word
 • Tạo báo cáo bằng cách sử dụng phối thư
 • Tạo báo cáo Excel - xây dựng báo cáo Microsoft Excel sống động
 • Tạo trang tổng quan Excel, kết hợp biểu đồ và bảng tổng hợp Pivot Table
 • In và tô bóng Excel độ trung thực cao
 • Chuyển đổi tài liệu XML thành tệp Adobe Acrobat PDF
 • Chuyển đổi tệp hình ảnh sang định dạng PDF
 • Tạo trang thuyết trình mới hoặc sao chép các trang trình bày hiện có từ các mẫu
 • Tạo hình, khối trên trang thuyết trình
 • Thêm văn bản vào các đối tượng hình, khối
 • Thêm, xóa, thay thế hoặc trích xuất văn bản từ các tệp PDF
 • Thêm, xóa, thay thế hoặc trích xuất hình ảnh từ tệp PDF
 • Nhận thông tin chi tiết về hình ảnh chứa trong tệp PDF
 • In nhãn mã vạch
 • Tạo hình ảnh mã vạch và lưu vào tệp đa phương tiện trực tuyến (stream) hoặc tệp hình ảnh
 • Nhận dạng mã vạch từ tệp đa phương tiện trực tuyến (stream) hoặc tệp hình ảnh
 • Tạo tệp dự án mới từ đầu
 • Xác định các ngày trong tuần cho lịch làm việc
 • Xác định ngày nghỉ trong lịch làm việc
 • Dễ dàng gửi email có định dạng và tệp đính kèm HTML
 • Mail merge và gửi các chức năng mail hàng loạt
 • Kết nối với máy chủ thư POP3 và IMAP, liệt kê và tải xuống thư cục bộ
 • Chuyển đổi và đọc biểu đồ Microsoft Visio
 • Trích xuất văn bản từ hình ảnh
 • Xuất OneNote sang hình ảnh
 • Xuất OneNote sang PDF
 • Nhận hoặc thay thế văn bản trong tài liệu OneNote
 • Trích xuất hình ảnh từ tài liệu OneNote
 
2. Nền tảng độc lập (Platform Independence)
 • Aspose.Total for .NET bao gồm các môi trường phát triển và triển khai phổ biến nhất. Bạn có thể tự tin sử dụng Aspose.Total cho .NET để xây dựng Mono hoặc bất kỳ loại ứng dụng .NET 32-bit hoặc 64-bit nào bao gồm ASP.NET, Web Services và WinForms.
 
3. Phần mềm được đóng gói với các chức năng tiện ích API toàn diện
 • Aspose.Total for .NET mang đến cho bạn một bộ công cụ các API tiện ích tiện dụng cho phép bạn thêm chức năng mã vạch vào các ứng dụng .NET, thực hiện các mẫu lặp lại và các giao thức mạng (SMTP, POP3, MIME, IMAP, FTP, DNS, ICMP và WHOIS).
 
4. Không cần Microsoft Office Automation (Microsoft Office Automation – Not Needed)
 • Aspose.Total for .NET API được xây dựng bằng cách sử dụng mã được quản lý và không bao giờ cần Microsoft Office được cài đặt trên máy để làm việc với các định dạng tài liệu được hỗ trợ. Đây là một thay thế tự động hóa hoàn hảo của Microsoft Office về các tính năng được hỗ trợ, bảo mật, tính ổn định, khả năng mở rộng,
 
 
III. Yêu cầu hệ thống
 • Aspose.Total for .NET bao gồm các môi trường phát triển và triển khai phổ biến nhất. Bạn có thể tự tin sử dụng Aspose.Total cho .NET để xây dựng bất kỳ loại ứng dụng .NET 32-bit hoặc 64-bit nào bao gồm ASP.NET, Web Services và WinForms.
 • Aspose.Total for .NET rất dễ triển khai vì nó chỉ là một nhóm các thư viện lớp mà không có bất kỳ phụ thuộc nào (ngoại trừ trên .NET Framework).
 • Bạn thậm chí có thể sử dụng Aspose.Total cho .NET để xây dựng các ứng dụng với Mono. Cuối cùng, bạn cũng có thể sử dụng Aspose.Total cho .NET trong các công nghệ .NET trước (ví dụ: ASP cổ điển) dưới dạng COM Wrapper.
 
IV. Download
 
V. Các phiên bản hiện có
 • Aspose.Total for .NET bao gồm các tùy chọn license như sau:
  • Developer Small Business:
   • Phù hợp cho cá nhân một lập trình viên và triển khai tại một địa điểm duy nhất.
  • Developer OEM:
   • Phù hợp cho cá nhân một lập trình viên và không giới hạn địa điểm triển khai.
  • Site Small Business:
   • Phù hợp cho một nhóm khoảng mười lập trình viên và có thể triển khai tối đa tại mười địa điểm.
  • Site OEM:
   • Phù hợp cho một nhóm khoảng mười lập trình viên và không giới hạn địa điểm triển khai như gói Site Small Business.
  • Metered Small Business:
   • Không giới hạn số lượng các lập trình viên và trả tiền khi bạn sử dụng
  • Metered OEM:
   • Không giới hạn số lượng các lập trình viên, trả tiền khi bạn sử dụng và miễn phí bản quyền.
 
- So sánh, tham khảo giá và các tính năng chi tiết của từng phiên bản tại link: https://purchase.aspose.com/pricing/total/net