Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DEV-014
Aspose.Total for Java
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Aspose.Total for Java

Hãng sản xuất Aspose Pty Ltd Phiên bản
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động App

Mô tả

Aspose.Total for Java kết hợp tất cả các API định dạng tệp cho Java dưới dạng một gói đơn được cung cấp bởi Aspose. Nó trao quyền cho các nhà phát triển tạo, chỉnh sửa, render, in và chuyển đổi giữa một loạt các định dạng tài liệu phổ biến trong bất kỳ ứng dụng Java (J2SE, J2EE, J2ME) nào.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
- Aspose.Total for Java bao gồm các API định dạng tài liệu sau:
 • Aspose.Words for Java
  • Aspose.Words for Java là một Java API nâng cao cho phép bạn thực hiện một loạt các nhiệm vụ xử lý tài liệu trực tiếp trong các ứng dụng Java. Nó hỗ trợ hầu hết các định dạng xử lý văn bản phổ biến bao gồm DOC, OOXML, RTF, HTML và OpenDocument. Với Aspose.Words, bạn có thể tạo, sửa đổi và chuyển đổi tài liệu mà không cần sử dụng Microsoft Word®.
 • Aspose.Cells for Java
  • Aspose.Cells for Java là một API cho phép tạo, chuyển đổi và thao tác bảng tính Excel® cho phép các ứng dụng Java tạo và quản lý các bảng tính Excel® mà không cần sử dụng Microsoft Excel®. Aspose.Cells for Java là một API giàu tính năng vô cùng cung cấp nhiều chức năng xuất dữ liệu cơ bản hơn.
 • Aspose.PDF for Java
  • Aspose.PDF for Java là một API tạo tài liệu PDF cho phép các ứng dụng Java của bạn đọc, viết và thao tác các tài liệu PDF mà không cần sử dụng Adobe Acrobat. Nó là một API độc lập cung cấp rất nhiều tính năng bao gồm các tùy chọn nén PDF, tạo bảng và thao tác, kiểm soát bảo mật mở rộng và xử lý phông chữ tùy chỉnh.
 • Aspose.Slides for Java
  • Aspose.Slides for Java là một API quản lý bản trình bày duy nhất cho phép các ứng dụng dựa trên Java đọc, viết và thao tác các bản trình bày PowerPoint. Các nhà phát triển có thể tạo, sửa đổi, sao chép, chuyển đổi, hiển thị và in các bản trình bày mà không cần cài đặt Microsoft PowerPoint®. Aspose.Slides for Java hỗ trợ các định dạng tệp trình bày bao gồm PPT, PPS, POT, PresentationML và Bản trình bày OpenDocument (ODP).
 • Aspose.Email for Java
  • Aspose.Email for Java là một bộ các API Java để đọc và ghi các tệp tin thư điện tử ở các định dạng khác nhau mà không có Microsoft Outlook®. Nó cung cấp các lớp để đọc và thao tác các tệp Outlook MSG, EML, EMLX, OFT - thêm tệp đính kèm, người nhận, chủ đề cập nhật, nội dung và các thuộc tính tệp MSG khác.
 • Aspose.BarCode for Java
  • Aspose.BarCode for Java API cho phép các nhà phát triển nhanh chóng thêm chức năng nhận dạng và tạo mã vạch cho các ứng dụng Java của họ. Nó hỗ trợ các nền tảng Java SE, Java EE và Java ME, và vô số các loại mã vạch tuyến tính, 2D & bưu chính.
 • Aspose.Imaging for Java
  • Aspose.Imaging for Java là một API hình ảnh cho phép các nhà phát triển tạo, chỉnh sửa, vẽ hoặc chuyển đổi hình ảnh trong các ứng dụng Java của họ. Nó cung cấp phổ rộng các hoạt động xử lý ảnh truyền thống cũng như hầu hết các tính năng được yêu cầu làm cho nó trở thành công cụ tạo ảnh được sử dụng rộng rãi nhất.
 • Aspose.Tasks for Java
  • Aspose.Tasks for Java là một API quản lý dự án cho phép các nhà phát triển ứng dụng Java cung cấp khả năng thao tác tài liệu Microsoft Project® trong các ứng dụng của họ - tất cả đều không sử dụng Microsoft Project®. Với API mạnh mẽ này, các nhà phát triển có thể kiểm soát các giai đoạn quản lý dự án khác nhau như lập kế hoạch dự án, định nghĩa và theo dõi.
 • Aspose.OCR for Java
  • Aspose.OCR for Java là một Java API nhận dạng ký tự quang học cho phép các lập trình viên thêm công nghệ OCR vào các ứng dụng Java một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nó cung cấp các lớp đơn giản để nhận dạng các ký tự từ các định dạng ảnh phổ biến nhất.
 • Aspose.Diagram for Java
  • Aspose.Diagram for Java là một API không đồ họa và có cấu trúc tốt cho phép các nhà phát triển tải các sơ đồ hiện có, tạo sơ đồ từ đầu, lưu sơ đồ dưới bất kỳ định dạng tệp được hỗ trợ nào hoặc thao tác các bản vẽ Microsoft Visio trong các ứng dụng Java mà không cần sử dụng Microsoft Visio®.
 • Aspose.Note for Java
  • Aspose.Note for Java API cho phép các ứng dụng Java tương tác với Microsoft OneNote® theo chương trình mà không cần cài đặt nó trên máy chủ. Nó là một thay thế thuần túy cho Microsoft OneNote Object Model và cung cấp hiệu suất tốt hơn và dễ sử dụng để quản lý tài liệu OneNote.
 • Aspose.3D for Java
  • Aspose.3D for Java API được xây dựng để tạo, chỉnh sửa, thao tác và lưu các định dạng 3D. Nó trao quyền cho các ứng dụng Java để kết nối với các tài liệu 3D mà không cần cài đặt bất kỳ gói phần mềm nào trên máy tính, và hỗ trợ các nhà phát triển trong việc lập mô hình và tạo ra thế giới trò chơi & cảnh để trực quan hóa thiết kế.
 • Aspose.CAD for Java
  • Aspose.CAD for Java cho phép các nhà phát triển Java chuyển đổi các tệp vẽ AutoCAD DWG và DXF sang PDF và hình ảnh raster. Nó là một API gốc và không yêu cầu AutoCAD hoặc bất kỳ phần mềm nào khác được cài đặt.
 • Aspose.HTML for Java
  • Aspose.HTML for Java là một API thao tác HTML nâng cao cho phép tạo, tải, chỉnh sửa hoặc chuyển đổi các tài liệu HTML (X) trong các ứng dụng Java. API cũng cung cấp công cụ hiển thị độ trung thực cao cho PDF, XPS và một số định dạng hình ảnh raster.
 
II. Tính năng
1. Các tính năng nổi bật của Aspose.Total for .NET
 • Thực hiện phối thư
 • Tạo báo cáo bằng cách sử dụng phối thư
 • Tạo báo cáo Excel - Xây dựng các báo cáo Excel sinh động trực tiếp
 • Chèn văn bản, hình ảnh và bảng được định dạng
 • Tạo trang tổng quan Excel kết hợp biểu đồ và bảng tổng hợp Pivot Table
 • In và Render trong Excel với độ trung thực cao
 • Tạo tài liệu PDF mới bằng API
 • Chuyển đổi tài liệu XML thành tệp Adobe Acrobat PDF
 • Chuyển đổi tệp hình ảnh sang định dạng PDF
 • Tạo trang thuyết trình mới hoặc sao chép các trang thuyết trình hiện có từ các Template
 • Tạo hình, khối trên trang thuyết trình
 • Tìm và chỉnh sửa các hình, khối hiện có
 • Thêm, xóa, thay thế hoặc trích xuất văn bản từ các tệp PDF
 • Thêm, xóa, thay thế hoặc trích xuất hình ảnh từ tệp PDF
 • Chuyển đổi tệp PDF thành hình ảnh
 • In nhãn mã vạch
 • Tạo hình ảnh mã vạch và lưu vào các tệp đa phương tiện trực tuyến (stream) hoặc tệp hình ảnh
 • Nhận dạng mã vạch từ các tệp đa phương tiện trực tuyến (stream) hoặc tệp hình ảnh
 • Mở và chạy các siêu tệp windows (WMF)
 • Render các siêu tệp Windows (WMF) thành hình ảnh
 • Chuyển đổi siêu dữ liệu Windows (WMF) sang các định dạng đồ họa khác
 • Trích xuất văn bản từ hình ảnh
 • Xuất Bản vẽ Visio Drawing sang PDF, XML, Hình ảnh, XPS, HTML, SVG, SWF và XAML
 • Tạo ô do người dùng xác định trong ShapeSheet
 • Thêm và kết nối các hình Visio
 • Chèn một trang trống mới vào bản vẽ Visio Drawing
 
2. Xử lý nhiều định dạng tệp (Process a Multitude of File Formats)
 • Aspose.Total for Java cho phép bạn xây dựng một hệ thống xử lý tệp cực kỳ linh hoạt có khả năng xử lý nhiều định dạng tệp phổ biến. Bạn có thể dễ dàng mở, tạo, sửa đổi và thậm chí chuyển đổi giữa các định dạng tệp của các loại sau:
  • Tài liệu Microsoft Word
  • Bảng tính Microsoft Excel
  • Bản thuyết trình Microsoft PowerPoint
  • Tài liệu Adobe PDF
  • Bản vẽ Microsoft Visio
  • Email Microsoft Outlook
  • Tài liệu Microsoft Project
  • Tài liệu Microsoft OneNote
  • Bản vẽ và định dạng 3D của AutoCAD
  • Hình ảnh
  • Tệp HTML
 
3. Phần mềm được đóng gói với các chức năng tiện ích API toàn diện
 • Aspose.Total for Java mang đến cho bạn một bộ công cụ tiện ích API cho phép bạn thêm các chức năng mã vạch và OCR vào các ứng dụng Java, tạo và sử dụng các mẫu lặp lại và sử dụng các giao thức mạng bao gồm SMTP, POP3, MIME, IMAP, FTP, DNS, ICMP và WHOIS.
 
4. Không cần Microsoft Office Automation (Microsoft Office Automation – Not Needed)
 • Aspose.Total for Jave được xây dựng bằng cách sử dụng mã được quản lý mà không cần Microsoft Office được cài đặt trên máy để làm việc với các định dạng tài liệu được hỗ trợ. Nó là một thay thế tự động hóa hoàn hảo của Microsoft Office về các tính năng được hỗ trợ, bảo mật, tính ổn định, khả năng mở rộng, tốc độ và giá cả.
 
III. Download
 
IV. Các phiên bản hiện có
- Aspose.Total for .NET bao gồm các tùy chọn license như sau:
 • Developer Small Business
  • Phù hợp cho cá nhân một lập trình viên và triển khai tại một địa điểm duy nhất.
 • Developer OEM
  • Phù hợp cho cá nhân một lập trình viên và không giới hạn địa điểm triển khai.
 • Site Small Business
  • Phù hợp cho một nhóm khoảng mười lập trình viên và có thể triển khai tối đa tại mười địa điểm.
 • Site OEM
  • Phù hợp cho một nhóm khoảng mười lập trình viên và không giới hạn địa điểm triển khai như gói Site Small Business.
 • Metered Small Business
  • Không giới hạn số lượng các lập trình viên và trả tiền khi bạn sử dụng
 • Metered OEM
  • Không giới hạn số lượng các lập trình viên, trả tiền khi bạn sử dụng và miễn phí bản quyền.
 
- So sánh, tham khảo giá và các tính năng chi tiết của từng phiên bản tại link: https://purchase.aspose.com/pricing/total/java