Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DEV-016
Aspose.Total for Android via Java
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Aspose.Total for Android via Java

Hãng sản xuất Aspose Pty Ltd Phiên bản
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động App

Mô tả

Aspose.Total for Android via Java là một trình biên dịch của mọi API Android do Aspose cung cấp. Nó cho phép các nhà phát triển tạo, chỉnh sửa, hiển thị và chuyển đổi giữa nhiều định dạng tài liệu phổ biến trong các ứng dụng Android.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
- Aspose.Total for Android via Java bao gồm các API định dạng tài liệu sau:
 • Aspose.Words for Android via Java
  • Aspose.Words for Android via Java là một API xử lý văn bản Word tiên tiến cho phép bạn dễ dàng tạo, sửa đổi, chuyển đổi và hiển thị các tài liệu Microsoft Word trong các ứng dụng Android của mình.
  • Nó hỗ trợ các định dạng gốc của Microsoft Word như DOC, DOCX, OOXML, RTF - các định dạng khác như HTML, OpenDocument, PDF, EPUB, XPS và các định dạng hình ảnh.
 • Aspose.Cells for Android via Java
  • Aspose.Cells for Android via Java là một API bảng tính Microsoft Excel cho phép bạn phát triển các ứng dụng Android để đọc, viết và thao tác bảng tính Excel mà không phụ thuộc vào Microsoft Excel.
  • Aspose.Cells for Android via Java cho phép các nhà phát triển thực hiện một loạt các nhiệm vụ thao tác trên các định dạng gốc của Microsoft Excel bao gồm XLS, XLSX, XLSM, XLTX, XLTM, XLSB, CSV, SpreadsheetML.
 • Aspose.PDF for Android via Java
  • Aspose.PDF for Android via Java là một API tạo và thao tác tài liệu PDF cho phép các ứng dụng Android của bạn đọc, viết và thao tác các tài liệu PDF mà không cần sử dụng bất kỳ ứng dụng nào khác của bên thứ ba.
  • Nó cho phép bạn chèn, trích xuất và thay thế hình ảnh trong các tệp PDF cũng như tạo biểu mẫu và quản lý các trường biểu mẫu được nhúng trong tài liệu PDF.
 • Aspose.Slides for Android via Java
  • Aspose.Slides for Android via Java là một API quản lý PowerPoint duy nhất cho phép các ứng dụng dựa trên Android đọc, viết và thao tác các bản trình bày PowerPoint mà không cần sử dụng Microsoft PowerPoint. Nó cung cấp hỗ trợ tích hợp để tạo biểu đồ MSO chart, hình dạng SmartArt Object và điều khiển ActiveX control.
  • Nó hỗ trợ các định dạng tệp trình bày bao gồm PPT, PPS, POT, PresentationML (OOXML, PPTX) và Open Document Presentation (ODP).
 • Aspose.Email for Android via Java
  • Aspose.Email for Android via Java là một API thao tác email của Microsoft Outlook, bằng cách nó bạn có thể phát triển các ứng dụng Android để quản lý và thao tác các thư email mà không bị lạc trong sự phức tạp của việc triển khai định dạng tệp Microsoft Outlook.
  • Aspose.Email for Android via Java cung cấp các công cụ mạnh mẽ để tạo, đọc và thao tác các tệp Microsoft Outlook bao gồm MSG & PST.
 • Aspose.BarCode for Android via Java
  • Aspose.BarCode for Android via Java là tập hợp các API mã vạch để tạo và nhận dạng mã vạch 1D & 2D từ hình ảnh ở mọi góc độ.
  • API cũng cho phép dễ dàng thao tác với sự xuất hiện của các nhãn mã vạch được tạo ra như màu nền (background color), màu thanh (bar color), chất lượng hình ảnh, góc quay (rotation angle), kích thước x, chú thích, kích thước (size), độ phân giải (resolution) và nhiều hơn nữa.
 
II. Tính năng
1. Các tính năng nổi bật của Aspose.Total for Android via Java
 • Thực hiện phối thư và tạo báo cáo
 • Xây dựng các báo cáo Excel
 • Chèn văn bản, đoạn văn, hình ảnh, bảng trong tài liệu Word
 • Tạo trang tổng quan Excel, kết hợp biểu đồ và bảng tổng hợp Pivot Table
 • Render với độ phân giải cao
 • Tạo tài liệu PDF bằng API
 • Tạo hoặc sao chép trang thuyết trình
 • Tìm và chỉnh sửa hình, khối hiện có trong trang thuyết trình
 • Chuyển đổi tệp PDF thành hình ảnh
 
2. Xử lý nhiều định dạng tệp
 • Với Aspose.Total for Android via Java, bạn có thể xây dựng một hệ thống xử lý tệp cực kỳ linh hoạt có khả năng xử lý nhiều định dạng tệp phổ biến. Bạn có thể dễ dàng mở, tạo, sửa đổi và chuyển đổi giữa các định dạng tệp.
 • Aspose.Total for Android via Java hiện hỗ trợ các loại tệp sau:
  • Tài liệu Microsoft Word
  • Bảng tính Microsoft Excel
  • Bản thuyết trình Microsoft PowerPoint
  • Tài liệu Adobe PDF
  • Tệp tin và lưu trữ Microsoft Outlook

III. Download
 
IV. Các phiên bản hiện có
- Aspose.Total for Android via Java bao gồm các tùy chọn license như sau:
 • Developer Small Business
  • Phù hợp cho cá nhân một lập trình viên và triển khai tại một địa điểm duy nhất.
 • Developer OEM
  • Phù hợp cho cá nhân một lập trình viên và không giới hạn địa điểm triển khai.
 • Site Small Business
  • Phù hợp cho một nhóm khoảng mười lập trình viên và có thể triển khai tối đa tại mười địa điểm.
 • Site OEM
  • Phù hợp cho một nhóm khoảng mười lập trình viên và không giới hạn địa điểm triển khai như gói Site Small Business.
- So sánh, tham khảo giá và các tính năng chi tiết của từng phiên bản tại link: https://purchase.aspose.com/pricing/total/android-java