Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Tính năng tạo trang tính tập hợp con "Subset Worksheet" trong Minitab 02/11/2020 - 448 lượt xem
Sử dụng Trang tính Tập hợp con "Subset Worksheet" để sao chép các hàng được chỉ định từ trang tính đang hoạt động sang một trang tính mới. Bạn có thể chỉ định một tập hợp dữ liệu con "Subset" dựa trên các giá trị trong một cột, các ô được định dạng trong một cột, các điểm được hiển thị trên biểu đồ và hơn thế nữa.
Chi tiết
Gán công thức cho cột dữ liệu trong Minitab 01/11/2020 - 475 lượt xem
Công thức cho phép bạn xác định dữ liệu trong một cột dưới dạng hàm của dữ liệu trong các cột khác.
Chi tiết
Làm việc với các cột trong Minitab 01/11/2020 - 528 lượt xem
Mỗi cột trong một trang tính chứa dữ liệu cho một biến "variable". Bạn có thể tùy chỉnh các cột theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể đặt tên cho chúng, viết mô tả về chúng, thay đổi phông chữ, thay đổi kích thước, ẩn các cột không sử dụng và hơn thế nữa.
Chi tiết
Làm việc với dữ liệu trong ô, hàng và cột trong Minitab 01/11/2020 - 480 lượt xem
Khi dữ liệu của bạn có trong trang tính, bạn có thể chỉnh sửa các quan sát riêng lẻ trong ô, tìm và thay thế các giá trị cũng như nhập nhận xét cho ô. Bạn có thể chọn ô, hàng và cột, sau đó xóa chúng và chèn những ô mới, v.v.
Chi tiết
Tại sao các biến của tôi không được hiển thị trong hộp thoại 31/10/2020 - 420 lượt xem
Khi hộp thoại chứa trường mà bạn có thể nhập biến từ trang tính của mình, bạn có thể chọn biến từ danh sách biến ở bên trái hộp thoại. Trong một số trường hợp nhất định, danh sách biến có thể không hiển thị các biến, mặc dù trang tính của bạn có chứa các biến
Chi tiết