Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Xác định, khôi phục và cập nhật một dự án bị hỏng 31/10/2020 - 478 lượt xem
Minitab là một chương trình rất ổn định, nhưng các dự án đôi khi bị hỏng, đặc biệt là trong các phiên bản cũ của Minitab. Cần xử lý như thế nào trong trường hợp này? Hãy xem bài viết dưới đây
Chi tiết
Lưu và xuất kết quả đầu ra, đồ thị, báo cáo và lịch sử phiên lệnh 31/10/2020 - 580 lượt xem
Bạn có thể xuất đầu ra Minitab bằng cách lưu nó thành một tệp riêng biệt hoặc bằng cách gửi nó tới Microsoft® Word, Microsoft® PowerPoint, Companion by Minitab® hoặc Minitab Workspace ™.
Chi tiết
Lưu và xuất các dự án và trang tính Minitab 31/10/2020 - 616 lượt xem
Lưu tất cả thông tin liên quan đến dự án trong tệp Minitab Project. Để xuất dữ liệu từ một dự án, hãy lưu một trang tính Minitab riêng biệt với dự án. Bạn có thể xuất dữ liệu sang một ứng dụng khác bằng cách lưu trang tính Minitab dưới dạng tệp Excel, tệp văn bản hoặc trang web (HTML).
Chi tiết
Khắc phục sự cố lỗi liên kết DDE Link 31/10/2020 - 462 lượt xem
Các phần sau giải quyết một số vấn đề có thể xảy ra khi sử dụng liên kết DDE Link trong Minitab để trao đổi và cập nhật dữ liệu.
Chi tiết
Gửi lệnh từ Minitab đến ứng dụng khác (Thực thi lệnh ngoài) 31/10/2020 - 413 lượt xem
Bạn có thể gửi lệnh đến một ứng dụng khác, nếu ứng dụng có thể chấp nhận chúng. Ví dụ: từ Minitab, bạn có thể mở tệp Microsoft Word hoặc chạy macro Excel.
Chi tiết