Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn
Gán công thức cho cột dữ liệu trong Minitab 01/11/2020 - 68 lượt xem
Công thức cho phép bạn xác định dữ liệu trong một cột dưới dạng hàm của dữ liệu trong các cột khác.
Chi tiết
Làm việc với các cột trong Minitab 01/11/2020 - 58 lượt xem
Mỗi cột trong một trang tính chứa dữ liệu cho một biến "variable". Bạn có thể tùy chỉnh các cột theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể đặt tên cho chúng, viết mô tả về chúng, thay đổi phông chữ, thay đổi kích thước, ẩn các cột không sử dụng và hơn thế nữa.
Chi tiết
Làm việc với dữ liệu trong ô, hàng và cột trong Minitab 01/11/2020 - 50 lượt xem
Khi dữ liệu của bạn có trong trang tính, bạn có thể chỉnh sửa các quan sát riêng lẻ trong ô, tìm và thay thế các giá trị cũng như nhập nhận xét cho ô. Bạn có thể chọn ô, hàng và cột, sau đó xóa chúng và chèn những ô mới, v.v.
Chi tiết
Tại sao các biến của tôi không được hiển thị trong hộp thoại 31/10/2020 - 54 lượt xem
Khi hộp thoại chứa trường mà bạn có thể nhập biến từ trang tính của mình, bạn có thể chọn biến từ danh sách biến ở bên trái hộp thoại. Trong một số trường hợp nhất định, danh sách biến có thể không hiển thị các biến, mặc dù trang tính của bạn có chứa các biến
Chi tiết
Xác định, khôi phục và cập nhật một dự án bị hỏng 31/10/2020 - 68 lượt xem
Minitab là một chương trình rất ổn định, nhưng các dự án đôi khi bị hỏng, đặc biệt là trong các phiên bản cũ của Minitab. Cần xử lý như thế nào trong trường hợp này? Hãy xem bài viết dưới đây
Chi tiết