Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Sử dụng Nvivo với Nvivo Collaboration Server 21/12/2020 - 904 lượt xem
NVivo Collaboration Server (được bán riêng với NVivo) cho phép tổ chức của bạn lưu trữ các dự án NVivo dành cho Windows trên một máy chủ bảo mật, nơi nhiều người dùng có thể làm việc trên cùng một dự án cùng một lúc.
Chi tiết
Hướng dẫn kích hoạt và hủy kích hoạt giấy phép phần mềm Nvivo 21/12/2020 - 1.133 lượt xem
Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn Kích hoạt giấy phép và Hủy kích hoạt giấy phép phần mềm Nvivo.
Chi tiết
Các loại giấp giấy phép sử dụng phần mềm Nvivo 20/12/2020 - 1.010 lượt xem
Mỗi máy khách “Client” cần có giấy phép NVivo và cũng cần có giấy phép để cài đặt NVivo Collaboration Server trên máy chủ “Server”. Bài viết này mô tả các loại giấy phép khác nhau có sẵn cho NVivo.
Chi tiết
Hướng dẫn thiết lập cấu hình chi tiết phần mềm ibik Aster 07/12/2020 - 1.865 lượt xem
Để khởi động thành công các máy trạm bổ sung, trước tiên bạn phải cấu hình hệ thống: gán màn hình, bàn phím, chuột và nếu cần, thiết bị âm thanh cho từng vị trí làm việc. Bài viết này hướng dẫn bạn chi tiết cách mỗi loại thiết bị cụ thể của phần mềm ibik Aster
Chi tiết
Hướng dẫn kích hoạt, hủy đăng ký, di chuyển Aster license 07/12/2020 - 1.995 lượt xem
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quản lý giấy phép sử dụng phần mềm ibik Aster với các thao tác kích hoạt, hủy đăng ký, di chuyển license.
Chi tiết