Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Giới thiệu sơ lược về NVivo Transcription

Cỡ chữ
NVivo Transcription

NVivo Transcription là một dịch vụ tự động để ghi các tệp phương tiệnMedia files” từ bên trong NVivo hoặc trực tiếp thông qua một cổng trực tuyếnOnline Portal”.
 
Trong chủ đề này
  • Giới thiệu về NVivo Transcription
  • Sử dụng các tài khoản khác nhau cho NVivo và các mô-đun đám mây
 

1. Giới thiệu về NVivo Transcription

NVivo Transcription là một dịch vụ tự động để phiên âm các tệp phương tiện (âm thanh và video) từ bên trong NVivo. Các tệp âm thanh cũng có thể được tải trực tiếp lên một cổng trực tuyến. Các bản ghi (Transcripts) được sắp xếp từ bên trong NVivo được tự động tải xuống dự án NVivo sau khi chúng đã được xem xét, trong khi Các bản ghi (Transcripts) từ cổng thông tin trực tuyến phải được tải xuống và nhập thủ công.
 
NVivo Transcription được tích hợp sẵn trên NVivo Windows và Mac (Release 1). Nó cũng có trong NVivo 12 (Windows và Mac) để sử dụng với các khoản phí phải trả khi bạn di chuyển (không phải với tài khoản đăng ký) với điều kiện giao dịch mua Transcription đầu tiên của người dùng là trước ngày 18 tháng 3 năm 2020 hoặc họ ở Châu Âu, Châu Phi hoặc Trung đông.
 
Người dùng NVivo 12 không đáp ứng các tiêu chí này và người dùng phiên bản NVivo cũ hơn phải tải các tệp âm thanh của họ lên cổng trực tuyến NVivo Transcription portal theo cách thủ công và nhập các bản ghi âm đã hoàn thành vào dự án NVivo của họ.
 
NVivo Transcription được mua riêng theo giấy phép NVivo, bằng cách đăng ký hoặc với các khoản tín dụng phải trả khi bạn di chuyển (chỉ người dùng cá nhân). Các tổ chức doanh nghiệp có thể mua nhiều đăng ký và chỉ định các đăng ký này cho người dùng cuối, xem hướng dẫn trong Trợ giúp người dùng.2. Sử dụng các tài khoản khác nhau cho NVivo và các mô-đun đám mây

Người dùng phải đăng nhập vào tài khoản myNVivo của họ để truy cập Transcription, Collaboration Cloud, hoặc NVivo - Tích hợp (xem myNVivo trong Trợ giúp trực tuyến dành cho người dùng NVivo để biết thêm thông tin).
 
Người dùng có thể có nhiều tài khoản được liên kết với hồ sơ của họ, trong trường hợp đó, họ phải đăng nhập bằng tài khoản có giấy phép cho sản phẩm họ muốn sử dụng. Ví dụ: một nhà nghiên cứu có thể có quyền truy cập vào NVivo thông qua tài khoản doanh nghiệp của trường đại học nhưng đã mua Bản ghi bằng tài khoản cá nhân của họ. Họ phải đăng nhập vào tài khoản trường đại học để kích hoạt cài đặt NVivo nhưng đăng nhập vào tài khoản cá nhân của họ khi họ muốn sử dụng Transcription.
 


 
Nguồn: http://techcenter.qsrinternational.com/desktop/cloud/NVivo_Transcription.htm