Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình nhanh phần mềm ibik Aster 07/12/2020 - 4.613 lượt xem
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các cài đặt cơ bản cần thiết để chạy phần mềm ibik ASTER thành công.
Chi tiết
Tổng quan về tính năng tạo các mẫu dữ liệu ngẫu nhiên Random Data 14/11/2020 - 2.519 lượt xem
Sử dụng tính năng Random Data để tạo các mẫu dữ liệu ngẫu nhiên. Bạn có thể tạo dữ liệu ngẫu nhiên “Random data” từ một phân phối mà bạn chọn hoặc bạn có thể tạo một mẫu ngẫu nhiên “Random sample” từ dữ liệu trong trang tính của mình.
Chi tiết
Tạo và thao khống dữ liệu dạng Ma trận trong Minitab 14/11/2020 - 1.728 lượt xem
Sử dụng các lệnh Matrices để tạo và thao tác với các ma trận được lưu trữ trong Minitab.
Chi tiết
Sử dụng Make Mesh Data để tạo một lưới dữ liệu 11/11/2020 - 1.508 lượt xem
Sử dụng Make Mesh Data để tạo một lưới dữ liệu “Mesh data” gồm các biến X và Y. Bạn cũng có thể tạo một biến Z bằng một hàm. Bạn có thể sử dụng những dữ liệu này để tạo đồ thị đường viền và đồ thị bề mặt 3D.
Chi tiết
Tạo các chuỗi giá trị số, văn bản hoặc giá trị ngày giờ lặp lại 11/11/2020 - 1.302 lượt xem
Sử dụng tính năng Make Patterned Data để tạo các chuỗi số, giá trị văn bản hoặc giá trị ngày / giờ lặp lại. Bạn có thể lặp lại một chuỗi các số hoặc giá trị ngày / giờ có khoảng cách bằng nhau, các số hoặc giá trị ngày / giờ có khoảng cách không đều nhau hoặc chuỗi giá trị văn bản.
Chi tiết