Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Hướng dẫn kích hoạt và hủy kích hoạt giấy phép phần mềm Nvivo

Cỡ chữ
NVivo Windows

Kích hoạt sản phẩm là một quy trình đơn giản và an toàn đảm bảo chỉ sử dụng các giấy phép hợp lệ để vận hành phần mềm.
 
Trong bài viết này đề cập đến nội dung:
  • Kích hoạt giấy phép và thiết lập tùy chọn người dùng từ máy trạm
  • Hủy kích hoạt giấy phép


1. Kích hoạt giấy phép và thiết lập tùy chọn người dùng từ máy trạm

Bạn cần kích hoạt giấy phép NVivo Windows của mình — đây là một quá trình đơn giản và an toàn đảm bảo các giấy phép hợp lệ được sử dụng để vận hành phần mềm.
 
Mỗi bảo sao của NVivo cần được kích hoạt, vì vậy nếu bạn đang cài đặt NVivo trong phòng thí nghiệm tại chỗ hoặc trên toàn mạng, thì cần phải kích hoạt giấy phép từ mỗi máy trạm. NVivo Windows giới thiệu kích hoạt không cần chìa khóa bằng tài khoản myNVivo. Điều này có thể sử dụng giấy phép cá nhânindividual license” mà người dùng đã mua hoặc giấy phép doanh nghiệpenterprise license”. Nếu bạn là quản trị viên doanh nghiệp, vui lòng xem mục Trợ giúp dành quản trị viên doanh nghiệp để biết cách mời người dùng sử dụng giấy phép doanh nghiệp.
 
Để kích hoạt bằng myNVivo:

1. Khởi động NVivo

2. Trên hộp thoại Activate NVivo, bấm Sign in to myNVivo và nhập chi tiết đăng nhập của bạn.
  • Nếu có nhiều tài khoản được liên kết với myNVivo Profile của bạn, hãy chọn một tài khoản và nhấp vào Activate.
 
  • Nếu bạn đủ điều kiện dùng thử NVivo, bạn có thể kích hoạt bản dùng thử bằng cách nhấp vào Activate Trial.
3. Bấm OK.

4. Trên hộp thoại User Profile, bạn được nhắc thiết lập hồ sơ người dùng NvivoNVivo user profile” mặc định:
 
  • Nhập tên người dùng cho hồ sơ người dùng của họ — theo mặc định, tên này được đặt thành tên tài khoản người dùng Windows của họ.
 
  • Nhập tên viết tắt của người dùng — những tên này sẽ được sử dụng để xác định bất kỳ công việc nào mà họ thực hiện trong một dự án.
 
5. Bấm OK.
 

GHI CHÚ
  • Việc tham gia vào Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàngCustomer Experience Improvement Program” có thể giúp QSR International cải thiện các tính năng, chất lượng và hiệu suất của NVivo.
  • Nếu người dùng không có kết nối Internet, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ NVivo để được hỗ trợ kích hoạt ngoại tuyếnOffline Activation”.
 

2. Hủy kích hoạt giấy phép
Bạn có thể hủy kích hoạt giấy phép NVivo trên một máy tính cụ thể. Ví dụ: nếu người dùng có một máy tính mới, họ nên hủy kích hoạt giấy phép NVivo trên máy tính cũ, trước khi cài đặt và kích hoạt NVivo trên máy tính mới.
 
Để hủy kích hoạt NVivo qua Internet:

1. Đảm bảo rằng bạn được kết nối với Internet.

2. Nếu bạn có một dự án NVivo đang mở, bạn phải đóng dự án đó trước khi có thể hủy kích hoạt giấy phép — bấm vào File, rồi bấm Close.

3. Bấm File, trỏ chuột vào Help, sau đó bấm Deactivate License.

4. Nhấp vào Yes để xác nhận.
  • NVivo hủy kích hoạt giấy phép và hiển thị thông báo xác nhận rằng giấy phép đã bị vô hiệu hóa.
5. Bấm OK.
 

Ứng dụng NVivo tự động đóng.

Nguồn: http://techcenter.qsrinternational.com/desktop/nv20/nv12_activating_and_deactivating_a_license.htm