Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Sử dụng Nvivo với Nvivo Collaboration Server

Cỡ chữ
NVivo Windows

Nếu bạn có Máy chủ cộng tác NVivoNVivo Collaboration Server”, người dùng trong tổ chức của bạn có thể lưu trữ các dự án NVivo dành cho Windows của họ trên một máy chủ an toàn và có thể làm việc cùng nhau trên cùng một dự án tại cùng một thời điểm. Bài viết này bao gồm thông tin mà bạn có thể sử dụng để quản lý NVivo Windows và hỗ trợ người dùng trong môi trường NVivo Collaboration Server.
 
Trong chủ đề này

1. Tổng quát
2. Khả năng tương thích giữa máy khách-máy chủ
3. Kiểm soát quyền truy cập vào NVivo Collaboration Server
4. Kiểm soát quyền truy cập vào máy chủ dự án
5. Thiết lập kết nối với máy chủ
6. Xem xét các tùy chọn lưu trữ tệp phương tiện
 


1. Tổng quát

NVivo Collaboration Server (được bán riêng với NVivo) cho phép tổ chức của bạn lưu trữ các dự án NVivo dành cho Windows trên một máy chủ bảo mật, nơi nhiều người dùng có thể làm việc trên cùng một dự án cùng một lúc. Người dùng truy cập các dự án trên máy chủ thông qua ứng dụng NVivo trên máy tính để bànNVivo desktop application”. Quản trị viên có thể định cấu hình NVivo Collaboration Server bằng NVivo Collaboration Server Manager dựa trên trình duyệt.
 
Tham khảo Giới thiệu về NVivo Collaboration Server để biết thêm thông tin.2. Khả năng tương thích giữa máy khách-máy chủ

NVivo Collaboration Server có thể lưu trữ các dự án NVivo Windows, cũng như các dự án ở định dạng của các phiên bản NVivo 12, 11 hoặc 10.
 
 
Máy khách NvivoNVivo client” cung cấp khả năng tương thích ngược — nếu phiên bản mới hơn của máy khách NVivo cố gắng mở một dự án ở định dạng cũ hơn (ví dụ: máy khách NVivo Windows Client cố gắng mở một dự án NVivo 12 Windows Project), người dùng sẽ được nhắc chuyển đổi dự án sang định dạng sau. Dự án ban đầu không được thay đổi; thay vào đó, một bản sao đã chuyển đổi của dự án được tạo trên máy chủ.
 
Ứng dụng khách NVivo Client không cung cấp khả năng tương thích chuyển tiếp — người dùng không thể mở một dự án với định dạng mới hơn. Ví dụ: không thể mở các dự án ở định dạng NVivo Windows trong NVivo 12 for Windows.
 
Đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm cộng tác trong một dự án độc lập hoặc một máy chủ dự ánServer Project” đang sử dụng cùng một phiên bản phần mềm NVivo. Nếu các thành viên trong nhóm không sử dụng cùng một gói dịch vụ, họ có thể không sử dụng được các tính năng giống nhau.3. Kiểm soát quyền truy cập vào NVivo Collaboration Server

Quản trị viên máy chủserver administrator” kiểm soát quyền truy cập vào máy chủ, bằng cách chỉ định người dùng cho các nhóm người dùng máy chủserver user groups” — các nhóm này kiểm soát những gì các thành viên nhóm có thể làm trên máy chủ. Tất cả các nhóm người dùng đều có thể kết nối với máy chủ, nhưng chỉ thành viên của một số nhóm người dùng nhất định mới có thể tạo dự án mới. Tham khảo Quản lý quyền truy cập của người dùng vào máy chủ để biết thêm thông tin.
 
Người quản trị không kiểm soát quyền truy cập vào các dự án. Quyền truy cập vào các dự án được kiểm soát trong các dự án, bởi Chủ sở hữu dự án — hãy tham khảo Kiểm soát quyền truy cập vào máy chủ dự án (bên dưới) để biết thêm thông tin.


 
4. Kiểm soát quyền truy cập vào máy chủ dự án

Chủ dự án kiểm soát quyền truy cập của người dùng cuối vào các dự án của họ trong phần mềm máy kháchClient software”. Họ có thể làm điều này bằng cách thêm người dùng vào nhóm người dùng của dự án và bằng cách bật hoặc tắt quyền truy cập của khách 'guest access'.
 
Nhóm người dùng dự ánproject user group” là một tập hợp những người dùng được phép làm những việc tương tự trong dự án. Bằng cách thêm người dùng vào nhóm thích hợp, Chủ dự án kiểm soát những gì họ có thể làm trong dự án.
 
Có ba nhóm người dùng dự án trong một dự án NVivo; Readers, Contributors và Project Owners:
 
 • Readers có ít quyền nhất — họ chỉ có thể xem dự án.
 • Contributors có thể xem và sửa đổi dự án, nhưng họ không thể thực hiện các nhiệm vụ 'quản lý dự án'.
 • Project Owners có nhiều quyền nhất. Họ có thể sửa đổi nội dung dự án và họ có thể thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án— ví dụ: sửa đổi các thuộc tính của dự án và quản lý quyền truy cập của người dùng.
 
Người dùng tạo một máy chủ dự án mới sẽ tự động trở thành Chủ dự ánProject Owners”. Có thể có nhiều hơn một Chủ dự án.
 
Quyền truy cập của khách 'Guest access' cho phép bất kỳ người dùng nào có quyền truy cập vào máy chủ NVivo để xem dự án. Theo mặc định, quyền truy cập của khách bị vô hiệu hóa, nhưng Chủ dự ánProject Owners” có thể chọn bật Quyền truy cập của khách 'Guest access' vào dự án. Nếu Chủ dự ánProject Owners” vô hiệu hóa quyền truy cập với tư cách khách, chỉ thành viên của nhóm người dùng dự án Người đọcReaders”, Người đóng gópContributors” hoặc Chủ sở hữu “Project Owners” dự án mới có thể truy cập dự án.
 
Tham khảo Trợ giúp NVivo để biết thêm thông tin.5. Thiết lập kết nối với máy chủ

Trước khi bất kỳ người dùng nào có thể kết nối với máy chủ, họ phải có kết nối máy chủ hợp lệ. Cũng cần có đủ giấy phép truy cập ứng dụng khách (CAL).
 
Người dùng có thể thiết lập kết nối máy chủ trong Applications Options của máy khách NVivo Client. Trên tab Connections, bấm Add để thiết lập kết nối mới. Họ cần nhập những điều sau:
 • Trong hộp Tên, hãy nhập tên 'thân thiện' cho kết nối — ví dụ: 'Máy chủ Dự án Nhân viên'.
 • Trong hộp Máy chủ, nhập tên máy chủ. Điều này có thể là:
  • Tên máy chủ, ví dụ: 'myserver'
  • Tên miền đủ điều kiện, ví dụ: 'myserver, abccompany.com'
  • Địa chỉ IP, ví dụ: '10 .0.71 '
 
Để biết hướng dẫn chi tiết về cách thiết lập kết nối máy chủ trong ứng dụng khách NVivo, hãy tham khảo Trợ giúp NVivo.
 
Giấy phép NVivo Collaboration Server của bạn cho phép bạn có một số giấy phép truy cập máy khách (CAL) cho phép người dùng truy cập các máy chủ dự án.
 
Tham khảo Quản lý quyền truy cập của người dùng vào máy chủ để biết thêm thông tin về CAL.6. Xem xét các tùy chọn lưu trữ tệp phương tiện

Người dùng NVivo có thể chọn nhúng các tệp phương tiện vào một dự án hoặc lưu trữ chúng bên ngoài dự án trên máy tính của họ hoặc trên một vị trí mạng. Họ cũng có thể chọn làm cả hai - lưu trữ các tệp phương tiện nhỏ trong dự án và lưu trữ các tệp phương tiện lớn bên ngoài dự án. Bất kỳ tệp nào vượt quá 100 MB phải được lưu trữ bên ngoài dự án.
 
Nếu tệp phương tiện được lưu trữ trên máy cục bộ của người dùng thì những người dùng khác không thể truy cập chúng. Bạn nên khuyến khích người dùng lưu trữ các tệp này ở vị trí mà tất cả người dùng đều có thể truy cập được — ví dụ: trên ổ đĩa mạng dùng chung. Người dùng có thể thay đổi vị trí của các tệp phương tiện ‘bên ngoài’ trong dự án — hãy tham khảo Trợ giúp ứng dụng khách NVivo Client để biết thêm thông tin.
 
 


Nguồn: http://techcenter.qsrinternational.com/desktop/nv20/using_nvivo_with_nvivo_server.htm