Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Các loại giấp giấy phép sử dụng phần mềm Nvivo

Cỡ chữ
NVivo Windows

Mỗi máy kháchClient” cần có giấy phép NVivo và cũng cần có giấy phép để cài đặt NVivo Collaboration Server trên máy chủServer”.
 
Bài viết này mô tả các loại giấy phép khác nhau có sẵn cho NVivo. Nếu bạn muốn biết thông tin về cấp phép Máy chủ cộng tác Nvivo (NVivo Collaboration Server), hãy tham khảo Chế độ cấp phép cho Máy chủ cộng tác NVivo.
 
Trong bài viết này đề cập đến các vấn đề sau:
  • Giới thiệu về khóa cấp phép
  • Giấy phép đầy đủ
  • Giấy phép dành cho sinh viên
  • Giấy phép dành doanh nghiệp
  • Giấy phép máy chủ cộng tác NVivo


1. Giới thiệu về khóa cấp phép

Mỗi máy tính chạy phần mềm NVivo Windows phải được kích hoạt. Trong hầu hết các tình huống cài đặt, người dùng cuối kích hoạt cài đặt của riêng họ thông qua tài khoản myNVivo cá nhân của họ. Ngoài ra, một số tổ chức có bộ phận CNTT của họ sẽ cài đặt và kích hoạt NVivo, sử dụng một khóa cấp phéplicense key”.
 
Phần đầu tiên của khóa cấp phéplicense key”chỉ ra nền tảng mà nó có thể được sử dụng trên đó:
  • 'NV * 20' có thể được sử dụng để cài đặt và kích hoạt NVivo Windows hoặc NVivo Mac.
  • 'NM * 20' chỉ có thể được sử dụng để cài đặt và kích hoạt NVivo Mac.
 
Mỗi khóa cấp phéplicense key” có thể được sử dụng trên một số thiết bị hạn chế. Tham khảo thỏa thuận cấp phép doanh nghiệp của bạn (còn được gọi là thỏa thuận cấp phép theo vị trí cài đặt - Site License Agreement) hoặc Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (End-User License Agreement).
 
Để xem Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối sau khi cài đặt NVivo Windows:

1. Bấm vào File tab, trỏ đến Product Info, và sau đó nhấp vào About NVivo
2. Nhấp vào View your license agreement


 
2. Giấy phép đầy đủ

Giấy phép đầy đủFull license” cho phép bạn cài đặt NVivo trên tối đa hai thiết bị và sử dụng vô thời hạn. Mỗi giấy phép đầy đủ cung cấp một khóa cấp phép duy nhất cho mỗi người dùng cá nhân.
 
Giấy phép đầy đủFull license” có thể được mua dưới dạng một giấy phép hoặc nhiều giấy phép. Giảm giá áp dụng cho các giao dịch mua từ ba giấy phép trở lên.


 
3. Giấy phép sinh viên

Giấy phép sinh viênStudent license” là loại giấy phép sử dụng phần mềm Nvivo dành cho đối tượng Sinh viên. Sinh viên toàn thời gian có thể mua giấy phép có thời hạn mười hai tháng để sử dụng NVivo cho mục đích giáo dục, học tập.
 

 
4. Giấy phép doanh nghiệp

Giấy phép doanh nghiệpEnterprise license” (trước đây gọi là giấy phép theo vị trí cài đặtSite license) cho phép bạn cài đặt NVivo trên nhiều máy tính với số lượng giấy phép tối đa mà doanh nghiệp của bạn đã mua. Giấy phép doanh nghiệpEnterprise license” có thời hạn ba năm.
 
Giấy phép doanh nghiệpEnterprise license” đang hoạt động cho phép bạn nâng cấp miễn phí khi phần mềm mới được phát hành.
 
Nếu bạn là khách hàng có Giấy phép doanh nghiệpEnterprise license”, bạn có nghĩa vụ đảm bảo rằng tổng số bản cài đặt sản phẩm phần mềm QSR không vượt quá số lượng người dùng được phép mà bạn có quyền có theo thỏa thuận cấp phép doanh nghiệp của mình.


5. Giấy phép máy chủ cộng tác NVivo

NVivo và NVivo Collaboration Server là các sản phẩm phần mềm riêng biệt. NVivo Collaboration Server là ứng dụng dành cho máy chủ quản lý các dự án NVivo trong kho cơ sở dữ liệu tập trung — cho phép người dùng làm việc trên cùng một dự án tại cùng một thời điểm.
 
Để làm việc với các dự án NVivo được lưu trữ trên máy chủ, tổ chức của bạn cần có giấy phép cho cả NVivo và NVivo Collaboration Server. Mỗi máy kháchClient” cần có giấy phép NVivo và cũng cần có giấy phép để cài đặt NVivo Collaboration Server trên máy chủ. Tham khảo Chế độ cấp phép cho Máy chủ cộng tác NVivo để biết thêm thông tin.
 
 

Nguồn: http://techcenter.qsrinternational.com/desktop/nv20/understand_licensing_for_nvivo.htm