Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Hướng dẫn tính toán số lượng License phần mềm Microsoft cần mua 11/08/2018 - 2.663 lượt xem
Bài viết giúp các bạn quản trị viên IT administrator của các văn phòng, doanh nghiệp...có được cái nhìn toàn cảnh về các loại License phần mềm Microsoft cần trang bị và phương hướng tính toán số lượng License cần thiết đúng với nhu cầu của tổ chức, giúp dự toán chính xác nhu cầu ngân sách cần đầu tư cho giấy phép sử dụng phần mềm của Microsoft.
Chi tiết
Giấy phép sử dụng phần mềm Microsoft là gì? 11/08/2018 - 3.272 lượt xem
Bài viết giúp người đọc hiểu đúng về phạm vi được phép sử dụng phần mềm của các loại giấy phép sử dụng phần mềm của Microsoft.
Chi tiết
Các phương thức cấp bản quyền cho sản phẩm Microsoft 11/08/2018 - 2.616 lượt xem
Bài viết này giúp người đọc hiểu rõ về các phương thức cấp bản quyền cho phần mềm của Microsoft
Chi tiết
Phân biệt các loại bản quyền phần mềm Microsoft 16/07/2018 - 2.851 lượt xem
Bài viết về các loại giấy phép bản quyền phần mềm của Microsoft, giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về cách thức lựa chọn loại giấy phép phù hợp với mục đích sử dụng phần mềm sử dụng.
Chi tiết