Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Tính năng phân chia trang tính Split Worksheet trong Minitab

Cỡ chữ
1. Tổng quan

Sử dụng Split Worksheet để chia trang tính hiện hoạt thành hai hoặc nhiều trang tính mới dựa trên các giá trị duy nhất hoặc kết hợp các giá trị trong một hoặc nhiều biến được nhóm lại. Nói chung, Split Worksheet hữu ích nhất khi nó chỉ tạo một vài trang tính mới. Nhiều trang tính có thể khó quản lý.
 
Để tách trang tính, hãy chọn Data > Split Worksheet. Khi đó hộp thoại Split Worksheet hiện ra:Trong By variables, hãy nhập một hoặc nhiều cột để chia trang tính theo. Nếu bạn chỉ định nhiều biến, thì các biến phải có cùng số hàng. Minitab tạo càng nhiều trang tính mới khi có sự kết hợp riêng biệt của các giá trị trong các biến.
  • Ví dụ: nếu một biến chứa các giá trị Yes và No và một biến khác chứa các giá trị Nam (Male) và Nữ “Female”, Minitab sẽ tạo trang tính cho từng tổ hợp giá trị: Yes và MaleYes và FemaleNo và MaleNo và Female.
 
Chọn Include missing as a BY level để bao gồm các giá trị bị thiếu dưới dạng giá trị khác biệt bổ sung.
  • Ví dụ: nếu biến bao gồm các giá trị 1, 2 và ký hiệu giá trị bị thiếu * và bạn chọn Include missing as a BY level, Minitab sẽ tạo ba trang tính: một cho giá trị 1, một cho giá trị 2 và một cho các giá trị bị thiếu.

Nếu bạn muốn sao chép các hàng đã chỉ định từ trang tính đang hoạt động sang một trang tính mới, hãy sử dụng tính năng Trang tính Tập hợp conSubset Worksheet”. Bạn có thể chỉ định tập hợp con dựa trên các giá trị trong một cột, các ô được định dạng trong một cột, các điểm được chải trên biểu đồ và hơn thế nữa.2. Ví dụ

Ví dụ, một nhà nghiên cứu y học ghi lại chiều cao và giới tính của một nhóm sinh viên đại học. Nhà nghiên cứu chia dữ liệu theo giới tính để tạo các bảng tính riêng biệt cho dữ liệu M (nam - Male) và F (nữ - Female).
 
Hoàn thành các bước sau để chia trang tính.


Kết quả chúng ta được Nguồn: https://support.minitab.com/