Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DEV - 027
Aspose.Total for Reporting Services
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Aspose.Total for Reporting Services

Hãng sản xuất Aspose Pty Ltd Phiên bản
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động Tạo báo cáo định dạng Word, Excel, PowerPoint và PDF từ

Mô tả

Aspose.Total for Reporting Services là một tiện ích mở rộng kết xuất cho dịch vụ báo cáo Microsoft SQL Server Reporting Services, cho phép các nhà phát triển dễ dàng xuất báo cáo RDL sang các định dạng tài liệu Word, Excel, PowerPoint và PDF. Bạn cũng có thể tăng cường quy trình làm việc bằng cách thêm mã vạch vào tài liệu đã xuất. Aspose.Total for Reporting Services cho phép các nhà phát triển làm việc hiệu quả hơn bằng cách cung cấp các giải pháp chất lượng cho khách hàng của họ đúng thời gian.

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
- Aspose.Total for Reporting Services bao gồm các tiện ích mở rộng kết xuất sau:
 • Aspose.Words for Reporting Services
  • Aspose.Words for Reporting Services hỗ trợ xuất báo cáo RDL và RDLC dưới dạng tài liệu OOXML, DOC, RTF và WordprocessingML từ Microsoft SQL Server Reporting Services cũng như trong trình xem báo cáo Microsoft Report Viewer của Microsoft.
 
 • Aspose.PDF for Reporting Services
  • Aspose.PDF for Reporting Services là một giải pháp mạnh mẽ cung cấp khả năng tạo báo cáo PDF từ Microsoft SQL Server Reporting Services. Hầu hết các tính năng báo cáo RDL được hỗ trợ cho phép các nhà phát triển tạo báo cáo PDF chất lượng cao nhất.
 
 • Aspose.Cells for Reporting Services
  • Aspose.Cells for Reporting Services cho phép bạn gửi báo cáo Excel gốc từ bên trong Microsoft SQL Server Reporting Services cũng như trong hầu hết các phiên bản phổ biến của Microsoft Report Viewer
 
 • Aspose.Slides for Reporting Services
  • Aspose.Slides for Reporting Services là giải pháp duy nhất trên thị trường để tạo báo cáo theo định dạng Microsoft PowerPoint từ Microsoft SQL Server Reporting Services. Các tính năng báo cáo RDL như bảng, ma trận, biểu đồ và hình ảnh có thể được chuyển đổi với chất lượng cao sang bản trình bày (presentations) hoặc trình chiếu (slide shows).
 
 • Aspose.BarCode for Reporting Services
  • Aspose.BarCode for Reporting Services là giải pháp toàn diện nhất để hiển thị hình ảnh mã vạch trong Microsoft SQL Server Reporting Services.
 
 
II. Tính năng
1. Các tính năng nổi bật
 • Xuất báo cáo RDL và RDLC ở định dạng tệp Word, Excel, PowerPoint Presentation và PDF
 • Tạo Excel dashboards kết hợp giữa biểu đồ Charts & Pivot Tables
 • Kết xuất và in độ trung thực cao
 • Kết xuất tài liệu báo cáo RDL thành định dạng PDF trực tiếp từ Microsoft SQL Server Reporting Services.
 • Tạo mục lục, danh sách dạng bảng hoặc đánh số thứ tự cho tài liệu PDF
 • Tạo biểu đồ so sánh trong báo cáo RDL & xuất sang định dạng Microsoft PowerPoint
 • Tạo báo cáo RDL với các tiêu đề (header), chân trang (footer), hình ảnh (image), bảng (table), hộp văn bản (textbox) và hình chữ nhật (rectangle) và xuất chúng.
 • Tạo báo cáo RDL trung tâm dữ liệu (data centric RDL reports) chứa các báo cáo phụ và xuất chúng sang định dạng Microsoft PowerPoint.
 • Tạo và in báo cáo với mã vạch
 • Tăng cường quy trình làm việc cho ứng dụng của bạn bằng cách thêm chức năng mã vạch
 • Xuất báo cáo sang bất kỳ định dạng tệp nào được hỗ trợ bởi phiên bản Reporting Services
 • Sử dụng với trình xem báo cáo Microsoft Report Viewer

 
2. Hỗ trợ toàn diện RDL
 • Aspose.Total for Reporting Services hỗ trợ đầy đủ toàn diện các tính năng kỹ thuật của RDL. Điều đó có nghĩa là, bạn có thể xuất bất kỳ báo cáo RDL hiện có nào và nó sẽ xuất hiện chính xác theo thiết kế RDL. Ngoài ra, không cần sử dụng một phần mềm thiết kế báo cáo bắt buộc nào. Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình thiết kế báo cáo RDL nào và báo cáo sẽ được xuất chính xác theo cách bạn đã thiết kế.
 • Aspose.Total for Reporting Services hỗ trợ các yếu tố RDL sau:
  • Charts
  • Footers
  • Headers
  • Images
  • Lines
  • Lists
  • Matrices
  • Page
  • Rectangles
  • Sections
  • Styles
  • Subreports
  • Tables
  • Textboxes

 
3. Độ trung thực cao, đầu ra giống hệt với báo cáo  thiết kế 
 • Aspose.Total for Reporting Services cho phép bạn xuất báo cáo RDL sang các định dạng tệp khác nhau với độ chính xác cao. Các báo cáo xuất ra có độ trung thực cao, giống hệt với báo cáo thiết kế.
 • Trên hết, Aspose.Total for Reporting Service cho phép bạn có được các tài liệu Microsoft Word có thể chỉnh sửa, bản trình bày Microsoft PowerPoint và bảng tính Microsoft Excel, tất cả đều hoàn toàn giống với báo cáo gốc.
 

4. Triển khai dễ dàng và nhẹ
 • Gói cài đặt cho Aspose.Total for Reporting Services bao gồm các trình cài đặt MSI cho mỗi tiện ích hiển thị cấu thành có thể được cài đặt trên các máy tính chạy Microsoft SQL Server Reporting Services (32 bit và 64 bit).
 • Mỗi phần mở rộng kết xuất dễ dàng triển khai vì nó chỉ bao gồm một cụm .NET được viết hoàn toàn bằng C #, tuân thủ CLS và chỉ chứa mã được quản lý an toàn.
 

III. Download
 
 
 
IV. Các tùy chọn giấy phép
- Phần mềm hiện có các tùy chọn cấp bản quyền như sau:
 • Developer Small Business
 • Developer OEM
 • Site Small Business
 • Site OEM
 
- Ngoài ra còn có tùy chọn dịch vụ hỗ trợ:
 • Standard Support:
  • Đã bao gồm trong bản quyền phần mềm (Royalty free)
 • Paid Support:
  • Phải bỏ phí mua thêm