Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DEV - 035
Aspose.Cells for Reporting Services
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Aspose.Cells for Reporting Services

Hãng sản xuất Aspose Pty Ltd Phiên bản
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động Ứng dụng bảng tính Excel trong Reporting Services

Mô tả

Aspose.Cells for Reporting Services cho phép bạn gửi báo cáo Excel từ Microsoft SQL Server Reporting Services và Microsoft Report Viewer. Không giống như các trình xuất báo cáo đầu ra gốc dựa trên Excel - Aspose.Cells for Reporting Services cho phép chuyển đổi báo cáo RDL & RDLC sang một số định dạng tệp bảng tính Excel.

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Khả năng của phần mềm Aspose.Cells for Reporting Services
 • Aspose.Cells for Reporting Services hỗ trợ các định dạng tệp bảng tính thường được sử
 • Aspose.Cells for Reporting Services hỗ trợ Microsoft SQL Server Reporting Services.

 
 
II. Tính năng
1. Công cụ thiết kế báo cáo của Aspose.Cells
 • Các nhà phát triển có thể thiết kế và phân phối báo cáo trực tiếp từ Microsoft Excel trong khi sử dụng Aspose.Cells.Report.Designer - một công cụ thiết kế đơn giản sử dụng Microsoft Excel làm mẫu báo cáo. Tính năng này cho phép tận dụng tất cả các chức năng và tính năng mạnh mẽ có sẵn trong ứng dụng Microsoft Excel bao gồm Pivot Tables, Biểu đồ tương tác, công thức, v.v.
 
2. Xuất báo cáo sang định dạng bảng tính
 • Aspose.Cells for Reporting Services hỗ trợ tất cả các định dạng tệp Microsoft Excel (97 - 2016) phổ biến, bao gồm các định dạng bảng tính Microsoft Excel gốc như XLS, XLSX, XLSM, SpreadsheetML, CSV, Tab Delimited và HTML. Aspose.Cells for Reporting Services cũng hỗ trợ định dạng tệp ODS (OpenDocument Spreadsheet).
 • Trên hết, Aspose.Cells for Reporting Services xuất các tệp Excel dưới dạng bảng tính hoàn toàn có thể chỉnh sửa, nghĩa là; người dùng cuối có thể chỉnh sửa bảng tính kết quả theo cách thủ công trong ứng dụng Microsoft Excel, nếu cần.
 
3. Độ trung thực cao - Thiết kế báo cáo giống hệt thực tế
 • Aspose.Cells for Reporting Services xuất các báo cáo sang bảng tính Microsoft Excel theo cách mà kết quả xuất hiện giống hệt với thiết kế báo cáo ban đầu do nhà thiết kế báo cáo Reporting Services tích hợp tạo ra. Tất cả các tính năng báo cáo được chuyển đổi ở mức độ chính xác cao nhất để làm cho bảng tính Microsoft Excel trông gần giống với thiết kế ban đầu nhất có thể.
 
4. Tùy chọn xử lý dữ liệu khác nhau
 • Aspose.Cells for Reporting Services hỗ trợ các bảng với các hàng và chân trang được nhóm trong khi nhóm có thể được thiết lập tại thời điểm thiết kế như các mục báo cáo khác. Aspose.Cells cho Dịch vụ báo cáo cũng hỗ trợ các tham số và biến toàn cục làm nguồn dữ liệu báo cáo. Các nhà phát triển cũng có thể sử dụng Microsoft Query để tạo nguồn dữ liệu và truy vấn; đây là một công cụ được sử dụng rộng rãi và quen thuộc với hầu hết người dùng.
 • Ngoài ra, Aspose.Cells for Reporting Services hỗ trợ cả báo cáo nguồn dữ liệu cụ thể và nguồn dữ liệu chia sẻ được tạo trên máy chủ báo cáo Report Server trước. Các nhà phát triển có thể sử dụng các nguồn dữ liệu cụ thể báo cáo tại thời điểm thiết kế và chỉ định các nguồn dữ liệu được chia sẻ làm nguồn dữ liệu báo cáo trong khi xuất bản báo cáo.
 
5. Không cần Microsoft Office Automation
 • Aspose.Cells for Reporting Services được xây dựng bằng mã được quản lý không bao giờ cần cài đặt Microsoft Office hoặc Microsoft Excel trên máy để hoạt động với các định dạng tài liệu Excel. Nó là một sự thay thế tự động hoàn hảo của Microsoft Excel về các tính năng được hỗ trợ, bảo mật, ổn định, khả năng mở rộng, tốc độ và giá cả.

 
III. Download
 

 
IV. Các tùy chọn giấy phép
 • Các tùy chọn cấp phép của phần mềm gồm:
  • Developer Small Business
  • Developer OEM
  • Site Small Business
  • Site OEM
 • Ngoài ra còn có tùy chọn dịch vụ hỗ trợ:
  • Standard Support: Đã bao gồm trong bản quyền phần mềm (Royalty free)
  • Paid Support: Phải bỏ phí mua thêm