Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn
Phân biệt các loại bản quyền phần mềm Microsoft 16/07/2018 - 757 lượt xem
Bài viết về các loại giấy phép bản quyền phần mềm của Microsoft, giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về cách thức lựa chọn loại giấy phép phù hợp với mục đích sử dụng phần mềm sử dụng.
Chi tiết