Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Hướng dẫn cách cấu hình Blackmagic Decklink Quad2 card thành 8 kênh 22/10/2020 - 988 lượt xem
Theo mặc định, Decklink Quad2 được ánh xạ để chỉ sử dụng 4 trong số các kênh của nó với ánh xạ cổng giống như các Decklink Quad Card cũ trước đây. Tuy nhiên, Blackmagic Decklink Quad2 có thể được sử dụng cho tối đa 8 kênh “Channel” riêng lẻ cùng một lúc. Các kênh này có thể được sử dụng cho cả đầu vào “Input” hoặc đầu ra “Output”. Hãy xem hướng dẫn dưới đây để biết cách cấu hình...
Chi tiết
Tôi có thể sử dụng ATEM Television Studio với vMix không? 22/10/2020 - 731 lượt xem
Không thể sử dụng ATEM Television Studio để kết nối đầu vào của nó với vMix như một nguồn video riêng biệt. Tuy nhiên, có thể kết nối một trong các đầu ra ATEM SDI hoặc HDMI với vMix nếu bạn đã cài đặt thiết bị Capture Device phù hợp trong máy tính của mình.
Chi tiết
Sử dụng AJA Io 4K trong vMix 22/10/2020 - 709 lượt xem
Dưới đây là hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng thiết bị AJA Io 4K làm đầu vào "Input" và đầu ra "Output" trong vMix...
Chi tiết
vMix có hỗ trợ Intensity Shuttle USB 3.0 không? 22/10/2020 - 696 lượt xem
Thiết bị Intensity Shuttle USB 3.0 không được vMix hỗ trợ.
Chi tiết
Tại sao tôi thấy màn hình đen hoặc lỗi khi sử dụng Blackmagic Card? 22/10/2020 - 949 lượt xem
Blackmagic Card cần được cài đặt tốc độ khung hình (Frame rate) và độ phân giải (Resolution) chính xác của máy quay (Camera) để hiển thị chính xác các chương trình phần mềm như vMix. Nếu các cài đặt này không khớp với Camera, màn hình trống hay màn hình đen (tiếng Anh gọi là Black Screen) thường sẽ xuất hiện...
Chi tiết