Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn

PRTG

Sự khác nhau giữa các giấy phép PRTG Network Monitor license là gì? 12/08/2018 - 1.746 lượt xem
Giấy phép PRTG khác nhau theo hai tham số: Số lượng cảm biến tối đa (Sensor) và số lượng cài đặt máy chủ lõi (Core server installations).
Chi tiết
PRTG Network Monitor - Sensor là gì? 12/08/2018 - 2.238 lượt xem
Phần mềm PRTG Network Monitor xác định một bộ cảm biến (Sensor) là một khía cạnh mà bạn giám sát trên thiết bị
Chi tiết
12