Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Hướng dẫn lưu trữ dữ liệu giám sát PRTG

Cỡ chữ
1. Cơ sở dữ liệu PRTG database

Dữ liệu giám sát thường bao gồm một lượng rất nhỏ dữ liệu phát sinh đều đặn.
 
Các thử nghiệm của PRTG đã chỉ ra rằng cơ sở dữ liệu cổ điển không quá phù hợp để lưu trữ hiệu quả loại dữ liệu này.
 
Do đó, PRTG đã phát triển cơ sở dữ liệu của riêng mình, lưu trữ dữ liệu ở định dạng tệp phẳng và được tối ưu hóa để theo dõi dữ liệu.
 
Lợi ích đối với bạn:
 • Hiệu suất (Performance)
  • Cơ sở dữ liệu của PRTG nhanh hơn nhiều so với các cơ sở dữ liệu khác. Do đó, PRTG có thể phân tích và hiển thị dữ liệu lịch sử gần thời gian thực.
 
 • Tải mạng (Network load)
  • Máy chủ cơ sở dữ liệu PRTG database server được tích hợp vào máy chủ PRTG Core Server. Không cần chuyển dữ liệu qua mạng sang cài đặt khác.
 
 • Cấu hình và bảo trì (Configuration and maintenance)
  • Không cần cấu hình thêm hoặc bảo trì cho cơ sở dữ liệu tích hợp của PRTG. Các bản cập nhật được triển khai tự động với các bản cập nhật PRTG thông thường.
 
 • Sao lưu dễ dàng (Easy backup)
  • Bạn chỉ cần sao lưu cơ sở dữ liệu bằng cách sao chép các tệp dữ liệu.
 
 • Cấp phép (Licensing)
  • Cơ sở dữ liệu được bao gồm trong tất cả các giấy phép PRTG license. Không cần giấy phép cơ sở dữ liệu (ví dụ: SQL).
 
 • Xuất dữ liệu (Data export)
  • Trong trường hợp bạn cần dữ liệu của mình cho các ứng dụng hoặc thống kê khác, bạn có thể xuất dữ liệu giám sát từ PRTG bất kỳ lúc nào thông qua API tích hợp.
 

2. Những dữ liệu PRTG nào được lưu trữ ở đâu?

Dữ liệu giám sát chung: PRTG database
Cài đặt cốt lõi: Program directory
Cấu hình giám sát, dữ liệu giám sát, nhật ký, báo cáo, v.v.: Data folder
License key, admin login, IP settings, etc.: Registry
 

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem Cơ sở kiến thức của PRTG.


 
3. Về lâu dài bạn sẽ cần bao nhiêu dung lượng lưu trữ?
Không gian lưu trữ dài hạn cần thiết phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau.
 • Quy tắc chung:
  • Bạn cần khoảng 200 KB dung lượng ổ đĩa cho mỗi cảm biến mỗi ngày (đối với cảm biến có khoảng thời gian quét scanning interval là 60 giây).
 
 • Thí dụ:
  • Dung lượng đĩa trên mỗi cảm biến mỗi ngày: 200 KB
  • Số lượng cảm biến trong cài đặt PRTG của bạn: 1.300
  • Dữ liệu cảm biến được lưu trữ trong: 365 ngày
  • Dung lượng lưu trữ: khoảng 95 GB
 
 • Ghi chú:
  • Tính toán mẫu này áp dụng cho các cảm biến tiêu chuẩn. Các cảm biến cụ thể như xFlow hoặc Packet Sniffer có thể tạo ra lượng dữ liệu lớn hơn. Ngoài ra, số lượng chính xác phụ thuộc vào loại dữ liệu được tạo ra cũng như số lượng kênh cảm biến.