Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: QUA - 008
Certikit - PCI DSS Toolkit
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Certikit - PCI DSS Toolkit

Hãng sản xuất Certikit Phiên bản: 2018
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Quản lý chất lượng
Đối tượng tác động PCI DSS

Mô tả

CertiKit PCI DSS Toolkit là cách tốt nhất để đáp ứng các yêu cầu của PCI DSS một cách nhanh chóng và hiệu quả và với ít nỗ lực hơn nhiều so với cách tự bản than doanh nghiệp thực hiện tất cả. Bộ công cụ này bao gồm tài liệu mẫu và bảng biểu kiểm tra cùng với với 12 tháng cập nhật và hỗ trợ, giúp bạn đạt được sự tuân thủ PCI DSS nhanh chóng.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Nhanh chóng triển khai PCI DSS.
 • Rút ngắn thời gian viết tài liệu, xây dựng bảng biểu đáp ứng tiêu chuẩn PCI DSS.
 • Thích hợp đối với doanh nghiệp muốn tự triển khai, tuân thủ PCI DSS.
 • Tránh được phí tư vấn đắt đỏ.
 
II. Tính năng
 • Được viết bởi một chuyên gia đánh giá có trình độ CISSP, cùng với một chuyên gia kỹ thuật làm việc với tiêu chuẩn PCI DSS, bộ công cụ PCI DSS của Certikit bao gồm tất cả các chính sách (Policy), quy trình (Process), thủ tục (Procedure), bảng biểu kiểm tra (Checklist) và các tài liệu khác. và đáp ứng các yêu cầu của PCI DSS. 
 • Bộ công cụ PCI DSS Toolkit bao gồm:
  • Hơn 50 chính sách (Policy), quy trình (Process), bảng biểu kiểm tra (Checklist), công cụ (Tools), bản trình bày (Presentation), ví dụ và tài liệu hữu ích khác
  • Chuyên gia hỗ trợ đánh giá lại 3 tài liệu đã hoàn thành mà bạn chọn
  • Một năm đầy đủ hỗ trợ qua email khi bạn cần
  • Đăng ký 12 tháng cho dịch vụ cập nhật thường xuyên của chúng tôi.
Document Reference Tittle Pages
Implementation resources
-
DOWNLOADABLE List of documents in the PCI DSS Toolkit 4 pages
-
CERTIKIT - A Guide to implementing PCI DSS 19 pages
-
CERTIKIT PCI DSS Toolkit Completion Instructions 5 pages
-
Presentation - Introduction to PCI DSS 9 slides
PCI-DSS-FORM-00-1 Assessment Evidence 2 tabs
PCI-DSS-FORM-00-2 PCI DSS Documentation Log 2 tabs
Requirement 1 - Firewall configuration
PCI-DSS-DOC-01-1 Network Security Policy 19 pages
-
Cardholder Data Flow Diagram Example 1 page
-
Network Diagram Example 1 page
Requirement 2 - Default system passwords
PCI-DSS-DOC-02-1 Operating Procedure 10 pages
PCI-DSS-DOC-02-2 Configuration Standard 13 pages
PCI-DSS-DOC-02-3 CDE Asset Inventory 3 tabs
-
EXAMPLE Configuration Standard - Web Server 8 pages
Requirement 3 - Protect stored cardholder data
PCI-DSS-DOC-03-1 Data Retention and Protection Policy 14 Pages
Requirement 4 - Cardholder data transmission over public networks
PCI-DSS-DOC-04-1 Cryptographic Policy 12 pages
Requirement 5 - Anti-virus software
PCI-DSS-DOC-05-1 Anti-Malware Policy 12 pages
Requirement 6 - Secure systems and applications
PCI-DSS-DOC-06-1 Change Management Process 16 pages
PCI-DSS-DOC-06-2 Software Policy 11 pages
PCI-DSS-FORM-06-1 Change Request Form 2 pages
PCI-DSS-FORM-06-2 Technical Change Request Form 4 pages
Requirement 7 - Access control
PCI-DSS-DOC-07-1 Access Control Policy 14 pages
PCI-DSS-DOC-07-2 User Access Management Process 18 pages
Requirement 8 - Identify and authenticate
PCI-DSS-DOC-08-1 Password Policy 10 pages
Requirement 9 - Physical access
PCI-DSS-DOC-09-1 CDE Physical Access Procedure 10 pages
PCI-DSS-DOC-09-2 Physical Security Policy 12 pages
PCI-DSS-DOC-09-3 Procedure for Taking Assets Offsite 11 pages
PCI-DSS-FORM-09-1 Visitor Log 3 tabs
Requirement 10 - Track and monitor
PCI-DSS-DOC-10-1 Procedure for Monitoring the Use of IT Systems 11 pages
Requirement 11 - Test security and processes
PCI-DSS-DOC-11-1 Technical Vulnerability Management Policy 13 pages
Requirement 12 - Information security
PCI-DSS-DOC-12-1 Information Security Communication Programme 11 pages
PCI-DSS-DOC-12-2 Risk Assessment and Mitigation Process 20 pages
PCI-DSS-DOC-12-3 Electronic Messaging Policy 11 pages
PCI-DSS-DOC-12-4 Risk Mitigation Plan 9 pages
PCI-DSS-DOC-12-5 Security Incident Response Procedure 24 pages
PCI-DSS-DOC-12-6 Internet Acceptable Use Policy 10 pages
PCI-DSS-DOC-12-7 Mobile Device Policy 11 pages
PCI-DSS-DOC-12-8 Remote Working Policy 10 pages
PCI-DSS-DOC-12-9 Information Security Roles Responsibilities and Authorities 16 pages
PCI-DSS-DOC-12-10 Information Security User Awareness Training 26 slides
PCI-DSS-DOC-12-11 Information Security Policy for Service Provider Relationships 11 pages
PCI-DSS-DOC-12-12 Service Provider and Contracts Database 2 tabs
PCI-DSS-DOC-12-13 Agreement for the Security of Cardholder Data 11 pages
PCI-DSS-DOC-12-14 Service Provider Due Diligence Assessment Procedure 9 pages
PCI-DSS-FORM-12-1 Employee Screening Checklist 1 page
PCI-DSS-FORM-12-2 Acceptable Use Policy 9 pages
PCI-DSS-FORM-12-3 Service Provider Due Diligence Assessment 2 pages
PCI-DSS-FORM-12-4 Risk Assessment and Mitigation Tool 6 tabs
-
EXAMPLE Service Provider Due Diligence Assessment 2 pages
Appendix A - Additional Requirements
PCI-DSS-DOC-A-1 PCI DSS Impact Assessment Process 17 pages
PCI-DSS-DOC-A-2 Business Impact Analysis Process 15 pages
PCI-DSS-DOC-A-3 Problem Management Process 23 pages
PCI-DSS-FORM-A-1 Business Impact Analysis Tool 8 tabs
PCI-DSS-FORM-A-2 PCI DSS Compliance Review 1 page