Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: QUA - 001
Certikit GDPR Toolkit
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Certikit GDPR Toolkit

Hãng sản xuất Certikit Phiên bản: 2018
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Quản lý chất lượng
Đối tượng tác động Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (gọi tắt là GDPR)

Mô tả

Bộ công cụ GDPR Toolkit của CertiKit có thể giúp tổ chức của bạn đáp ứng các yêu cầu của Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (EU General Data Protection Regulation) một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bộ công cụ này bao gồm các tài liệu mẫu và bảng biểu kiểm tra của Certikit với 12 tháng cập nhật và hỗ trợ, giúp bạn cập nhật chính sách và thủ tục của mình để đạt được sự tuân thủ GDPR nhanh chóng.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Nhanh chóng triển khai Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (gọi tắt là GDPR).
 • Rút ngắn thời gian viết tài liệu, xây dựng bảng biểu đáp ứng tiêu chuẩn GDPR.
 • Thích hợp đối với doanh nghiệp muốn tự triển khai, tuân thủ GDPR.
 • Tránh được phí tư vấn đắt đỏ.
 
II. Tính năng
 • Bộ công cụ GDPR Toolkit của Certikit được viết bởi chuyên gia bảo mật và bảo vệ dữ liệu có trình độ CISSP, cũng là người được chứng nhận quốc tế về Bảo mật thông tin chuyên nghiệp - Châu Âu (CIPP / E). Bộ công cụ GDPR bao gồm tất cả các chính sách (Policy), quy trình (Process), thủ tục (Procedure), công cụ (Tool) và tài liệu khác mà bạn cần để giữ cho dữ liệu cá nhân an toàn và đáp ứng các yêu cầu của Quy định.. 
 • Bộ công cụ GDPR Toolkit bao gồm:
  • Hơn 50 chính sách (Policy), quy trình (Process), bảng biểu kiểm tra (Checklist) , công cụ (Tool), bản trình bày (Presentation) và tài liệu hữu ích khác
  • Được chuyên gia đánh giá, xem xét lại 3 tài liệu đã hoàn thành mà bạn chọn
  • Một năm đầy đủ hỗ trợ qua email khi bạn cần
  • Đăng ký 12 tháng cho việc cập nhật thường xuyên của Certikit.
Document Reference Tittle Pages
CERTIKIT GDPR Toolkit Guidance
-
DOWNLOADABLE List of Documents in the Toolkit 2 pages
-
CERTIKIT - GDPR Implementation Guide 26 pages
-
CERTIKIT - Standard Licence Terms 6 pages
-
CERTIKIT GDPR Toolkit V4 Completion Instructions 4 pages
-
CERTIKIT GDPR Toolkit Version 4 Release Notes 1 tab
 - EU General Data Protection Regulation 2016 88 pages
GDPR Preparation Project
GDPR-DOC-01-1 GDPR Compliance Project Initiation Document 20 pages
GDPR-DOC-01-2 GDPR Preparation Project Plan (Microsoft Project format) 1 plan
GDPR-DOC-01-3 GDPR Preparation Project Plan (Microsoft Excel format) 2 tabs
GDPR-DOC-01-4 GDPR Documentation Log 2 tabs
GDPR-DOC-01-5 GDPR Briefing Presentation 15 slides
GDPR-DOC-01-6 Executive Support Letter 4 pages
GDPR-FORM-01-1 Compliance Evidence 2 tabs
GDPR-FORM-01-2 Meeting Minutes 1 page
GDPR-FORM-01-3 GDPR Gap Assessment Tool 6 tabs
GDPR Roles, Awareness and Training
GDPR-DOC-02-1 GDPR Roles and Responsibilities 14 pages
GDPR-DOC-02-2 GDPR Competence Development Procedure 16 pages
GDPR-DOC-02-3 GDPR Communication Programme 13 pages
GDPR-DOC-02-4 Information Security Awareness Training 24 slides
GDPR-DOC-02-5 GDPR Awareness Training Presentation 17 slides
GDPR-FORM-02-1 GDPR Competence Development Questionnaire 3 tabs
-
EXAMPLE GDPR Competence Development Questionnaire 3 tabs
Personal Data Analysis
GDPR-DOC-03-1 Personal Data Analysis Procedure 10 pages
GDPR-DOC-03-2 Legitimate Interest Assessment Procedure 12 pages
GDPR-FORM-03-1 Records of Processing Activities 3 tabs
GDPR-FORM-03-2 Personal Data Analysis Form 4 tabs
GDPR-FORM-03-3 Personal Data Analysis Diagram - VISIO 2 pages
GDPR-FORM-03-4 Personal Data - Initial Questionnaire 2 pages
GDPR-FORM-03-5 Legitimate Interest Assessment Form 5 pages
-
VISIO - EXAMPLE Personal Data Analysis Diagram 3 pages
-
EXAMPLE Personal Data Analysis Form 4 tabs
Privacy Policy and Notices
GDPR-DOC-04-1 Records Retention and Protection Policy 12 pages
GDPR-DOC-04-2 Data Protection Policy 14 pages
GDPR-DOC-04-3 Privacy Notice Procedure 12 pages
GDPR-DOC-04-4 Website Privacy Policy 9 pages
GDPR-FORM-04-1 Privacy Notice Planning Form - Data Subject 3 pages
GDPR-FORM-04-2 Consent Request Form 2 pages
GDPR-FORM-04-3 Privacy Notice Planning Form - Other Source 3 pages
-
EXAMPLE Consent Request Form 2 pages
-
EXAMPLE Privacy Notice - Employment 4 pages
-
EXAMPLE Privacy Notice - Newsletter Signup 2 pages
-
EXAMPLE Privacy Notice - Online Purchase 2 pages
-
EXAMPLE Privacy Notice - Website Enquiry 2 pages
-
EXAMPLE Website Privacy Policy 6 pages
Rights of the Data Subject
GDPR-DOC-05-1 Data Subject Request Procedure 16 pages
GDPR-DOC-05-2 Data Subject Request Register 3 tabs
GDPR-FORM-05-1 Data Subject Request Form 2 pages
Controllers and Processors
GDPR-DOC-06-1 GDPR Controller-Processor Agreement Policy 11 pages
GDPR-DOC-06-2 Supplier GDPR Assessment Procedure 10 pages
GDPR-DOC-06-3 Processor Security Controls 13 pages
GDPR-DOC-06-4 GDPR Readiness Statement 5 pages
GDPR-DOC-06-5 GDPR Letter to Processors 5 pages
GDPR-FORM-06-1 GDPR Contract Review Tool 3 tabs
GDPR-FORM-06-2 Supplier GDPR Assessment 2 pages
GDPR-FORM-06-3 Processor Employee Confidentiality Agreement 10 pages
GDPR-FORM-06-4 GDPR Readiness Checklist 6 pages
GDPR-FORM-06-5 Data Processing Agreement 11 pages
Data Protection Impact Assessment
GDPR-DOC-07-1 Data Protection Impact Assessment Process 22 pages
GDPR-DOC-07-2 Data Protection Impact Assessment Report 14 pages
GDPR-FORM-07-1 Data Protection Impact Assessment Tool 6 tabs
GDPR-FORM-07-2 Data Protection Impact Assessment Questionnaire 4 pages
International Transfers
GDPR-DOC-08-1 Procedure for International Transfers of Personal Data 12 pages
Personal Data Breach Management
GDPR-DOC-09-1 Information Security Incident Response Procedure 25 pages
GDPR-DOC-09-2 Personal Data Breach Notification Procedure 12 pages
GDPR-DOC-09-3 Personal Data Breach Register 2 tabs
GDPR-FORM-09-1 Personal Data Breach Notification Form 4 pages
GDPR-FORM-09-2 Breach Notification Letter to Data Subjects 4 pages
-
EXAMPLE Personal Data Breach Notification Form 4 pages
Information Security Policies
GDPR-DOC-10-1 Information Security Policy 13 pages
GDPR-DOC-10-2 Mobile Device Policy 12 pages
GDPR-DOC-10-3 Access Control Policy 15 pages
GDPR-DOC-10-4 Cryptographic Policy 12 pages
GDPR-DOC-10-5 Physical Security Policy 11 pages
GDPR-DOC-10-6 Anti-Malware Policy 13 pages
GDPR-DOC-10-7 Network Security Policy 15 pages
GDPR-DOC-10-8 Electronic Messaging Policy 12 pages
GDPR-DOC-10-9 Cloud Computing Policy 10 pages
GDPR-DOC-10-10 Acceptable Use Policy 10 pages