Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: QUA - 004
Certikit - ISO 22301 Toolkit
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Certikit - ISO 22301 Toolkit

Hãng sản xuất Certikit Phiên bản: 2018
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Quản lý chất lượng
Đối tượng tác động ISO 22301

Mô tả

CertiKit ISO22301 Toolkit là cách hiệu quả nhất để triển khai Hệ Thống Quản Lý Kinh Doanh Liên Tục (Business Continuity Management System) nhanh chóng và đạt được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO22301 với nỗ lực ít hơn nhiều so với thực hiện nó một mình. CertiKit ISO22301 Toolkit bao gồm các mẫu tốt nhất trên thị trường và bộ công cụ hoàn chỉnh với đầy đủ 12 tháng cập nhật và hỗ trợ, giúp bạn nhanh chóng đưa tổ chức của mình đến chứng nhận.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Nhanh chóng triển khai Hệ Thống Quản Lý Kinh Doanh Liên Tục theo tiêu chuẩn ISO 22301.
 • Rút ngắn thời gian viết tài liệu, xây dựng bảng biểu đáp ứng tiêu chuẩn ISO 22301.
 • Thích hợp đối với doanh nghiệp muốn tự triển khai hệ thống ISO 22301
 • Tránh được phí tư vấn đắt đỏ.
 
II. Tính năng
 • Bộ công cụ ISO 22301 toolkit của Certikit bao gồm các chính sách (Policy), kế hoạch (Plan), quy trình (Process) và thủ tục (Procedure) để điều chỉnh doanh nghiệp của bạn với thực hành tốt nhất của BCM và đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn một cách nhanh chóng và hiệu quả. 
 • Bộ công cụ Certikit - ISO 22301 toolkit bao gồm:
  • 50 chính sách (Policy), quy trình (Process), kế hoạch (Plan), thủ tục (Procedure), công cụ (Tools), bản trình bày (Presentation) và các nội dung hữu ích khác
  • Một giờ trên Skype với một cố vấn triển khai ISO22301
  • Đánh giá của chuyên gia về 3 tài liệu đã hoàn thành của bạn
  • Một năm hỗ trợ email không giới hạn
  • Đăng ký cập nhật bộ công cụ 12 tháng.
Document Reference Tittle Pages
Implementation Resources
-
DOWNLOADABLE List of Documents in the CertiKit ISO22301 Toolkit 2 pages
-
A Guide to Implementing the ISO22301 Standard 30 pages
-
ISO22301 In Simple English 21 pages
-
ISO22301 Toolkit Completion Instructions 5 pages
-
Business Continuity Management System Overview Diagram 1 page
BCMS-DOC-00-1 Business Continuity Management System Project Initiation Document 20 pages
BCMS-DOC-00-2 ISO22301 Benefits Presentation 8 slides
BCMS-DOC-00-3 Business Continuity Management System Project Plan (MS Project file) 1 plan
BCMS-DOC-00-4 Business Continuity Management System Project Plan (MS Excel file) 1 tab
BCMS-FORM-00-1 ISO22301:2012 Gap Assessment Tool - Requirements based 11 tabs
BCMS-FORM-00-2 ISO22301:2012 Assessment Evidence 2 tabs
BCMS-FORM-00-3 Business Continuity Management System Project Progress Report 2 pages
BCMS-FORM-00-4 ISO22301:2012 Gap Assessment Tool - Questionnaire based 10 tabs
BCMS-FORM-00-5 Project Kickoff Meeting Agenda 2 pages
Sections 01 - 03. Introduction, Scope, Normative references, Terms and definitions
  There are no requirements in these sections of the standard  
Section 04. Context of the organisation
BCMS-DOC-04-1 Business Continuity Context, Requirements and Scope 20 pages
BCMS-DOC-04-2 Legal, Regulatory and Contractual Requirements Procedure 11 pages
BCMS-DOC-04-2 Legal, Regulatory and Contractual Requirements 2 tabs
EXAMPLE Legal, Regulatory and Contractual Requirements 2 tabs
Section 05. Leadership
BCMS-DOC-05-1 Business Continuity Policy 12 pages
BCMS-DOC-05-2 Roles, Responsibilities and Authorities 17 pages
BCMS-DOC-05-3 Top Management Communication Program 9 pages
BCMS-DOC-05-4 Executive Support Letter 5 pages
BCMS-FORM-05-1 Meeting Minutes Template 1 page
Section 06. Planning
BCMS-DOC-06-1 Business Continuity Management Plan 16 pages
Section 07. Support
BCMS-DOC-07-1 Procedure for the Control of Documented Information 16 pages
BCMS-DOC-07-2 Business Continuity Management Documentation Log 2 tabs
BCMS-DOC-07-3 Business Continuity Competence Development Procedure 16 pages
BCMS-DOC-07-4 Business Continuity Competence Development Report 13 pages
BCMS-DOC-07-5 Business Continuity Awareness Presentation 8 slides
BCMS-DOC-07-6 Business Continuity Communication Plan 10 pages
BCMS-FORM-07-1 Competence Development Questionnaire 3 tabs
EXAMPLE Competence Development Questionnaire 3 tabs
Section 08. Operation
BCMS-DOC-08-1 Business Impact Analysis Process 17 pages
BCMS-DOC-08-2 Business Impact Analysis Report 14 pages
BCMS-DOC-08-3 Risk Assessment and Treatment Process 21 pages
BCMS-DOC-08-4 Risk Treatment Report 14 pages
BCMS-DOC-08-5 Risk Treatment Plan 11 pages
BCMS-DOC-08-6 Business Continuity Strategies 14 pages
BCMS-DOC-08-7 Incident Response Procedure 35 pages
BCMS-DOC-08-8 Business Continuity Plan 31 pages
BCMS-DOC-08-9 Business Continuity Exercising and Testing Schedule 10 pages
BCMS-DOC-08-10 Business Continuity Test Plan 12 pages
BCMS-DOC-08-11 Business Continuity Test Report 14 pages
BCMS-DOC-08-12 Supplier Business Continuity Evaluation Process 17 pages
BCMS-FORM-08-1 Business Impact Analysis Tool 8 tabs
BCMS-FORM-08-2 Risk Assessment and Treatment Tool 6 tabs
BCMS-FORM-08-3 Post Incident Report 5 pages
EXAMPLE Business Continuity Plan 30 pages
EXAMPLE Business Impact Analysis Tool 7 tabs
EXAMPLE Risk Assessment and Treatment Tool 6 tabs
Section 09. Performance Evaluation
BCMS-DOC-09-1 Process for Monitoring, Measurement, Analysis and Evaluation 13 pages
BCMS-DOC-09-2 Procedure for Internal Audits 10 pages
BCMS-DOC-09-3 Internal Audit Plan 10 pages
BCMS-DOC-09-4 Procedure for Management Reviews 12 pages
BCMS-DOC-09-5 Internal Audit Report 15 pages
BCMS-FORM-09-1 Internal Audit Schedule 2 pages
BCMS-FORM-09-2 Internal Audit Action Plan 1 page
BCMS-FORM-09-3 Management Review Meeting Agenda 5 pages
BCMS-FORM-09-4 Internal Audit Checklist 14 pages
Section 10. Improvement
BCMS-DOC-10-1 Procedure for the Management of Nonconformity 10 pages
BCMS-FORM-10-1 Nonconformity and Corrective Action Log 4 tabs
EXAMPLE Nonconformity and Corrective Action Log 4 tabs