Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: QUA - 003
Certikit - ISO 20000 Toolkit
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Certikit - ISO 20000 Toolkit

Hãng sản xuất Certikit Phiên bản: 2018
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Quản lý chất lượng
Đối tượng tác động ISO 20000

Mô tả

CertiKit ISO 20000 Toolkit là cách tốt nhất triển khai Hệ thống quản lý dịch vụ tại doanh nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả và đạt được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 20000 với nỗ lực ít hơn nhiều so với tự làm tất cả. CertiKit ISO 20000 Toolkit được biết đến với các mẫu biểu chất lượng và bộ công cụ hoàn chỉnh cùng với với 12 tháng cập nhật và hỗ trợ, giúp bạn đưa tổ chức của mình đến chứng nhận nhanh chóng.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Nhanh chóng triển khai hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO 20000.
 • Rút ngắn thời gian viết tài liệu, xây dựng bảng biểu đáp ứng tiêu chuẩn ISO 20000.
 • Thích hợp đối với doanh nghiệp muốn tự triển khai hệ thống ISO 20000.
 • Tránh được phí tư vấn đắt đỏ.
 
II. Tính năng
 • Được viết bởi các chuyên gia ITIL, người quản lý, kiểm toán viên và tư vấn viên ISO / IEC 20000, bộ công cụ ISO 20000 Toolkit bao gồm tất cả các chính sách (Policy), quy trình (Process) và thủ tục (Procedure) quản lý dịch vụ CNTT mà bạn cần để điều chỉnh dịch vụ của bạn với thực hành tốt nhất và đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 20000.
 • Bộ công cụ Certikit - ISO 20000 Toolkit của bạn bao gồm:
  • Hơn 110 chính sách (Policy), quy trình (Process), thủ tục (Procedure), bản trình bày (Presentation) và các công cụ hữu ích khác
  • Một giờ tư vấn qua Skype về việc triển khai ISO / IEC 20000
  • Gửi cho Certikit 3 tài liệu hoàn chỉnh mà bạn chọn để nhận phản hồi của chuyên gia
  • 12 tháng hỗ trợ qua email - hãy hỏi Certikit bất cứ điều gì!
  • Một năm cập nhật bộ công cụ
Document Reference Tittle Pages
Implementation Resources
-
DOWNLOADABLE List of documents in the Toolkit
-
-
CERTIKIT - A Guide to Implementing the ISO20000 Standard 38 pages
-
CERTIKIT ISO20000 Toolkit Completion Instructions 5 pages
SMS-DOC-00-1 Service Management System Project Initiation Document 20 pages
SMS-DOC-00-2 ISO20000 Benefits Presentation 9 slides
SMS-DOC-00-3 ISO20000 Implementation Project Plan (Microsoft Project) 113 lines
SMS-DOC-00-4 ISO20000 Implementation Project Plan (Excel) 113 lines
SMS-DOC-00-5 ISO20000 Introduction Presentation 8 slides
SMS-FORM-00-1 ISO20000 Gap Assessment Tool - Requirements based 7 tabs
SMS-FORM-00-2 ISO20000 Assessment Evidence 2 tabs
SMS-FORM-00-3 Project Progress Report 2 pages
SMS-FORM-00-4 ISO20000 Gap Assessment Tool - Questionnaire based 11 tabs
-
ISO20000 Implementation Process Diagram 1 page
-
Top Ten Tips to Achieving ISO20000 3 pages
Section 04. Service management system general requirements
4.1 Management responsibility
SMS-DOC-041-1 Service Management Policy 15 pages
SMS-DOC-041-2 Service Management Roles, Responsibilities and Authorities 19 pages
SMS-DOC-041-3 Top Management Communication Programme 9 pages
SMS-DOC-041-4 Service Requirements 2 tabs
SMS-DOC-041-5 Executive Support Letter 5 pages
SMS-DOC-041-6 Service Management System Workshop Presentation 16 slides
4.2 Governance of processes operated by other parties
  (Covered in Service Management Policy and Plan)  
4.3 Documentation management
SMS-DOC-043-1 Service Management System Documentation Log 2 tabs
SMS-DOC-043-2 Procedure for the Control of Documents 14 pages
SMS-DOC-043-3 Procedure for the Control of Records 10 pages
SMS-FORM-043-1 Meeting Minutes Template 1 page
4.4 Resource management
SMS-DOC-044-1 Staff Skills and Training Needs Assessment 16 pages
SMS-FORM-044-1 Skills Development Survey 3 tabs
SMS-FORM-044-2 Skills Development Survey Response Analysis 3 tabs
-
Example Staff Skills and Training Needs Assessment 19 pages
4.5 Establish the SMS
SMS-DOC-045-1 Service Management Plan 18 pages
SMS-DOC-045-2 Procedure for Continual Service Improvement 12 pages
SMS-DOC-045-3 Procedure for Service Management Audits 10 pages
SMS-DOC-045-4 Service Improvement Plan 2 tabs
SMS-DOC-045-5 Service Management System Review Spreadsheet 5 tabs
SMS-DOC-045-6 Service Management System Audit Plan 12 pages
SMS-DOC-045-7 Weekly Service Management Meeting Agenda 1 pages
SMS-DOC-045-8 Quarterly Service Management Review Meeting Agenda 1 pages
SMS-DOC-045-9 Annual Service Management Review Meeting Agenda 1 pages
SMS-DOC-045-10 ISO/IEC 20000 Update Calendar 1 tab
SMS-DOC-045-11 Internal Audit Report 14 pages
SMS-FORM-045-1 Internal Audit Action Plan 1 page
SMS-FORM-045-2 Internal Audit Checklist 12 pages
-
EXAMPLE Service Improvement Plan 2 tabs
Section 05. Design and transition of new or changed services
SMS-DOC-050-1 Design and Transition of New or Changed Services Process 18 pages
SMS-DOC-050-2 Business Case 17 pages
SMS-DOC-050-3 Project Initiation Document 17 pages
SMS-DOC-050-4 Service Requirements Specification 14 pages
SMS-DOC-050-5 Service Design Specification 22 pages
SMS-DOC-050-6 Post Project Implementation Review 12 pages
SMS-DOC-050-7 Design and Transition of New or Changed Services Workshop Presentation 8 slides
SMS-FORM-050-1 Service Acceptance Checklist 15 pages
SMS-FORM-050-2 Project RAID Log 6 tabs
SMS-FORM-050-3 Project Progress Report 1 page
-
EXAMPLE Service requirements 5 pages
Section 06. Service delivery processes
6.1 Service level management
SMS-DOC-061-1 Service Level Management Policy 10 pages
SMS-DOC-061-2 Service Level Management Process 20 pages
SMS-DOC-061-3 Service Catalogue 9 pages
SMS-DOC-061-4 Service Level Agreement 25 pages
SMS-DOC-061-5 Operational Level Agreement 18 pages
SMS-DOC-061-6 IT Service Card 2 pages
SMS-DOC-061-7 Service Level Management Workshop Presentation 8 slides
-
EXAMPLE Service Catalogue 6 pages
6.2 Service reporting
SMS-DOC-062-1 Service Reporting Policy 12 pages
SMS-DOC-062-2 Service Report 17 pages
SMS-DOC-062-3 Service Reporting Workshop Presentation 8 slides
-
EXAMPLE service level statistics 1 tab
6.3 Service continuity and availability management
SMS-DOC-063-1 Service Continuity and Availability Management Policy 10 pages
SMS-DOC-063-2 Business Impact Analysis Process 15 pages
SMS-DOC-063-3 Service Continuity Plan 30 pages
SMS-DOC-063-4 Service Continuity Test Plan 8 pages
SMS-DOC-063-5 Service Continuity Test Report 12 pages
SMS-DOC-063-6 Availability Management Plan 11 pages
SMS-DOC-063-7 Backup Policy 8 pages
SMS-DOC-063-8 Incident Response Procedure 35 pages
SMS-DOC-063-9 Service Continuity and Availability Management Workshop Presentation 9 slides
SMS-FORM-063-1 Business Impact Analysis Tool 6 tabs
SMS-FORM-063-2 Post Incident Report 4 pages
-
EXAMPLE Business Impact Analysis Tool 6 tabs
-
EXAMPLE Backup Procedure 11 pages
6.4 Budgeting and accounting for services
SMS-DOC-064-1 Budgeting and Accounting for Services Policy 11 pages
SMS-DOC-064-2 Budgeting and Accounting for Services Process 21 pages
SMS-DOC-064-3 Service Costing Model 3 tabs
SMS-DOC-064-4 Budgeting and Accounting for Services Workshop Presentation 8 slides
6.5 Capacity management
SMS-DOC-065-1 Capacity Management Policy 10 pages
SMS-DOC-065-2 Capacity Management Process 20 pages
SMS-DOC-065-3 Capacity Plan 12 pages
SMS-DOC-065-4 Capacity Management Workshop Presentation 7 slides
6.6 Information security management
SMS-DOC-066-1 Information Security Policy 59 pages
SMS-DOC-066-2 Risk Assessment and Treatment Process 19 pages
SMS-DOC-066-3 Risk Assessment Report 14 pages
SMS-DOC-066-4 Risk Treatment Plan 11 pages
SMS-DOC-066-5 Information Security Summary Card 2 pages
SMS-DOC-066-6 Information Security Workshop Presentation 8 slides
SMS-DOC-066-7 External Organization Information Security Agreeemnt 17 pages
SMS-DOC-066-8 User Access Management Process 19 pages
SMS-DOC-066-9 Data Centre Access Procedure 10 pages
SMS-FORM-066-1 Risk Assessment and Treatment Tool 9 tabs
SMS-FORM-066-2 Personal Commitment Statement 10 pages
-
EXAMPLE Risk Assessment and Treatment Tool 9 tabs
Section 07. Relationship processes
7.1 Business relationship management
SMS-DOC-071-1 Business Relationship Management Policy 10 pages
SMS-DOC-071-2 Business Relationship Management Plan 13 pages
SMS-DOC-071-3 Service Complaint Procedure 10 pages
SMS-DOC-071-4 User Satisfaction Survey Report 13 pages
SMS-DOC-071-5 Business Relationship Management Workshop Presentation 8 slides
SMS-FORM-071-1 User Satisfaction Survey 1 page
7.2 Supplier management
SMS-DOC-072-1 Supplier Management Policy 10 pages
SMS-DOC-072-2 Supplier Management Process 20 pages
SMS-DOC-072-3 Supplier and Contracts Database 2 tabs
SMS-DOC-072-4 Supplier Management Workshop Presentation 8 slides
Section 08. Resolution processes
8.1 Incident and service request management
SMS-DOC-081-1 Incident Management Policy 10 pages
SMS-DOC-081-2 Incident Management Process 24 pages
SMS-DOC-081-3 Major Incident Management Process 20 pages
SMS-DOC-081-4 Service Request Management Policy 10 pages
SMS-DOC-081-5 Service Request Management Process 26 pages
SMS-DOC-081-6 Incident and Service Request Management Workshop Presentation 9 slides
SMS-FORM-081-1 Incident Model 4 pages
SMS-FORM-081-2 Request Model 4 pages
SMS-FORM-081-3 Major Incident Report 4 pages
8.2 Problem management
SMS-DOC-082-1 Problem Management Policy 10 pages
SMS-DOC-082-2 Problem Management Process 25 pages
SMS-DOC-082-3 Problem Management Workshop Presentation 8 slides
SMS-FORM-082-1 Problem Dashboard 4 pages
SMS-FORM-082-2 Major Problem Report 4 pages
Section 09. Control processes
9.1 Configuration management
SMS-DOC-091-1 Configuration Management Policy 10 pages
SMS-DOC-091-2 Configuration Management Process 24 pages
SMS-DOC-091-3 Configuration Management Procedure 11 pages
SMS-DOC-091-4 Definitive Media Library Catalogue 3 tabs
SMS-DOC-091-5 Configuration Management Workshop Presentation 8 slides
-
EXAMPLE Definitive Media Library Catalogue 3 tabs
9.2 Change management
SMS-DOC-092-1 Change Management Policy 10 pages
SMS-DOC-092-2 Change Management Process 30 pages
SMS-DOC-092-3 Change Management Workshop Presentation 9 slides
SMS-FORM-092-1 Change Request Form 2 pages
9.3 Release and deployment management
SMS-DOC-093-1 Release and Deployment Management Policy 10 pages
SMS-DOC-093-2 Release and Deployment Management Process 24 pages
SMS-DOC-093-3 Release and Deployment Plan 11 pages
SMS-DOC-093-4 Software Catalogue 5 pages
SMS-DOC-093-5 Release and Deployment Management Workshop Presentation 9 slides