Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: QUA - 002
Certikit ISO 9001 Toolkit
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

Certikit ISO 9001 Toolkit

Hãng sản xuất Certikit Phiên bản: 2018
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Quản lý chất lượng
Đối tượng tác động ISO 9001

Mô tả

CertiKit ISO 9001 Toolkit là cách tốt nhất để đưa hệ thống Quản Lý Chất Lượng vào doanh nghiệp một cách nhanh chóng và đạt được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001 với nỗ lực ít hơn nhiều so với thực hiện nó một mình. Bộ công cụ của Certikit đi kèm với 12 tháng cập nhật và hỗ trợ đầy đủ, giúp bạn nhanh chóng đưa tổ chức của mình đến chứng nhận.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Nhanh chóng triển khai hệ thống Quản Lý Chất Lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
 • Rút ngắn thời gian viết tài liệu, xây dựng bảng biểu đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001.
 • Thích hợp đối với doanh nghiệp muốn tự triển khai hệ thống ISO 9001
 • Tránh được phí tư vấn đắt đỏ
 
II. Tính năng
 • Bộ công cụ ISO 9001 của Certikit bao gồm các chính sách (Policy), kế hoạch (Plan), quy trình (Process) và thủ tục (Procedure) để điều chỉnh doanh nghiệp của bạn với thực hành quản lý chất lượng tốt nhất và đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001.
 • Bộ công cụ Certikit - ISO 9001 Toolkit của bạn bao gồm:
  • Hơn 50 chính sách (Policy), quy trình (Process), kế hoạch (Plan), thủ tục (Procedure), công cụ (Tool), bản trình bày (Presentation) và các nội dung hữu ích khác
  • Tư vấn một giờ bằng Skype với nhà tư vấn triển khai ISO9001 của Certikit.
  • Đánh giá của chuyên gia audit về 3 tài liệu đã hoàn thành của bạn.
  • Một năm hỗ trợ email không giới hạn.
  • Đăng ký cập nhật bộ công cụ 12 tháng. 
Document Reference Tittle Pages
00. Implementation Resources
-
DOWNLOADABLE LIST OF DOCUMENTS IN THE TOOLKIT 2 pages
-
A Guide to Implementing the ISO9001 Standard 30 pages
-
ISO9001 Toolkit Completion Instructions 5 pages
QMS-DOC-00-1 Quality Management System PID 19 pages
QMS-DOC-00-2 ISO9001 QMS Presentation 8 slides
QMS-DOC-00-3 ISO9001 Project Plan (Microsoft Project format) 1 plan
QMS-DOC-00-4 ISO9001 Project Plan (Microsoft Excel format) 1 tab
QMS-FORM-00-1 Project Kickoff Meeting Agenda 2 pages
QMS-FORM-00-2 ISO9001 Assessment Evidence 1 tab
QMS-FORM-00-3 ISO9001 Progress Report 2 pages
QMS-FORM-00-4 ISO9001 Gap Assessment Tool 10 tabs
01-03. Scope, Normative References, Terms and Definitions
  No documents are required by the standard in these sections  
04. Context of the Organization
QMS-DOC-04-1 QMS Context, Requirements and Scope 20 pages
05. Leadership
QMS-DOC-05-1 Quality Policy 12 pages
QMS-DOC-05-2 Quality Manual 11 pages
QMS-DOC-05-3 QMS Roles Responsibilities and Authorities 16 pages
QMS-DOC-05-4 Top Management Communication Program 9 pages
QMS-DOC-05-5 Executive Support Letter 5 pages
QMS-DOC-05-6 Statutory and Regulatory Requirements Procedure 12 pages
QMS-DOC-05-7 Statutory and Regulatory Requirements 1 tab
QMS-FORM-05-1 Meeting Minutes Template 1 page
-
EXAMPLE Statutory and Regulatory Requirements 1 tab
-
Statutory and Regulatory Requirements Procedure (Visio) 1 chart
06. Planning
QMS-DOC-06-1 Quality Management Plan 16 pages
QMS-DOC-06-2 Risk and Opportunity Assessment Process 21 pages
QMS-DOC-06-3 Risk and Opportunity Assessment Report 14 pages
QMS-DOC-06-4 Risk and Opportunity Action Plan 11 pages
QMS-FORM-06-1 Risk and Opportunity Assessment Tool 7 tabs
-
Risk and Opportunity Assessment Process (Visio) 1 chart
-
Risk and Opportunity Classification Matrix (Visio) 1 chart
07. Support
QMS-DOC-07-1 Procedure for the Control of Documented Information 16 pages
QMS-DOC-07-2 QMS Documentation Log 1 tab
QMS-DOC-07-3 Competence Development Procedure 15 pages
QMS-DOC-07-4 Competence Development Report 13 pages
QMS-DOC-07-5 Quality Management Awareness Presentation 12 slides
QMS-DOC-07-6 Quality Communication Plan 10 pages
QMS-FORM-07-1 Competence Development Questionnaire 2 tabs
-
EXAMPLE Competence Development Questionnaire 2 tabs
-
Document Control Process Diagram (Visio) 1 chart
08. Operation
QMS-DOC-08-1 Requirements Process 17 pages
QMS-DOC-08-2 Design and Development Process 16 pages
QMS-DOC-08-3 External Provider Management Process 16 pages
QMS-DOC-08-4 Production and Service Provision Process 17 pages
-
Design and Development Process (Visio) 1 chart
-
External Provider Management Process (Visio) 1 chart
-
Production and Service Provision Process (Visio) 1 chart
-
Requirements Process (Visio) 1 chart
09. Performance Evaluation
QMS-DOC-09-1 Process for Monitoring Measurement Analysis and Evaluation 13 pages
QMS-DOC-09-2 Procedure for Internal Audits 10 pages
QMS-DOC-09-3 Internal Audit Plan 10 pages
QMS-DOC-09-4 Procedure for Management Reviews 13 pages
QMS-DOC-09-5 Internal Audit Report 15 pages
QMS-FORM-09-1 Internal Audit Schedule 2 pages
QMS-FORM-09-2 Internal Audit Action Plan 1 page
QMS-FORM-09-3 Management Review Meeting Agenda 6 pages
QMS-FORM-09-4 Internal Audit Checklist 16 pages
-
Process for Monitoring Measurement Analysis and Evaluation (Visio) 1 chart
10. Improvement
QMS-DOC-10-1 Procedure for the Management of Nonconformity 11 pages
QMS-FORM-10-1 Nonconformity and Corrective Action Log 3 tabs
-
EXAMPLE Nonconformity and Corrective Action Log 3 tabs
-
Nonconformity Management Process (Visio) 1 chart