Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn

Hướng dẫn bắt đầu cuộc họp Zoom Meeting từ các điểm cầu truyền hình thiết bị H.323/SIP

Cỡ chữ
I. Tổng quan

H.323/SIP Room Connector (hay còn được gọi là Zoom Conference Room Connector) là một cổng kết nối cho các thiết bị họp video trực tuyến H.323 hoặc SIP. Thiết bị H.323 hoặc SIP có thể thực hiện cuộc gọi video đến Room Connector để tham gia cuộc họp Zoom Cloud Meeting. Room Connector cũng có thể gọi ra các thiết bị H.323 hoặc SIP để tham gia cuộc họp trên Zoom cloud meeting.

Có hai tùy chọn cho H.323/SIP Room Connector:
 • Cloud Room Connector (CRC) - Được lưu trữ bằng Zoom Cloud
 
 • Virtual Room Connector (VRC) – Được lưu trữ tại chỗ (On - premise)
Cả CRC và VRC đều có sẵn cho bạn khi bạn mua H.323/SIP Room Connector add-on

Bạn có thể bắt đầu một cuộc họp từ thiết bị H.323 hoặc SIP bằng cách sử dụng khóa truy cập (gọi là host key) hoặc mã  Pairing Code từ web. Bạn sẽ không có các điều khiển máy chủ đầy đủ có sẵn như ứng dụng Zoom desktop client trên máy tính để bàn hoặc ứng dụng Zoom trên thiết bị di động - Zoom mobile app, nhưng bạn có thể bắt đầu ghi nội dung cuộc họp lên Cloud và chọn tắt tiếng của người tham gia khi họ tham dự cuộc họp do bạn chủ trì.

Host key là mã PIN gồm 6 chữ số được sử dụng để yêu cầu máy chủ điều khiển cuộc họp (gọi là Host). Host key này được áp dụng cho các cuộc họp bạn lên lịch.  Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xem Host key trong trang Profile của bạn như sau:Bài viết này bao gồm các nội dung sau: 
 • Giới thiệu
 
 • Cú pháp quay số khi tham gia cuộc họp (Dial String
 
 • H.323
 
 • SIP
 
 • Nhập Host Key trên màn hình Splash Screen
 
 • Tham gia cuộc họp bằng Pairing Code
 
 • Ghi nội dung cuộc họp lên Cloud - Cloud Recording
 
 • Bật/ Tắt tiếng khi bắt đầu tham gia cuộc họp
 
II. Yêu cầu
 • Gói tiện ích bổ sung Cloud Room Connector Add-on cho tài khoản Zoom account của bạn
 
 • Tài khoản Zoom account của người chủ trì (host) phải được cấp bản quyền - Licensed.


III. Giới thiệu
1. Cú pháp quay số khi tham gia cuộc họp (Dial String)
Bạn có thể tham gia một cuộc họp với tư cách là người chủ trì (host) bằng cách đưa khóa truy cập (host key) vào chuỗi quay số (Dial String).
 
H.323
    Các cuộc họp không có mật khẩu (Meetings without a password):
         [IP Address]##[Meeting ID]###[Host Key]
            Ví dụ: 192.168.1.25##123456789###123456
   
    Các cuộc họp với mật khẩu (Meetings with a password): 
      [IP Address]##[Meeting ID]#[Password]#[Layout]#[Host Key]
            Ví dụ: 192.168.1.25##123456789#12345#11#123456

 
SIP
     Các cuộc họp không có mật khẩu (Meetings without a password):
        [Meeting ID]...[Host Key]@[IP Address]
            Ví dụ: 123456789...123456@192.168.1.25
 
   Các cuộc họp với mật khẩu (Meetings with a password):
        [Meeting ID].[Password]..[Host Key]@[IP Address]
            Ví dụ: 123456789.12345..123456@192.168.1.25
 

2. Nhập Host Key trên màn hình Splash Screen
 • Step 1. Quay số địa chỉ Zoom IP address được bao gồm trong lời mời tham gia cuộc họp (Meeting Invitation) hoặc bạn sẽ nhìn thấy địa chỉ này trong trang Cloud Room Connector của mình (cách truy cập trang Cloud Room Connector như sau: Login Zoom Account --> trong menu thả xuống bên trái màn hình, chọn Advance --> H.323/SIP Room Connector). Màn hình Splash Screen hiện ra:
 
 • Step 2. Nhập Meeting ID, theo sau là ký tự đặc biệt #.
 
 • Step 3. Nhập Host Key, theo sau là ký tự đặc biệt #
 
 • Step 4. Bây giờ bạn sẽ bắt đầu cuộc họp với tư cách là người chủ trì (host). 
 
 
3. Tham gia cuộc họp bằng Pairing Code
 • Step 1. Quay số địa chỉ Zoom IP address (được tìm thấy trong lời mời họp hoặc trên trang Cloud Room Connector của bạn) từ thiết bị H.323 hoặc SIP device để vào màn hình splash screen.
 
 • Step 2. Login vào My Meetings trên web.
 
 • Step 3. Chọn Join a meeting from an H.323/SIP room system.
 
 • Step 4. Nhập Meeting IDpairing code.
 
 • Step 5. Nhấp vào Connect.


4. Ghi nội dung cuộc họp lên Cloud - Cloud Recording
 • Step 1. Nhấn phím 1 thông qua DTMF tones để truy cập menu. (Để hiểu DTMF tones là gì? Tham khảo: Tại đây).
Trên một số thiết bị, bạn sẽ cần bộ điều khiển từ xa (còn gọi là Remote) để gửi tín hiệu DTMF tones.

Polycom: Nhấn nút # để kích hoạt bàn phím đối với DTMF tones

Tandberg: Nhấn nút # để kích hoạt "Touch Tones"

Lifesize: Nhấn nút   để chuyển đổi giữa các chế độ cài đặt trước Presets và DTMF mode

Sony: Nhấn nút * để kích hoạt chế độ DTMF mode, ấn phím Enter để thoát khỏi chế độ này (micro sẽ không hoạt động ở chế độ DTMF mode)

Aver: Nhấn nút Far/Near trên bộ điều khiển từ xa (Remote Control) để chuyển đổi giữa các chế độ Camera Presets và DTMF mode
 
 • Step 2. Ấn phím 5 để bắt đầu ghi video cuộc họp vào Cloud (tính năng cloud recording).
 • Step 3. Giao diện sẽ hiển thị trạng thái ghi video ở góc trên cùng bên trái của màn hình. 

 
5. Bật/ Tắt tiếng khi bắt đầu tham gia cuộc họp
 • Step 1. Nhấn phím 1 thông qua DTMF tones để truy cập menu.
Trên một số thiết bị, bạn sẽ cần bộ điều khiển từ xa (còn gọi là Remote) để gửi DTMF tones.

Polycom: Nhấn nút # để kích hoạt bàn phím đối với DTMF tones

Tandberg: Nhấn nút # để kích hoạt "Touch Tones"

Lifesize: Nhấn nút   để chuyển đổi giữa các chế độ cài đặt trước Presets và DTMF mode

Sony: Nhấn nút * để kích hoạt chế độ DTMF mode, ấn phím Enter để thoát khỏi chế độ này (micro sẽ không hoạt động ở chế độ DTMF mode)

Aver: Nhấn nút Far/Near trên bộ điều khiển từ xa (Remote Control) để chuyển đổi giữa các chế độ Camera Presets và DTMF mode
 
 • Step 2. Nhấn nút 0 để xem các tùy chọn khác.
 • Step 3. Nhấn phím 3 để tắt tiếng người tham gia khi tham gia cuộc họp.
 
 • Step 4. Một thông báo sẽ xuất hiện nhanh trên màn hình cho biết bạn đã bật tính năng này.


Bài viết này trả lời cho các vấn đề:
 • Làm cách nào để bắt đầu cuộc họp từ thiết bị H.323 hoặc SIP?
 
 • Tôi có thể ghi video cuộc họp từ thiết bị H.323 hoặc SIP không?

Bài viết này hữu ích không?

 
Nguồn: Zoom