Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

So sánh tính năng các phần mềm Cube-IQ, LoadCargo.in, EasyCargo và CargoWiz

Cỡ chữ

Tiêu chí so sánh

Cube-IQ

(Ver 5.0)

LoadCargo.in

(Ver 1.9)

EasyCargo

(T09/2018)

CargoWiz

(Ver 35.00.12)

1. Các tính năng chung (General features)

Chế độ xem tương tác 3D

(3D interactive view)

x

x

x

x

Xem trình tự bốc xếp của chuyến hàng, từng nhóm hàng, từng kiện hàng.

(Shipment, Cargo and Box views)

x

x

x

x

Lập kế hoạch bốc xếp hàng hóa tự động

(Automatic planning)

x

x

x

x

Cho phép tinh chỉnh kế hoạch bốc xếp thủ công

(Manual planning)

x

x

x

x

Áp dụng hệ thống mã hóa màu để dễ dàng nhận biết lô hàng, hàng hóa hoặc hộp.

(Color coded system for easy recognition of Shipments, Cargos or Boxes)

x

x

x

x

Đơn vị đo lường sử dụng Metric / Imperial (Metric/Imperial units of measurement)

x

x

x

x

Tạo báo cáo tóm tắt cho mỗi chuyến hàng, nhóm hàng và kiện hàng hóa.

(Summary per Cargo, Shipment and all Shipments)

x

x

x

x

2. Các phương tiện vận tải, đóng hàng được hỗ trợ (Transportation vehicle)

Xe tải hoặc đầu kéo 2 trục

(2-axle trucks and trailers)

x

x

x

x

Xe tải hoặc đầu kéo 3 trục

(3-axle trucks and trailers)

x

x

x

x

Xe đầu kéo semi rơ-moóc

(Truck with semitrailers)

x

x

x

x

Xe container

(Container)

x

x

x

x

Pallet

(Pallet Building)

x

x

x

x

Giá phẳng

(Flat Rack)

x

x

 

x

Phương tiện chở hàng đường không

(ULD -Unit Load Devices)

x

 

 

 

Tùy chỉnh nóc, sàn phương tiện vận chuyển theo điều kiện thực tế

(Ceilling & Floor adjusting)

x

 

 

 

3. Xếp chồng/ không cho phép xếp chồng (Stackable/Non-stackable)

Xoay kiện hàng theo các trục tọa độ

(Rotation around X, Y and Z axis)

x

x

x

x

Giới hạn trọng lượng có thể xếp chồng lên trên một đối tượng

(Stackable weight limits)

x

x

 

x

Các chế độ xếp chồng (thẳng hàng, lệch chéo)

(Two stackable modes (Normal, Overlap))

x

x

x

x

Tra cứu giới hạn tải trọng theo quốc gia (các nước trong khối Euro)

(Weight limit by contry search for Eurozone)

 

x

 

 

Giới hạn trọng lượng xếp chồng cho mỗi mặt

(Weight stackable limit for each side)

x

 

 

 

Giới hạn số tầng xếp chồng cho mỗi mặt

(Stackable layer limit for each side)

x

 

 

 

4. Kiểm soát trọng tâm của hàng hóa chất tải và phương tiện

Chỉ báo trọng tâm của phương tiện vận chuyển sau khi chất tải

(Center of Gravity indication)

x

x

x

x

Tính toán tải trọng trên các trục xe

(Axle loading)

x

 

 

x

Tự động sắp xếp để điều chỉnh trọng tâm của phương tiện theo phạm vi chỉ định.

(Automatically load to adjust the center of Gravity as define)

x

 

 

 

5. Xác định thứ tự ưu tiên bốc xếp hàng hóa (Priority loading)

Theo loại hàng hóa

(by product)

x

x

x

x

Theo loại kiện hàng hóa

(by box type)

x

x

x

x

Theo nhóm hàng hóa

(by group)

x

 

 

x

Theo trình tự dỡ hàng

(by drop sequence)

x

 

 

 

Theo giai đoạn bốc xếp

(by Stage)

x

 

 

 

Theo loại phương tiện vận chuyển

(By container type)

x

 

 

 

6. Hình dạng kiện hàng được hỗ trợ

Hình hộp chữ nhật

(Rectangular)

x

x

x

x

Hình ống, trụ tròn

(Cycle)

x

 

 

 

Hình chữ L

(L-shape)

x

 

 

 

Hình dạng tùy ý

(irregular shape)

x

 

 

 

7. Cách thức nhập dữ liệu cho hàng hóa và container (import data)

Trực tiếp

(Directly)

x

x

x

x

Excel (.CSV, .XML, .XLSX)

x

x

 

x

Database (SQL, ODBC)

x

 

 

x

ERP, WMS or Other system

 

 

 

x

EDI connection

 

x

 

 

8. Xuất kế hoạch tải hàng (Output reports)

.PDF

x

x

x

x

.RFT

 

x

 

 

.XLSX

x

x

 

x

.TXT

 

x

 

 

Email

 

 

 

x

Database (SQL)

x

 

 

 

ERP

 

 

 

x

Web based application

 

 

 

 

Share link by internet via

 

 

x

 

9. Hỗ trợ các hệ điều hành

Window

x

x

 

x

MacOS

 

x

 

x

Linux

 

x

 

 

Cloud

 

 

x

 

10. Ngôn ngữ hỗ trợ

English

x

x

x

x

Spanish

x

 

x

x

German

x

 

x

x

Turkish

 

 

 

x

French

x

 

x

x

Italian

 

 

x

x

Polish

 

 

x

x

Chinese

 

 

x

x

Português

 

 

x

 

العربية

 

 

x

 

Tiếng Việt

 

 

x

 

Magyar

 

 

x

 

Suomi

 

 

x

 

Česky

 

 

x

 Tác giả: khihoi